04.10.2004, 00:00

ZSNP vyhlásila povinnú ponuku

Spoločnosť ZSNP, a. s., Žiar nad Hronom, vyhlásila povinnú ponuku na kúpu vlastných akcií od akcionárov, ktorí na mimoriadnom valnom zhromaždení firmy začiatkom septembra nehlasovali za prijatie uznesenia o skončení obchodovania s akciami firmy na Burze cenných papierov v Bratislave alebo sa na ňom nezúčastnili. Povinná ponuka sa týka dvoch emisií akcií na doručiteľa, pričom ponúkaná cena za jednu akciu je 125 Sk.