18.11.2015, 00:01

Reforma samosprávy v Poľsku zmenila ľudí aj krajinu

Zmeny v samospráve uvoľnili v ľuďoch obrovskú energiu a chuť zmeniť život, hovorí poľský veľvyslanec v SR Leszek Soczewica v prílohe HN Áno, Poľsko.


Každý je strojcom svojho šťastia… Tento obľúbený výrok, týkajúci sa života človeka, má svoje použitie aj v živote štátu. Môže sa napríklad vzťahovať na právomoc, ktorú má k dispozícii miestne spoločenstvo vo veciach, ktoré sú preň najdôležitejšie. Komunistický totalitný štát sa o právomoci nedelil. Miestne spoločenstvo tak nemalo vplyv na to, čo sa v ňom dialo. Všetko bolo naplánované centrálnou mocou. 

Preto jedným z najdôležitejších krokov, cieľom ktorých bolo odstrihnutie od komunistickej minulosti, bola samosprávna reforma, uskutočnená v Poľsku už začiatkom roka 1990. Vyše dvetisíc obcí získalo právnu subjektivitu na základe celého balíka zákonov. Predovšetkým však získalo vlastné zdroje príjmov a väčšie kompetencie. Konali sa naozaj demokratické slobodné voľby do miestnych zastupiteľstiev. Vďaka tomu získali miestne orgány pomerne významnú nezávislosť od centrálnej moci a zároveň záruku ochrany vlastných záujmov. Obce získali skutočnú subjektivitu.     

Samosprávna reforma spustila proces modernizácie štátnej správy. Veľká časť úloh centrálnej moci prešla na miestne orgány. Reforma začatá v roku 1990 bola doplnená v roku 1998 tým, že v Poľsku zaviedla tri úrovne administratívy: vojvodstvo, okres a obec. Každá z nich s jasne určenými právomocami. Táto zmena uvoľnila v miestnych spoločenstvách obrovskú energiu, ktorú viedla chuť na zmenu a zlepšenie života. Spoločenstvá mohli konečne samy rozhodovať o svojom osude. A o tom je vlastne príloha „Áno, Poľsko!“ O tom, ako dokážu samosprávy manažovať a pracovať v prospech rozvoja nielen svojej „malej vlasti“, ale aj celej krajiny. 

Decentralizácia sa uskutočnila aj na Slovensku. Rovnaký komunistický osud v povojnovom období, rovnaká túžba po riadení vlastného vývoja po roku 1989. Základy sú totožné, zmeny podobné a priestor na inšpiráciu a spoluprácu Slovenska a Poľska je otvorený a slobodný.  Aj, a najmä, medzi samosprávami.
Vstup oboch krajín do Európskej únie priniesol poľským aj slovenským samosprávam nové možnosti rozvoja vzájomných vzťahov a možnosť čerpať kohézne fondy EÚ. Okrem nich regióny pri spoločnej hranici využívajú Program územnej spolupráce. Príklady predstavujeme v tejto prílohe. 

11. novembra oslavujeme obrodenie Poľska po prvej svetovej vojne. Poľsko sa po 123 rokoch, počas ktorých bolo rozdelené medzi Prusko, Rusko a Rakúsko, znovu ocitlo na mape. Náš deň nezávislosti.  V týchto dňoch si pripomíname aj 25 rokov obrodenia poľskej samosprávy, bez ktorej by dnes Poľsko nebolo takým dynamickým, moderným a kreatívnym štátom. Krajinou hraničiacou so Slovenskom. Hranica, ktorá spája a inšpiruje. Nech sa páči, pozývam Vás, nechajte sa inšpirovať...              
Leszek Soczewica, 
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku


Ďalšie časti prílohy Áno, Poľsko uverejníme 19. až 26. novembra.   

Súvisiace články