24.10.2013, 10:33

Najväčšou hrozbou pre firemné IT sú zamestnanci

Slováci cloudom stále neveria, tvrdí Ľubomír Očko, Managing Director spoločnosti Rackscale.

Ak vo firme veľa ľudí cestuje alebo pracuje z domu, ako im môže cloud v praxi pomôcť?

Cloud takýmto mobilným pracovníkom umožní bezpečný prístup k podnikovým dátam a aplikáciám odkiaľkoľvek a kedykoľvek, umožní im zdieľať dáta s ostatnými spolupracovníkmi, synchronizovať dáta medzi rôznymi zariadeniami a bezpečne používať aj rôzne vlastné zariadenia (BYOD).

Existujú však argumenty o bezpečnosti cloudových riešení - mať svoje dáta uložené "niekde mimo" môže mať bezpečnostné riziká, nie?

Áno, používanie cloudu prináša so sebou aj nové riziká. Tieto riziká treba analyzovať a podľa požiadaviek na bezpečnosť dát zvoliť vhodný typ (verejný, privátny alebo hybridný) a servisný model (IaaS, PaaS alebo SaaS) cloudu. Pre všetky oblasti bezpečnosti: dátovú, sieťovú, prevádzkovú aj fyzickú existujú riešenia, pomocou ktorých vieme dosiahnuť rovnakú bezpečnosť ako pri tradičnom budovaní vlastnej IT infraštruktúry. Podľa štatistík, najväčšou bezpečnostnou hrozbou zostávajú vlastní zamestnanci, ktorí nedodržujú bezpečnostné predpisy alebo sa úmyselne pokúšajú zneužiť firemné dáta bez ohľadu na to, či sú v cloude alebo vo vlastnom dátovom centre.

Čo všetko si firma do cloudu môže uložiť?

Takmer všetko, čo má firma uložené vo vlastnom dátovom centre, môže presunúť do cloudu. Najčastejšie sú to aplikácie a dáta typu ERP, CRM, mailový systém a zdieľanie súborov. Cloud umožňuje zdieľať informácie nielen v rámci firmy ale aj celého firemného ekosystému, t.j. vrátane zákazníkov a dodávateľov, ktorí môžu dostať prístup do určitých modulov ERP alebo CRM systému a aktívne ho využívať na vzájomnú spoluprácu.

A cez aké zariadenia k obsahu môže "v teréne" pristupovať?

V podstate cez akékoľvek inteligentné mobilné zariadenie: smartfóny, tablety alebo notebooky. Podporované sú všetky hlavné operačné systémy: Android, iOS, Linux a Windows. Ďalšou možnosťou je prístup cez webové rozhranie.

Aké firmy, z pohľadu veľkosti, zvyčajne cloudy využívajú?

Z našej skúsenosti sa nedá povedať, že je nejaký vzťah medzi veľkosťou firmy a využívaním cloudu. Využívajú ho malé i veľké firmy. Rozdiel je skôr v tom, či je tá firma zahraničná alebo slovenská. V zahraničí, hlavne v USA, je cloud jednoznačne preferované riešenie. U nás ku cloudu pretrváva určitá nedôvera. Obavy vzbudzujú hlavne otázky jeho bezpečnosti. Až 40% firiem uviedlo bezpečnosť ako najväčšiu prekážku ďalšieho rozšírenia cloudu. Z tohto dôvodu sa zameriavame práve na túto oblasť a snažíme sa vysvetľovať, že bezpečný cloud sa dá vytvoriť a tieto obavy sú zbytočné. Našťastie sa myslenie slovenských manažérov mení a akceptovanie cloudu sa rýchlo zlepšuje.

V čom je rozdiel medzi profesionálnym cloudom a voľne dostupnými riešeniami, akými sú napríklad Google Drive?

Hlavný rozdiel je v úrovni poskytovanej služby (SLA) a v bezpečnosti takéhoto riešenia. Zamestnanci používajú voľne dostupné riešenia na zdieľanie citlivých firemných informácií so zákazníkmi a dodávateľmi. Všetko toto sa často deje bez vedomia IT oddelenia. Dôverné firemné dáta sú ukladané mimo firmu, pravdepodobne aj mimo EU, čo môže byť v rozpore s podnikovými predpismi alebo regulačnými nariadeniami. Je to potenciálny zdroj úniku týchto citlivých informácií, ktorý môže poškodiť firmu v jej konkurenčnom boji.

Na druhej strane profesionálne riešenie umožňuje mať všetko pod kontrolou IT oddelenia. Dosiahnuť požadovanú úroveň poskytovanej služby (SLA) a nastaviť také bezpečnostné pravidlá, aby citlivé firemné informácie nemohli byť zneužité ale aby sa zároveň nestratila žiadna výhoda, ktorú umiestnenie dát do cloudu prináša.