S problémom podnikateľov týkajúcim sa nedostatku kvalitných pracovníkov sa personalista Martin Heger stretáva denne. Dopyt po ľuďoch najmä v technických odboroch, chemickom priemysle, na pozície v IT, vo financiách a v obchode prevyšuje ponuku v niektorých prípadoch až päťnásobne.
"V prípade strojárov je záujem o absolventov na všetkých vzdelanostných úrovniach. Od robotníckych profesií, ako napríklad obrábači, nástrojári, frézari, sústružníci, zámočníci či automechanici, cez stredoškolsky vzdelaných technikov a technológov, až po vysokoškolákov," hovorí Pavla Kalousková z Národného ústavu odborného vzdelávania, ktorá sa zaoberá vývojom trhu. V stavebníctve je záujem predovšetkým o robotnícke profesie, najmä o murárov, v oblasti elektrotechniky ide opäť o stredoškolákov a vysokoškolákov. Mladí ľudia sú však žiadaní i v oblasti gastronómie, v hotelierstve a cestovnom ruchu.
Nedostatok ľudí v Českej republike podľa Hegera brzdí nových investorov a rozširovanie výroby v jestvujúcich firmách. Ťažkosti v odboroch, kde chýbajú zamestnanci, už pomáhajú riešiť aj absolventi. "Napríklad v technických odboroch, obchode a IT je o nich bitka," hovorí Aleš Křížek zo spoločnosti Robert Half, ktorá vyhľadáva špecialistov. Ale napríklad mladí právnici, navyše bez praxe, majú čo robiť, aby sa uplatnili.

Nemajú zlé návyky a sú lacní
Riaditeľka spoločnosti pre ľudské zdroje ACE Consulting Naďa Štullerová podotýka, že oproti minulým rokom sú dnešní absolventi už lepšie pripravení na pracovný proces. "Majú za sebou skúsenosti z brigád, pracovných pomerov, práce či rôznych stáží v zahraničí. Majú reálnejšiu predstavu o tom, čo ich v práci čaká," hovorí.
Prednosťou absolventov nie je len ochota tvrdo pracovať a učiť sa nové veci. "Spoločnosť oceňuje možnosť vychovať si absolventov podľa vlastných štandardov a firemnej kultúry bez toho, aby narazila na niekedy nežiaduce návyky z predchádzajúcich zamestnaní," hovorí riaditeľ personálneho úseku ČD-Telematika Juraj Eisel.
Spomenuté výhody absolventov môže zamestnávateľ získať za relatívne nízku cenu, lebo nástupná mzda sa často od výplaty skúsených pracovníkov líši. A to i v prípade IT, kde aj absolventov občas prepláca konkurencia.

Nevedia rokovať s kolegami
Nemožno však všetkých absolventov hádzať do jedného vreca, ale mnohí majú i svoje mínusy, na ktoré sa sťažuje viacero zamestnávateľov. "Často im chýba schopnosť riešiť praktické problémy a uplatňovať teóriu v praxi," hovorí Kalousková. Školy by sa podľa zástupcov firiem mali viac zamerať na prácu s informáciami, umenie rozhodovať sa a niesť za svoje rozhodnutie zodpovednosť. Za nedostatočnú zamestnávatelia často považujú i školskú prípravu v oblasti cudzích jazykov. Zdôrazňujú tiež potrebu väčšieho a aktívnejšieho prepojenia škôl s podnikovou sférou.
Podľa Eisela mnohí absolventi nedokážu plne zhodnotiť dosahy firemnej kultúry na svoju osobu. Nie sú celkom pripravení na zachovanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. To čiastočne súvisí aj so schopnosťou vyrovnať sa s pracovným či osobným neúspechom.