02.03.2006, 00:00

Japonci sa oslovujú milo a zdvorilo

V Japonsku sa kladie veľký dôraz na etiketu a zdvorilé správanie. Najdôležitejším princípom v japonskej konverzácii je preukazovať partnerovi úctu a voči sebe zachovávať skromnosť. Tento systém zdvorilej reči (keigo) sa zakladá na hierarchických predstavách konfuciánskej filozofie. Je komplexnejší, ako jazyky, ktoré rozlišujú len roviny "ty" a "vy". Podobne ako v Číne, aj japonské priezviská sa tradične uvádzajú pred menom. Ak sa píše v japončine, toto poradie sa vždy zachováva, zatiaľ čo v západných jazykoch sa uplatňuje poradie meno - priezvisko. Preto napríklad Yoko Ono, známa manželka Johna Lennona, člena skupiny Beatles, sa po japonsky volá Ono Yoko, kde Ono je priezvisko.

Rozhodujú koncovky
Ak vám Japonec odovzdá vizitku, ktorá zväčša býva aj v angličtine, pokojne sa ho spýtajte, ktoré je meno a ktoré priezvisko, pretože osloviť cudzieho menom sa považuje za hrubú nezdvorilosť! Pritom pravidlá viac-menej nejestvujú. Či ide o priezvisko alebo meno sa dá niekedy rozoznať podľa koncoviek. Ale aj tu platí, že ak nemáte stopercentnú istotu, radšej sa spýtajte.
Najviac japonských priezvisk obsahuje dva čínske znaky (kanji). Význam mnohých znakov, používaných v priezviskách, súvisí s horami (yama), stromami (ki), ryžovými poľami (ta), ostrovmi (shima), obcami (mura), mostami (hashi) a podobne. Medzi najbežnejšie japonské priezviská patria Sato, Suzuki, Takahashi, Tanaka a Watanabe. Na priezviská poukazujú aj koncovky -da, -moto, -yama, -no, alebo -bayashi (napríklad Kobayashi, známy japonský dirigent, pôsobiaci v Maďarsku).
Japonské mená tiež zvyčajne pozostávajú z dvoch znakov. Význam týchto znakov sa často spája s pozitívnymi charakteristikami, ako inteligencia, krása, láska, svetlo, mená kvetín, štyri ročné obdobia a iné prírodné javy, alebo poradie pri narodení (prvý syn, druhý syn, atď.). Gramatický rod osoby možno nezriedka odhadnúť podľa zakončenia jej mena. Mená končiace sa na -ro, -shi, -ya, alebo -o, sú typické mužské mená, zatiaľ čo končiace sa na -ko, -mi, -e a -yo, sú typické ženské mená (napríklad japonská princezná Masako).

Najčastejšie oslovenia
Japonci sa navzájom zvyknú oslovovať priezviskom, menom sa oslovujú iba deti alebo blízki priatelia. Keďže japonská spoločnosť je silne hierarchicky štruktúrovaná, veľký dôraz kladie na zdvorilé oslovovanie. Jestvuje veľké množstvo zdvorilých oslovení, ktoré závisia najmä od spoločenského postavenia osoby, ktorú oslovujete. Oslovenie vyjadrujú prípony, ktoré sa pridávajú k priezvisku.
Najbežnejším oslovením je -san, čo v našom ponímaní znamená pán alebo pani. Pripája sa za priezvisko rovnako alebo nižšie postavených osôb, prípadne tretej osoby, je rodovo neutrálne a možno ho používať vo väčšine situácií. Napríklad Nakamura-san znamená rovnako pán Nakamura, ako aj pani Nakamura. Oslovenie -san sa však nikdy nepoužíva pri uvádzaní vlastného priezviska! Takisto tvar mena (krstného) s príponou -san vyznieva skôr ironicky. Oveľa zdvorilejšou formou oslovenia je -sama (napríklad Sato-sama), ktoré sa používa pri formálnych situáciách, pri oslovovaní vysokopostavených osôb, alebo príležitostne ho používajú zamestnanci voči zákazníkom. V korešpondencii sa príponou -sama, ktorá je tiež rodovo neutrálna, zvyčajne oslovuje adresát.
Ďalej sú zvyčajné prípony, ktoré objasňujú postavenie v hierarchii. Priezviskom a príponou -sensei sa napríklad oslovujú vzdelaní ľudia, ako učitelia, právnici, lekári, profesori a pod. Platí rovnako pre mužov, ako aj ženy a v slovenčine je najviac porovnateľné s oslovením pán doktor, pán profesor a pod. Vo firmách sa k priezviskám šéfov na rôznych stupňoch riadenia pridávajú prípony -bucho, -kacho, alebo -shacho, ktorými ich oslovujú ich podriadení (napríklad Nakamura-bucho). Mladých zamestnancov zvyknú oslovovať s príponou -kun.

Zbierajte body
Niekedy sa označenie povolania alebo titul používa namiesto priezviska, ale v spojení príponou -san. Napríklad naše oslovenie pán rektor by znelo kouchou-san. Takisto je možné oslovovať funkciou, hodnosťou, alebo povolaním, ktoré sa spája s priezviskom, ale bez prípony -san. Japonského predsedu vlády možno osloviť ako Koizumi-sori, teda premiér Koizumi, alebo šéfa podniku ako Watanabe-bucho, čo znamená riaditeľ Watanabe. Tento spôsob používajú aj zamestnanci firiem, keď hovoria o svojich nadriadených, teda bez zdvorilostnej prípony -san.
Aj keď v Japonsku nikto od cudzinca neočakáva, že bude ovládať jazyk, alebo pomerne zložitý systém zdvorilého oslovovania (z ktorého sme uviedli iba najdôležitejšie ukážky), v krajine, kde predpokladom úspešných obchodných vzťahov je vybudovanie dôvery, nezaškodí, ak preukážete aspoň základné vedomosti a nebudete sa dopúšťať fatálnych chýb. Pozitívne body nazbierate aj vtedy, keď sa naučíte a budete správne používať aspoň niekoľko základných japonských pozdravov a zdvorilostných fráz, uvedených v tabuľke.

Tabuľka
Pozdravy  
dobré ráno ohayo gozaimasu
dobrý deň konnichiwa
dobrý večer konbawa
dobrú noc oyasuminasai
dovidenia sayonara
Dôležité  
áno hai
nie iie (počuť zriedka)
ďakujem domo arigato (vyslov aligato) 
ďakujem veľmi pekne domo arigatogozaimasu
prosím dozo
prepáčte mi... gomennasai
(ako ospravedlnenie)  
rád som vás spoznal hajime mashite
(pri zoznamovaní)  
haló moshimoshi
(pri telefonovaní)  

 

Nabudúce:
Japonsko: nezívať, nekýchať!