26.03.2010, 00:00

Reuma - bolesť v rôznych podobách

Stáva sa, že ráno sa neviete pohnúť, ste stuhnutí, bolia vás kĺby... Akékoľvek bolesti v rôznych častiach tela mnohí ľudia pripisujú reume, pretože predstavuje veľkú skupinu chorobných stavov, ktoré postihujú prevažne pohybový aparát.

"Reumatické ochorenia sú všeobecne vnímané ako ochorenia spojené s bolesťou mäkkých tkanív pohybového aparátu a so zníženou pohyblivosťou v kĺbe či chrbtici. Reumatické ochorenia však medicína jednoznačne chápe nielen ako reumatické ochorenia s postihnutím pohybového aparátu, ale aj tie, pri ktorých je prítomný predovšetkým zápal v rôznych štádiách aktivity," hovorí MUDr. Marián Markech, MPH, vedúci lekár Kúpeľov Piešťany

Symptómy
Keďže reumatické choroby patria medzi najrozšírenejšie ochorenia, podľa čoho môžeme určiť, či ide o reumatoidnú artritídu (zápal kĺbov), artrózu (degeneratívny úbytok chrupavky), metabolické ochorenie (dna) či mimokĺbový reumatizmus (postihuje svaly a šľachy)?
"Tieto ochorenia rozlišujeme na základe údajov z anamnézy, klinického priebehu ochorenia, laboratórnych, röntgenologických a ultrasonografických nálezov, pri opuchu kĺbu aj s vyšetrením jeho výpotku," vysvetľuje MUDr. Soňa Žlnayová, PhD., lekárka Kúpeľov Piešťany.
Medzi najzávažnejšie a chronicky dlhodobé ochorenia patrí reumatoidná artritída. "Príčiny reumatoidnej artritídy sú mnohopočetné, no jednoznačná príčina doteraz nie je známa. Predpokladá sa spojenie genetickej predispozície s faktormi vonkajšieho prostredia, napríklad vírusové a bakteriálne infekcie, stresové podnety, ale aj hormonálne vplyvy pri poruche imunitného systému, keď organizmus navodí stav ,sebapoškodzovania` a začne sám produkovať protilátky proti jednotlivým zložkám vlastného tela," hovorí doktorka Žlnayová a dodáva, že reumatoidná artritída postihuje zväčša ženy vo veku 30 -- 50 rokov a postihuje všetky kĺby, ale najmä drobné kĺby rúk a nôh. Môže postihnúť aj kožu a vnútorné orgány ako srdce, pľúca či obličky.

Chrániť pacienta
Čo má robiť pacient, ak pociťuje bolesti v kĺboch, svaloch, je unavený...? "V takom prípade by mal pacient navštíviť svojho lekára, ktorý základným vyšetrením krvi môže diferencovať typ ochorenia. Ak ide o podozrenie na reumatické ochorenie, je potrebné vyšetrenie reumatológom, ktorý na základe ďalších vyšetrení môže stanoviť diagnózu a nasadiť liečbu. Okrem fyzikálnej liečby je potrebné začať antireumatickú medikamentóznu liečbu, ktorej cieľom je znížiť aktivitu zápalového procesu," hovorí vedúci lekár.
Podľa doktora Markecha dlhodobá medikamentózna liečba reumatických ochorení sa prejavuje často zažívacími ťažkosťami, poškodením pečene i obličiek. "Vieme aj o nežiaducich účinkoch týchto liekov. Žiaľ, mnohokrát je to jediná cesta, ako znížiť aktivitu zápalového procesu reumatického ochorenia. Úlohou skúseného reumatológa je liečiť pacienta tak, aby sa mu podarilo zvládnuť zápalovú aktivitu ochorenia, a pritom čo najviac ho chrániť pred nežiaducimi účinkami týchto liekov. Na trhu je široká paleta liekov, ktoré sa líšia nielen intenzitou účinku liečby, ale aj intenzitou nežiaducich vplyvov. Niektorým pacientom môžeme naordinovať šetrnú liečbu, ale u tých s vysokou zápalovou aktivitou sa použitiu ,silných` antireumatík nevyhneme." Ak by pacient s vysokou zápalovou aktivitou ochorenia lieky neužíval, môže dôjsť k výrazným degeneratívnym až deštrukčným zmenám na postihnutých kĺboch.

Kúpele ako požehnanie
"Súčasťou liečby reumatických ochorení je aj kúpeľná liečba ako komplex metodík liečby prírodnými liečivými zdrojmi minerálnych vôd s obsahom terapeutickej síry a liečivých bahenných zábalov. Rovnako fyzikálne prostriedky, napr. elektroliečba, svetloliečba, liečebné masáže, tiež metodika pohybovej liečby a liečebnej rehabilitácie spolu s liekmi dokážu bolesť, opuch a zápal tlmiť, zlepšiť pohyblivosť kĺbov, a tým zlepšiť aj kvalitu života chronicky chorého pacienta," zdôvodňuje doktor Markech.
Kúpeľná liečba v sírnych minerálnych vodách a sírnymi liečivými bahnami sa ukázala už v minulosti ako veľmi prospešná pri liečbe reumatických ochorení, čo potvrdili aj výskumy renomovaných pracovísk na Slovensku aj inde vo svete. Veď preto sa hovorí, že kúpeľná liečba je pre reumatikov požehnaním. "Potvrdilo sa, že sírne vody a sírne bahno piešťanských kúpeľov sú výrazným prvkom pri liečbe i takýchto ochorení. Aby nedošlo k zhoršenie zdravotného stavu pacienta, samozrejme, aj tu platí, že tieto liečebné prostriedky môže indikovať len skúsený lekár," vysvetľuje balneológ.

Možné komplikácie
Hoci kúpeľná liečba je možná z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, pacient ju môže absolvovať aj individuálne. No nie každé štádium takéhoto ochorenia je vhodné na liečbu v termálnych kúpeľoch, preto je potrebné poradiť sa so svojím lekárom či priamo požiadať o pomoc lekárov v kúpeľoch o vhodnosti kúpeľnej liečby. "Aby sme predišli možným komplikáciám, takúto službu robíme aj v našich kúpeľoch, pretože práve u pacientov s vysokou aktivitou zápalového procesu by liečba bola málo efektívna a v niektorých prípadoch by sme ju nemohli u nás ani začať. Piešťanské kúpele sú zariadením, ktoré svojimi prírodnými liečivými zdrojmi, materiálnym a personálnym vybavením sú vhodné na liečbu hlavne ochorení s postihnutím pohybového aparátu, teda nielen reumatické, ale aj ortopedické, neurologické, stavy po úrazoch a operáciách pohybového aparátu. Platí však zásada, že pacienti s vysokou aktivitou zápalového procesu nie sú na takúto liečbu indikovaní. Výraznú pomoc z kúpeľnej liečby však môžu očakávať po ústupe zápalového procesu," hovorí doktor Markech.

Memento
Najzávažnejšie dôsledky neliečených chronických reumatických ochorení:
-- typické kĺbové deformity, strata funkcie kĺbov, postihnutie vnútorných orgánov
-- predčasné úmrtie
-- degeneratívne postihnutie kĺbov (artróza) má oveľa priaznivejší priebeh
-- postupne vznikajú zhrubnutia kĺbov a porucha ich funkcie
-- metabolické ochorenia, napríklad dna, vedú bez liečby k deformitám kĺbov, dokonca môžu vzniknúť aj ťažko hojace sa rany
-- prognóza pacientov so zápalovými reumatickými ochoreniami bez medikamentóznej a kúpeľnej liečby nie je lichotivá, dochádza nielen k výraznému zníženiu kvality života, ale aj k skráteniu jeho dĺžky