Ľudia nad päťdesiat rokov sú schopní efektívne pracovať. Viacerým však treba na začiatku vytvoriť prijateľné podmienky, pomôcť im sa odborne či jazykovo rozvíjať. Taký názor majú napríklad v slovenskej pobočke spoločnosti Accenture. Aj preto nedávno rozbehli náborové aktivity v skupinách ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom na pracovnom trhu hendikepovaní.
Týka sa to predovšetkým jednej z troch hlavných divízií, a to divízie Services, ktorá je na Slovensku inštitualizovaná v podobe DCN BPO Bratislava Center a poskytuje služby v oblasti outsourcingu podnikových procesov klientom z celej Európy. Jej ľudia sa klientom starajú napríklad o financie a účtovníctvo, obstarávanie či starostlivosť o zákazníkov.
DCN BPO Bratislava Center pôsobí na slovenskom trhu od roku 2004. Dnes má už vyše 350 zamestnancov a očakáva udržanie tohto tempa rastu.

Pomohli aj dva impulzy
Vzhľadom na typ vykonávanej práce -- vysvetľuje riaditeľ DCN BPO Bratislava Center Peter Andrišin -- majú šancu na uplatnenie v uvedenom centre viaceré cieľové skupiny uchádzačov, ktorí o tom možno ani nevedia. "Ide o ľudí vo veku nad päťdesiat rokov, ľudí s telesným postihnutím schopných vykonávať administratívnu prácu, či mamičky s deťmi, ktorým sa rôznymi spôsobmi snažíme nad rámec zákona vychádzať v ústrety," dopĺňa.
Spomína dva hlavné impulzy, ktoré pomohli pri rozhodovaní firmy začať sa zaujímať aj o menej preferované skupiny ľudí.
Prvým bol vážny mimopracovný úraz jednej kolegyne a následné udalosti. "Počas šesťmesačnej pracovnej neschopnosti, ako aj po jej návrate do práce, sa náš tím spojil, pomáhal jej prekonávať počiatočné hendikepy a začleniť sa späť. Táto udalosť nás priviedla na myšlienku vo zvýšenej miere vytvárať a komunikovať pozície pre ľudí, ktorí majú pocit, že sú nejakým spôsobom hendikepovaní," vysvetľuje.
Druhým impulzom bol novinový článok. Informoval o tom, že Klub strieborných hláv poskytuje počítačové kurzy pre starších ľudí. "Zavolali sme im a spýtali sa, ako sú títo ľudia využití po ukončení kurzu. Nakoniec sme im navrhli spoluprácu," prezrádza Andrišin.

Dôležité bolo vytvoriť podmienky
Pred samotným výberom pripravili špeciálne podmienky pre umiestnenie takýchto ľudí. Pozície rozdelili na Front a Back Office. Vytvorili pracovné miesta, pre ktoré postačuje pasívna znalosť jazyka - napríklad zadávanie údajov do systému, účtovanie, indexovanie a podobne. Ľudia tak majú možnosť pracovať a súčasne im firma poskytuje jazykové kurzy na ich ďalšie vzdelávanie.
"Mamičkám sme umožnili upraviť si pracovný čas tak, aby zvládli aj rodinu, pričom ich rolu kombinujeme so študentmi tak, aby sme klientom poskytovali plynulý a nepretržitý servis," pridáva Andrišin.

Poskytnúť príležitosť
V čom je teda podstata ústretovosti v pracovných podmienkach? "Ľuďom poskytujeme príležitosť. Snažíme sa vytvoriť "nice place to work" -- čiže miesto, kde nás baví pracovať. Heslo nie je iba o práci samotnej. Je to o kolektíve, prostredí, podmienkach. Kolegov v prvom rade posudzujeme ako ľudí -- s ich prednosťami, potrebami aj nedostatkami. Kladieme dôraz na vyrovnanosť súkromného a pracovného života: umožňujeme ľuďom riešiť si svoje problémy, aby sa mohli koncentrovať na vlastnú prácu," uzatvára Andrišin.