Pri verejnej prezentácii platí viac ako inde známe pravidlo, podľa ktorého je dôkladná príprava polovicou úspechu. Čím lepšie sa pripravíte, tým presvedčivejšie a sebavedomejšie budete pôsobiť. Nespoliehajte sa na to, že vaša prednáška má trvať "krátku" štvrťhodinku a keďže ste v danej problematike doma, nebude pre vás ťažké tento čas vyplniť. Nepreceňujte vlastné schopnosti a najmä nepodceňujte publikum. Bez prípravy dokáže zaujať a zmysluplne rozprávať naozaj málokto. Ak patríte k takýmto ľuďom, blahoželáme. Ak nie, spoľahnite sa radšej na prípravu.

Nečítajte -- hovorte z hlavy
Kompletizovanie podkladov berte ako dôležitú domácu úlohu. Plynulo a zľahka vie rozprávať iba ten, kto si vopred jasne premyslí, čo chce povedať. Publikum si okrem toho veľmi rýchlo všimne, či prednášateľ iba skĺzava po povrchu a vypĺňa vymedzený čas, alebo či skutočne rozumie tomu, čo hovorí a prečo to hovorí. Pri príprave obsahu sa preto sústreďte na zozbieranie a overenie čo najväčšieho množstva informácií a poznatkov. Myslite na to, že po vystúpení spravidla prichádza čas na otázky a diskusiu, ktoré tiež preveria vašu odbornosť a pripravenosť. Nie každý poslucháč je váš priaznivec a obdivovateľ...
Najmä pri krátkych prednáškach sa oplatí vopred premýšľať o ich obsahovej stavbe a celkovej koncepcii. Cieľom je vzbudiť dostatočný záujem a zahrnúť do vymedzeného času všetky podstatné informácie. Preto si vždy premyslite, v akej postupnosti čo poviete. Tento krok dokážete splniť len vtedy, ak si vopred vyjasníte, aký cieľ chcete dosiahnuť.
Najlepšie je, ak prednášajúci rozpráva voľne. Aj keď sa mu občas stane, že stratí niť, vždy je to lepšie, ako keď text prednášky číta. Kto hovorí z hlavy, pôsobí prirodzenejšie a spravidla používa také slová a tvorí také vety, ktoré publikum dokáže dobre sledovať a ktorým ľahko rozumie.
Niekoľko poznámok je vždy prípustných -- mnohým dodávajú pre verejných vystúpeniach veľmi potrebnú istotu. Pri tvorbe poznámok tiež platí niekoľko pravidiel. Nikdy by napríklad nemali obsahovať celé, presne formulované vety, len základné heslá a pojmy, respektíve schémy (takzvané mind map). Napíšte si ich veľkým a čitateľným písmom, vhodné je využiť odlišnú veľkosť a hrúbku a presné usporiadanie tak, aby ste sa v nich vyznali aj pri letmom pohľade.

Prednášku si vopred natrénujte
Ak sa rozhodnete využívať okrem vlastných slov aj rôzne prezentačné pomôcky, napríklad Flipchart alebo diaprojektor, podstatné je, aby ste s nimi vedeli s istotou zaobchádzať. Zabudnite na ne, ak ich vidíte deň pred prezentáciou prvý raz v živote! Pôsobí viac ako neprofesionálne, ak nebudete vedieť, kde sa príslušný prístroj zapína. Overte si funkčnosť a pripojenie a v každom prípade sa pripravte aj na to, že technika jednoducho zlyhá.
Ak sa rozhodnete použiť fólie, mali by byť aktuálne, výpovedné a dobre čitateľné. Po prezentačných prostriedkoch siahnite len vtedy, keď vám bude jasné, na čo majú slúžiť. Používať ich len preto, že je to "in", prináša viac škody ako úžitku.
Myslite na to, že v deň prednášky by ste mali byť v dobrej kondícii. Dobre sa vyspite a snažte sa vyhnúť stresu a zbytočnému rozčuľovaniu. Ak chcete vyžarovať pozitívnu energiu, mali by ste sa na poslucháčov tešiť. Skúste si prednášku vopred natrénovať. Minimálne raz ju celú predneste nahlas, pričom si zmerajte čas a počúvajte sami seba. Takto najlepšie odhalíte prípadné slabé miesta alebo stratu gradácie. Ideálne je, ak prednášku na skúšku prednesiete pred niekým, kto vám dá primeranú spätnú väzbu a dokáže vás nielen pochváliť, ale aj upozorniť na nedostatky.
Veľmi dôležité je nesnažiť sa byť niekým iným. Buďte prirodzený -- myslite na to, že nie každý je rodený rečník, avšak každý človek je schopný po dôkladnej príprave vhodne verejne vystúpiť a sprostredkovať svoje skúsenosti alebo myšlienky iným. Používajte váš vlastný slovník a nekopírujte niekoho, koho ste videli v televízii alebo počas študijného pobytu v USA. Nepokúšajte sa nasilu o humor alebo nezvyčajne kreatívny prístup, ak vám to nie je vlastné. Najdôležitejšie je, aby ste si verili. Nič viac. A ak vám niečo nevyjde presne podľa vašich predstáv, nabudúce to určite bude lepšie.

Ako si poradiť s verejným vystúpením
-- Premyslite si, čo chcete povedať a čo dosiahnuť. Zistite si čo najviac údajov o účastníkoch prezentácie. Ak je to možné, vopred si prezrite prednáškovú miestnosť.
-- Prípravu začnite prieskumom informačných zdrojov. Prelistujte si dostupné články a publikácie na danú tému, nezabudnite na internet. Základom vášho vystúpenia musia byť overené a aktuálne informácie.
-- Písaný materiál znie neprirodzene, ak sa sprostredkúva v hovorenej forme. Treba ho upraviť, jeho priame prevzatie nie je vhodné. Používajte jednoduché krátke vety, nevyhýbajte sa prídavným menám a na ilustráciu uvádzajte príklady a analógie.
-- Nebojte sa využiť audiovizuálne prostriedky. Niektoré potrebujú zdroj elektrickej energie alebo špeciálnu inštaláciu, čo môže vašu situáciu skomplikovať. Ešte pred prezentáciou sa naučte všetky pomôcky dokonale ovládať.
-- Niekedy má význam, ak poslucháčom pripravíte písomné podklady alebo zhrnutie prednášky. V tomto prípade platí, že menej je viac, takže ich nezaťažujte príliš obsiahlymi poznámkami.
-- Myslite a rozprávajte pozitívne a konštruktívne, nezdržiavajte sa negatívnymi myšlienkami. Vyhnite sa príliš odbornému slovníku a skratkám, ktoré nie sú všeobecne známe, nepoužívajte žargón, dialekt a nevhodné slová.
-- Oblečte sa tak, aby ste sa cítili pohodlne. Radšej siahnite po osvedčených kúskoch z vášho šatníka.
-- Poslucháčov nezavaľujte detailmi. Občasné zhrnutia zvyšujú pozornosť. Zdôraznite dôležité body. Občas zmeňte svoju pozíciu alebo pristúpte bližšie, respektíve nižšie k publiku.