Banky v Rumunsku musia popri zvýšených nákladoch na prispôsobenie sa štandardom Európskej únie (EÚ) bojovať aj s čoraz náročnejšími klientmi a zvyšujúcou sa konkurenciu. Bankové zákony v tejto postkomunistickej krajine sú už vytvorené podľa západných štandardov, avšak sektor potrebuje ešte dotiahnuť niektoré záležitosti, aby splnil normy EÚ ešte predtým, ako sa pripojí do tohto integračného bloku. "Nič nemožno dosiahnuť bez zvýšených nákladov a banky z toho dôvodu musia nájsť riešenia, aby zostali naďalej ziskové," povedal Radu Ghetea, šéf Rumunskej asociácie bánk. Všetkých 38 lokálnych aj zahraničných bánk operujúcich v Rumunsku musí prejsť na Medzinárodné účtovné štandardy (IAS) najneskôr v budúcom roku. V súčasnosti účtovné štandardy IAS implementovalo iba 9 bánk.
Ako uviedla agentúra Reuters, v roku 2007 musí Rumunsko takisto upraviť ručenie za bankové depozity, ktoré ochraňuje klientov v prípade krachu banky. Postupne sa ručenie musí zvýšiť zo súčasných 3 tis. eur na 20 tis. eur. Štatút štátnej banky CEC, ktorá má špeciálne privilégium ponúkať 100-percentné ručenie, sa takisto musí vyjasniť. Reformy v oblasti bankovníctva sa úspešne realizovali podobne ako v ostatných sektoroch hospodárstva. Bankový monopol bol zrušený v roku 1990 a počas predchádzajúcich rokov nastala reštrukturalizácia, pričom úspechom bola aj privatizácia.
Napriek tomu, že rumunská vláda vlastní ešte tri banky, väčšinu bankového sektora tvoria zahraničné banky ako ABN Amro, ING Bank, Citibank a Societe Generale, ktoré vlastnia približne 55 % celkových aktív v sektore. Vedúca banka BCR, ktorá vlastní 32 % aktív sektora, sa má tento rok sprivatizovať, pričom 25-percentný podiel bol už predaný Európskej banke pre obnovu a rozvoj a Medzinárodnej finančnej spoločnosti, ktorá je investičnou divíziou Svetovej banky.
Vzhľadom na redukciu inflácie sa znížili aj úrokové miery, tie však naďalej patria medzi najvyššie vo východnej Európe. Banky sa snažia rozvíjať svoju činnosť popri korporátnom aj v retailovom bankovníctve a takisto sa čoraz viac zaujímajú o poskytovanie hypotekárnych a spotrebných úverov. Retailové bankovníctvo v súčasnosti tvorí 20 až 25 % celkových aktivít v sektore. "Táto oblasť poskytuje priestor na expanziu," dodáva R. Ghetea. Podľa štatistík totiž 70 až 80 % Rumunov ešte v živote nemalo bankový účet. V súčasnosti už bolo vydaných aj 4 mil. debetných kariet. Na bezhotovostný platobný styk sa však využíva len 5 % z dôvodu neochoty akceptovať ich zo strany predajcov. Problémom pre rumunské banky je však aj minimálna požadovaná úroveň rezerv, a to hlavne pre fondy vo voľne zameniteľných menách.