Fondy rizikového kapitálu prispeli rozhodujúcim vplyvom na najnovšie oživenie akciových trhov. V súčasnosti sa už prestáva hovoriť aj o pesimizme. Manažéri však čakajú na ďalšie signály o oživení svetového hospodárstva. Tieto fondy, ktoré sa koncentrujú hlavne na akcie, zaujali v minulom mesiaci neutrálne postavenie. Avšak s blížiacim sa začiatkom vojny sa začal ich postoj meniť. Ako uviedol denník Handelsblatt, čoraz viac manažérov týchto voľných a neregulovaných kapitálových fondov si spomenulo na burzové pravidlo, podľa ktorého treba kupovať vtedy, keď zadunia delá.
V minulom týždni začali tzv. Long/Short-Equity manažéri meniť svoje aktíva na akcie. Pri stratégii Long/Short sa podhodnotené akcie nakupujú a zároveň nadhodnotené sa predávajú. Na základe tejto stratégie investuje svoje peniaze približne 70 až 75 % všetkých fondov rizikového kapitálu. "Pred tromi týždňami sme nielen uzatvorili svoje krátke pozície, ale zvýšili sme aj počet dlhých pozícií," povedal Sy Schlüter, riadiaci partner poradenskej a analytickej firmy CAI sídliacej vo Frankfurte. Aj napriek mnohým ekonomickým otáznikom nevidí S. Schlüter žiaden dôvod zaujať krátku pozíciu s akciami, a teda špekulovať na ich pokles. S. Schlüter, ktorý bol doteraz podľa Handelsblattu považovaný za pesimistu, vidí náznaky toho, že teraz by mal byť pozitívny obrat na akciových trhoch reálny. "Kto bol naposledy na medzinárodných akciových trhoch v krátkej pozícii, bude musieť znášať vysoké riziko," povedal Cedric van Rijckevorsel z Banque Syz & Co. S.A. v Ženeve.
Zlepšenie likvidity ako dôsledok nádeje na rýchlu vojnu prispeli k tomu, že niektoré fondy rizikového kapitálu museli uzavrieť svoje krátke pozície. To spôsobilo aj zvýšenie kurzov akcií na burzách. Investori sú v dlhej pozícii v prípade, že kupujú akcie, a v krátkej pozícii, ak sa rozhodnú napríklad prostredníctvom predaja na krátko špekulovať na pokles. Prechod do dlhých pozícií vo väčšej miere nie je podľa C. van Rijckevorsela možný z dôvodu ťažkej hospodárskej situácie. V minulý mesiacoch sa v dôsledku nejasnej geopolitickej situácie fondy snažili držať väčšiu časť majetku v hotovosti. Avšak teraz, keď väčšina akciových trhov zaznamenala nárast, budú aj fondy skôr pripravené zaujať svoju pozíciu. "Ešte nie je badať entuziazmus, ale možno už rozoznať náznaky, že väčšina účastníkov si začína budovať dlhé pozície," povedal Philippe Bonnefoy, ktorý je v Commerzbank zodpovedný za oblasť alternatívnych investícií. Podľa neho aj podniky začínajú vykazovať pozitívne signály. Z tohto dôvodu sa niektoré americké akciové spoločnosti rozhodli použiť časť svojej likvidity na spätné odkúpenie svojich podhodnotených akcií na burze.