Prvú tabletku si Dana zobrala pri rozvode. Na upokojenie jej ju podstrčila kolegyňa. Hneď sa cítila lepšie. Neskôr si niečo vypýtala u lekára. Tabletky nebrala pravidelne, iba keď sa cítila napätá a nesvoja. Neskôr, keď sa pocity úzkosti a osamelosti vystupňovali, brala ich každý deň. Najprv večer, aby zaspala, neskôr už aj poobede. Časom jej ani to nestačilo, aby sa dostavil účinok. Napokon vznikol problém so zháňaním sedatív. Vypýtala si ich od obvodnej lekárky, ortopéda, niečo od neurológa, sestričky i kamarátky. Klamala ako vedela, len aby sa k liekom dostala. Nepriznala sa nikomu, koľko ich berie. V deň, keď ju odviezla pohotovosť, bola na dne. Chvíľu jej trvalo, kým pochopila, že je závislá.
Ľudí, ktorí trpia v súčasnosti rôznymi úzkostnými stavmi a strachom, stále pribúda. Vyvolať ich môže napríklad strach z nedodržania termínu, nedorozumenie v práci i rodine. Napätie môže vyprovokovať aj operačný zákrok, silný konkurent, dôležité obchodné rokovanie, splatnosť pôžičky, silná premávka na cestách i čokoľvek iné. Na upokojenie stačí naučeným spôsobom siahnuť po tabletke s vedomím, že maximálne trištvrte hodiny po ich užití sa strach, úzkosť a napätie rozplynú. Je prežívanie týchto emócií indikáciou na užívanie sedatív? Nevzniká na ne návyk?
Riziko závislosti
"Existujú rôzne skupiny liekov, ktoré majú sedatívny účinok. Medzi najdostupnejšiu skupinu liekov, ktoré praktickí lekári predpisujú ako lieky prvej voľby pri jednotlivých stavoch napätia, strachu, úzkosti, sú lieky s benzodiazepínovým základom. Liekov na zmiernenie spomínaných ťažkostí a s rovnakým chemickým základom je veľké množstvo a predpísať ich môže aj neurológ či ortopéd. Ak sa užívajú dlhodobo, nesú so sebou riziko závislosti. Patria sem napríklad bežne používaný radepur, rudotel, lexaurin, oxazepan, neurol, xanax... Do tejto skupiny sa však radia aj hypnotiká, teda lieky navodzujúce spánok. Keďže majú rovnaký chemický základ ako sedatíva, aj pri ich dlhodobom užívaní môže vzniknúť závislosť," hovorí MUDr. Jana Vránová zo SPIRARE, neštátneho denného psychiatrického stacionára v Bratislave.
Podľa psychiatričky riziko závislosti od sedatív hrozí najmä pri ich nekontrolovanom, niekoľkomesačnom až dlhodobom užívaní. Benzodiazepíny sa nesmú užívať dlhšie ako 6 týždňov, rýchlo vzniká na ne závislosť. Keďže v tejto skupine liekov neexistuje medikament, pri ktorom by nebolo riziko vzniku závislosti (takmer vždy sa objaví), lekár je povinný upozorniť na to pacienta. Zásadou je podávať tieto lieky iba krátke obdobie. Benzodiazepíny lekári veľmi úspešne používajú pri liečbe úzkosti, strachu i pri poruchách spánku. Sú, pravda, výnimky, ale tie musí lekár posúdiť individuálne. "Ak niekto pri strese či pri rôznych problémoch zoberie iba občas tabletku, nemusí si ublížiť. Žiaľ, mnoho ľudí postupne dokáže v "normálnom" živote fungovať iba vtedy, ak si zoberú jednu, dve, ba i viac tabletiek denne. Pri problémoch so spaním pridajú ešte lieky na spanie. Ak sa to opakuje dlhší čas, organizmus si zvykne a človek nadobúda rovnováhu už len s pocitom chemickej látky -- stáva sa od nej závislý," hovorí MUDr. Vránová.
Lieky s benzodiazepínovým základom sa viažu na určitý typ receptorov v mozgu, ktoré sú veľmi podobné receptorom viažucim alkohol, preto je alkoholická závislosť skrížená so závislosťou na benzodiazepíny. "Pohárikom alkoholu alebo piva dosiahneme ten istý účinok ako spomínanými tabletkami. Iste preto ľudia s tendenciou popíjať, objavia rovnaký účinok aj v sedatívach. Aj pri nich pociťujú túžbu užívať túto látku. Neskôr majú problémy s kontrolou jej užívania, preto na dosiahnutie žiadaného pocitu potrebujú tabletku a niekedy aj čoraz väčšiu dávku. Tí, ktorí už nechcú piť alkohol, môžu začať miesto alkoholu užívať tabletky, pritom zmenia iba jednu závislosť za druhú."
Negatíva závislosti
Podľa psychiatričky dlhodobé užívanie benzodiazepínov má na svedomí aj závažné neuropsychiatrické poruchy, napr. poruchy pamäti či poruchy nálady. "Pri predávkovaní je typický sedatívny účinok liekov, teda útlm a ospalosť. Sedatíva pri vyšších dávkach tlmia riadiace centrá mozgu i jeho základné životné funkcie, napríklad dychové centrum. Útlm je nebezpečný preto, že sťaží dýchanie a pacient je ohrozený na živote. Môžu sa pridať aj poruchy reči, pohybov, vedomia, koordinácie..." varuje psychiatrička.
Prečo sa nedokážeme kontrolovať pri užívaní liekov? "Nenaučili sme sa hľadať správny postoj k životu. Veľa ľudí už pri menších úzkostných stavoch hľadá najrýchlejšiu cestu, ako ich odstrániť. Žiaľ, z rôznych dôvodov vymyslíme si pre seba rôzne alibi a zvolíme najkratšiu cestu, ako sa dostať z problémov. Ak sa strach a napätie opakuje, znovu si dáme tabletku, aby sme zažili úľavu. Nezamýšľame sa nad sebou, nemeníme nič vo svojom životnom štýle, nehľadáme zdravší spôsob života, ani možnosť, ako strach odbúrať a žiť v menšom napätí..., veď tabletka vždy pomôže. Organizmus si zvykne a už nie je pripravený znášať určité formy záťaží bez chemickej rovnováhy, nevie sa s tým vyrovnať, je ochudobnený o svoje vlastné riešenia. Cesta k náprave trvá dlhšie, je náročnejšia, vyžaduje si zmenu životného štýlu, niekedy aj zmenu životných postojov a návykov," hovorí MUDr. Vránová.
Liečba v rukách odborníka
Liečba závislosti od sedatív, patrí do rúk odborníka -- psychiatra. Človek závislý od benzodiazepínov potrebuje postupne stále vyššie dávky, máva rôzne poruchy v krátkodobej pamäti. Po vysadení návykovej látky pociťuje klasické abstinenčné príznaky (odvykací stav). Vrátia sa mu všetky prejavy úzkosti i strachu. Pôvodná intenzita strachu je dokonca ešte výraznejšia a problémy, pre ktoré začal lieky užívať, sú znásobené. Sprievodnými znakmi sú úzkosť, slabosť, nespavosť, tras, búšenie srdca, potenie, stavy na odpadnutie, poruchy rovnováhy a iné telesné príznaky, výnimočne aj stavy zmätenosti. Bez liečby odborníkom je problém tieto príznaky samostatne zvládnuť.
"Zbaviť sa závislosti môže pomôcť iba profesionál. Lieky sa nemôžu okamžite vysadiť. Aby nedošlo k abstinenčnému syndrómu, pacient po vysadení návykovej látky potrebuje organizmus na prechodný čas podporiť, prekryť či podržať inou chemickou látkou. Spolu s tým pacient potrebuje urobiť to, čo mal urobiť na začiatku -- zmeniť svoj životný štýl a to už je v rukách odborníka. V každom regióne Slovenska pôsobia ambulantní psychiatri, ktorí vedia pri spomínaných ťažkostiach pomôcť. Ak je človek rozhodnutý, v spolupráci s odborníkmi sa dá zbaviť akejkoľvek závislosti," hovorí MUDr. Vránová. Žiaľ, navštíviť psychiatra je pre mnohých ešte stále príliš ťažké, hoci k tomu odporúčanie praktického lekára nepotrebujú.