Presnosť je pre Fínov podstatnou formou biznis etikety. Dohodnuté termíny dodržiavajú najradšej na minútu presne -- oneskorenie sa viac než o štvrť hodiny vnímajú ako znak chýbajúcej spoľahlivosti, a niekedy aj nezdvorilosti. Prichádzajú radšej o päť minút včaššie, než by mali meškať a to isté očakávajú aj od obchodného partnera. Preto keď sa oneskoríte o viac než päť minút, radšej zavolajte. Dodržiavať dohodnutý čas je zvykom aj pri súkromných pozvaniach a medzi priateľmi.

Pozorne načúvajte, ticho neprerušujte!
Fíni na obchodných rokovaniach spočiatku pôsobia trocha formálne a málovravne. Veľmi málo gestikulujú a pozorne počúvajú. Ich konanie je premyslené a primerané situácii. Neobľubujú small talk, dlhé úvodné reči, ale radi prechádzajú priamo k veci. Ako "suchári" sa vám môžu javiť iba spočiatku. Pri bližšom spoznaní sa prejavujú ako veľmi srdeční, otvorení a nekonvenční partneri.
Možno aj z málovravnej letory Fínov vyplýva, že sa radi vyjadrujú stručne a nenávidia, keď sa musia opakovať. Fínskym partnerom pozorne načúvajte.
Mali by ste vedieť, že Fíni nezvyknú na verejnosti prejavovať svoje pocity. Na rokovaní môže vyvolať podráždenie, ak je partner príliš dominantný, hlučný a v reči nevhodne preháňa. V žiadnom prípade neslobodno prejavovať prchkosť alebo citové výbuchy. Za nezdvorilé tiež považujú, keď niekto hovoriaceho preruší alebo skáče do reči. Môžete tak urobiť iba vtedy, ak nerozumiete, inak si treba vypočuť celý monológ a vyjadriť sa k nemu až po jeho odznení. Nezvyčajné nie sú ani dvoj- trojminútové prestávky v reči. Ticho neprerušujte!
Fínski obchodní partneri pripisujú hovorenému slovu veľkú vážnosť, cítia sa ním byť viazaní a to isté očakávajú od protistrany. Ústne vyjadrenia sú záväzné a dôvera sa meria tým, či to, čo sa vyslovilo, sa aj dodržiava. S cieľom vopred vylúčiť nedorozumenia by ste však predsa mali žiadať, aby sa ústne dohovory zaznamenali aj písomne. Na druhej strane, Fíni zväčša vyžadujú, aby vopred písomne predložené materiály a dohody boli s nimi aj ústne (alebo aspoň telefonicky) prediskutované, inak môžu zostať nepovšimnuté.

Jednať sa je dovolené
Správajte sa vecne a realisticky. Nemajte zábrany pri rokovaní o cenách ponúknuť podstatne menej, než partner požaduje a aj prvý ústretový krok nepovažujte za posledné slovo. Jednať sa vo Fínsku je dovolené! V širokých kruhoch fínskeho hospodárstva sa pri ponukách ráta s oveľa vyššími maržami, než je zvykom u nás. Takisto sa nepovažuje za neslušné dávať ponuky najprv za prehnanú cenu, a potom sa zjednať na nižšiu.
Niekoľko dobrých rád. Pred začiatkom rokovania by ste mali preskúmať bonitu nového obchodného partnera. Mnohé fínske akciové spoločnosti majú len najmenší kapitál, osemtisíc eur. Aj keď je spoločnosť zadlžená až po uši, môže ubehnúť rok, kým sa dostane do konkurzu, vyrovnania alebo sanácie. Neponechajte si žiadne pochybnosti o tom, s kým rokujete a uzatvárate dohody. Firma "Virtanen Oy" nie je identická s "Virtanen Oyj" alebo "Virtanen Ky". Keď dôjde k súdnemu sporu, musíte so 100-percentnou istotou vedieť určiť, ktorá firma vám vlastne dlhuje peniaze.

Malá korupcia
Pojem "fair play" zohráva aj vo fínskom živote veľkú úlohu a obchodná etika sa mimoriadne vysoko cení. Štatistický prieskum o miere korupcie v 40 krajinách ukázal, že vo Fínsku je len veľmi málo rozšírená. Najnižšia je na Novom Zélande, nasledujú Dánsko, Singapur a Fíni sú na štvrtom mieste.
Nemali by ste sa pokúšať vyvíjať akékoľvek aktivity za chrbtom fínskeho obchodného partnera. Ani častá výmena partnerov nie je priveľmi vhodná. Fínsko je čo do počtu obyvateľov malá krajina, všetci sa viac-menej poznajú a vaša dobrá povesť môže ľahko utrpieť.

Nezabudnite na päťdesiatku
Obchodní partneri vo Fínsku sa zvyknú obdarúvať len pri zriedkavých príležitostiach, malé pozornosti však radi prijímajú. Výnimku tvoria 50. narodeniny, ktoré sa oslavujú vo veľkom štýle, a preto sa aj od zahraničného partnera očakáva blahoželanie, prípadne spojené s reprezentatívnym darom. Keď vás obchodný partner pozve na návštevu domov, vhodným darčekom je fľaša dobrého vína pre hostiteľa a kytica pre dámu. V žiadnom prípade však nie biele ľalie, tie vo Fínsku patria na cintorín.