26.04.2007, 00:00

Nepozerať cez prsty

Zamestnávanie starších. Dôležitý je triezvy pohľad na ľudí.

Mnohí slovenskí zamestnávatelia sa stretávajú s čoraz viac aktuálnym fenoménom nedostatku kvalitnej pracovnej sily. Často si za to môžu sčasti aj sami, najmä ak sa vhodných kandidátov snažia nájsť výlučne len v mladších vekových kategóriách uchádzačov. Pritom vekovo starší ľudia môžu byť pre nich neraz oveľa lepšou voľbou. No stále akosi nie sú atraktívni. Pritom je všeobecne známe, že slovenská, podobne ako aj celá európska, populácia starne.
Starší ľudia môžu byť pre zamestnávateľa veľmi dobrou voľbou. Je to pochopiteľné. Práve oni dokonale poznajú firmu a jej výrobný postup. Majú grify, ako riešiť krízové situácie a neponáhľajú sa domov. Ich ďalšou, a nie zanedbateľnou výhodou je lojálnosť k podniku, ktorá nesúvisí len s nostalgickým lipnutím na pracovisku, na ktorom zamestnanec odrobil časť svojho života, pripomína Igor Kňazovický z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Jednou z firiem, ktorá sa na Slovensku aktívne pripravuje na starnutie pracovnej sily, je slovenská pobočka spoločnosti Accenture. "Podľa demografického vývoja sa krivka produktívneho veku výrazne posunula smerom nahor a prognózy tento trend potvrdzujú. Je dobré byť na to vo firme pripravený," vysvetľuje riaditeľ DCN BPO Bratislava Center spoločnosti Accenture Peter Andrišin.
Ako pokračuje, vo firme si okrem toho uvedomujú, že zamestnávanie mladých ľudí, špeciálne absolventov škôl, má okrem množstva výhod aj svoje nevýhody. Aj preto, že na trhu práce je po nich veľký dopyt. Sú náchylní meniť zamestnanie a ísť za platom aj o pár korún vyšším. Láka ich tiež skúsiť študovať a pracovať v zahraničí. Mladým podľa Andrišina často chýba väčšia spolupatričnosť k firme, lojalita a životná skúsenosť. Po ich skorom odchode z firmy peniaze vynaložené na ich školenia vyjdú prakticky nazmar.
Na druhej strane výhodu zamestnávania seniorov vidí firma napríklad v ich lojalite, stabilite a ochote vykonávať kvalifikovanú, no rutinnú prácu.

Odporúčania nezamestnaným:
- Zaregistrujte sa do siedmich kalendárnych dní na príslušnom úrade práce;
- Aktívne získavajte informácií o možnostiach pomoci, napríklad na úrade práce si vypýtajte zoznamy pracovných webových stránok, na ktorých môžete hľadať aj možnosť zaradenia do takzvaného individuálneho akčného plánu, kde sa vám bude venovať odborný poradca;
- Hľadajte ďalšiu prácu ihneď po strate zamestnania, pasívne nevyčkávajte;
- Nehľadajte iba "perspektívne" zamestnanie na viac rokov, neobávajte sa zmien a prispôsobte sa aktuálnemu pracovnému trhu;
- Odosielajte e-mailom aspoň desať žiadostí o zamestnanie za týždeň a uvádzajte výlučne vlastnú mailovú adresu;
- Píšte a posielajte atypické životopisy, aj s motivačným listom, čiže uveďte prečo sa uchádzate práve o toto miesto;
- Usilujte sa o osobný kontakt s potenciálnym zamestnávateľom;
- Dopĺňajte si vzdelanie, rekvalifikujte sa, prípadne preorientujte sa na žiadané pozície; je dobré, ak tieto zámery odkonzultujete s úradom práce;
- Postavte sa k problému nezamestnanosti ako k bežnej životnej situácii, ktorá môže postihnúť úplne každého a ktorú netreba depresívne prežívať, ale riešiť rozvážne a aktívne.
Zdroj: Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.