Študenti Strednej priemyselnej školy v Nitre Marek Šipula a Radomír Kováč si minulý týždeň v Bratislave prevzali hlavnú cenu za najlepšie technické riešenie v štvrtom ročníku súťaže Siemens Young Generation Award 2007 (SYGA 2007). Uspeli s projektom inovatívneho stroja na výrobu drobného pečiva. Podarilo sa im navrhnúť zlepšenie skutočného zariadenia, používaného v pekárni ich regiónu.

Príležitosť pre žiakov i školy
Do štvrtého ročníka súťaže sa prihlásilo 16 stredných odborných škôl z celého Slovenska, ktoré predstavili spolu 24 projektov. Do záverečného finále postúpilo desať škôl, celkovo 21 študentov. "Naším zámerom bolo vtiahnuť študentov hlbšie do prostredia, v ktorom sa môžu prakticky stretnúť s rôznymi riadiacimi systémami," ozrejmuje ciele organizátora súťaže riaditeľ divízie Automatizačnej techniky a pohonov spoločnosti Siemens Marián Hrica.
Súťaž SYGA je určená predovšetkým pre stredné odborné školy a učilištia s elektrotechnickým a strojníckym zameraním na Slovensku. Na začiatku aktuálneho školského roka ju odštartovala spomínaná divízia spoločnosti Siemens. Témou tohto ročníka bola Aplikácia riadiacich systémov vo vašom regióne.
Študenti pod vedením odborných pedagógov vytvorili technické aplikácie -- funkčné modely s využitím automatizačnej techniky poskytnutej organizátorom súťaže.
Ako doplnil PR manažér spoločnosti Siemens Martin Noskovič, tento ročník priniesol množstvo inovatívnych zlepšení automatizácie procesov v priemysle, drobnej výrobe, ale aj v bežnom živote.

Zlepšuje sa kvalita prác
Kvalita stredoškolských prác sa sústavne zlepšuje. Také skúsenosti má Martin Juhás z Katedry automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky Strojníckej fakulty bratislavskej Slovenskej technickej univerzity, ktorý ako porotca absolvoval väčšinu finálových zápolení.
Ako ďalej doplnil, v prvom ročníku žiaci prezentovali väčšinou veľmi jednoduché riadiace programy a zameriavali sa hlavne na stavbu rôznych modelov technických systémov. V poslednom čase sa už neorientujú len na jednoduché logické riadenie, ale neboja sa púšťať do náročnejších riešení. Navyše výborne prezentujú svoje projekty. "Je jasné, že odborne rastú aj stredoškolskí učitelia, ktorí mladých dokážu usmerniť a pomôcť im pri projektoch. Zvyšuje sa tak kvalita výučby a z toho profitujú aj ostatní žiaci," uvažuje Juhás.
Podľa prodekana fakulty Mariana Králika sa škola snaží pritiahnuť do lavíc talentovaných mladých ľudí. "Je síce pravda, že najlepší absolventi gymnázií hľadajú uplatnenie na netechnicky orientovaných fakultách, ale najlepší absolventi zo stredných priemyselných škôl si zvyčajne volia technické zameranie," hovorí. Jeho fakulta -- ako pokračuje -- sa snaží hľadať prostriedky a možnosti, ako štúdium zatraktívniť, napríklad budovaním moderných laboratórií. Úzko spolupracuje s mnohými významnými firmami, napríklad automobilkami, s cieľom priblížiť teoretické vzdelávanie k praxi. "V súčasnosti na Slovensku pociťujeme nedostatok technicky vzdelanej mladej inteligencie. Pri súčasnom vývoji spoločnosti takto vzdelaní ľudia nájdu na pracovnom trhu ihneď uplatnenie. I to by mohla byť motivácia pre voľbu štúdia technických odborov," argumentuje prodekan.