10.05.2007, 00:00

Pomôcť pri príprave odborníkov vie legislatíva

Akých absolventov vysokých škôl hľadá vaša firma?
-- Zaujímaví sú pre nás najmä absolventi technických odborov -- strojári, elektrotechnici, materiáloví inžinieri, strojári so zameraním na riadenie kvality. No potrebujeme tiež ekonómov pre oblasť controlligu a účtovníctva.

Koľko takýchto ľudí viete prijať v tomto roku?
-- V súčasnosti máme zhruba 2 900 zamestnancov, pričom náš konečný stav by mal byť na úrovni približne 3 500 ľudí. Potrebujeme predovšetkým absolventov stredných odborných učilíšť, respektíve priemyselných škôl strojárskych odborov, ale aj vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Tento rok plánujeme prijať do tridsať vysokoškolákov, no je možné, že toto číslo bude nakoniec vyššie. Sme mladá spoločnosť -- priemerný vek u nás je 33 rokov.

Mohli by ste charakterizovať dnešných absolventov?
-- Dnešní mladí ľudia sú ctižiadostiví a cieľavedomí, presne vedia, čo chcú dosiahnuť. Vedia sa "predať". Ovládajú cudzie jazyky, vyznajú sa v počítačoch, majú skúsenosti z práce vo firmách doma i v zahraničí, vedia sa rýchle adaptovať.
Ich slabou stránkou, práve tak ako silnou, je, že nie všetci sú dostatočne jazykovo vybavení. Tento hendikep cítim najmä u strojárov. Ešte horšie ako s anglickým je to s nemeckým jazykom.

Kto je z vášho pohľadu extrémne šikovný?
-- Mal by to byť adaptabilný a komunikatívny človek, ktorému práca v kolektíve nerobí žiadne problémy, ktorý sa rád a rýchlo učí, stále na sebe pracuje, má svoje ciele v osobnom i pracovnom živote. V súčasnom trende musí počítať aj s prácou navyše.

A kto naproti tomu u vás pravdepodobne neuspeje?
-- Žiaľ, stretávam sa i s takými absolventmi, ktorí berú prácu v prvom rade ako možnosť zarobiť veľa peňazí a je im jedno, čo budú robiť. Najhoršie je, keď na otázku, ako si v budúcnosti predstavujú svoje pôsobenie v praxi, odpovedia, že im je to jedno, len nech zarobia. Takíto ľudia nemajú u nás veľkú šancu zamestnať sa.

Pôsobíte na Kysuciach. Môžete byť pri výbere ľudí nároční?
-- Situácia vo výbere vhodných zamestnancov sa v poslednom čase pre nás zmenila k horšiemu. Aj na Kysuciach už chýbajú tak robotníci, ako aj manažéri. Po otvorení pracovného trhu v zahraničí sa to mnohí snažia využiť. Sú však aj takí, ktorí sa po krátkom čase vracajú naspäť.
Na druhej strane musím povedať, že mladí ľudia, ktorí si chcú založiť rodinu a chcú bývať na Slovensku, často žiadajú o prácu v našej spoločnosti, aj keď sú z iného konca republiky. Máme zamestnancov z východného i zo západného Slovenska, ale aj z ČR.

V čom absolventi vysokých škôl vyhovujú a v čom ešte nevyhovujú vašim očakávaniam? Ako vzhľadom na to hodnotíte úroveň technických i iných škôl na Slovensku?
-- Vyhovuje nám ich cieľavedomosť, zdravá ctižiadostivosť, odborné a jazykové znalosti. Chýbajú im, naopak, praktické skúsenosti. Tu vidím rezervy škôl všetkých úrovní. Mali by viac spolupracovať s firmami. Veľa závisí aj od našej legislatívy. Podniky by aj mali záujem napríklad podchytiť si študentov stredných odborných aj vysokých škôl formou štipendií. Súčasná legislatíva im v tomto však nevychádza v ústrety, najmä pokiaľ ide o s tým spojené daňové náklady.
Tiež si myslím, že školstvo by malo pružne reagovať na potreby firiem a zamerať sa na také odbory, ktorých absolventi môžu nájsť v praxi uplatnenie.

Ako spolupracujete so školami pri príprave budúcich absolventov?
-- Kontaktujeme sa so školami všetkými stupňov. Aktívne spolupracujeme s výchovnými poradcami na základných školách. Angažujeme sa na úrovni praktickej výučby stredných škôl. Pre ich žiakov pripravujeme stáže, exkurzie. Stredné školy podporujeme aj finančne. Veľmi dobrú spoluprácu máme so Žilinskou univerzitou. Jej študenti sa podieľajú na riešení projektov z oblasti výroby, technológií či údržby strojov a zariadení. Majú tiež možnosť v rámci našej firmy riešiť svoje diplomové práce.

Čo by ste poradili mladým ľuďom, ako by mali na sebe pracovať?
-- Chcem odkázať mladým, že ich perspektíva je v ich ďalšom rozvoji. Nemôžu ustrnúť na bode, na ktorom ukončili štúdium. Mali by sa ďalej vzdelávať, učiť sa jazyky, zdokonaľovať v odbornej práci. Učiť sa komunikovať a nájsť si v živote reálne ciele.