Je takmer isté, že Federálny rezervný systém, ktorý v USA plní funkciu centrálnej banky, v júni alebo auguste zvýši úrokové sadzby z ich takmer polstoročného 1-percentného minima. Až dnes sa ukazuje, akou výraznou mierou sa oživenie na globálnych trhoch odvíjalo od historicky nízkych úrokových sadzieb v USA. Výrazným prepadom to v poslednom období dávajú najavo nielen akciové burzy v USA, ale aj trhy rozvíjajúcich sa krajín (Brazília, Argentína, India, Čína), nehovoriac o dlhopisovom trhu v USA a klesajúcej cene zlata. Tento jav je výsledkom likvidovania dlhých pozícií, ktoré sú efektom tzv. menového prenášania obchodov (slang. carry trading).
Takáto investičná pozícia predstavuje pôžičku investičných zdrojov na devízovom trhu a ich umiestnenie do opačných investičných aktív s pevným výnosom na domácom trhu. Ide o vysoko výnosnú investíciu s relatívne nízkou mierou rizika. Jediný risk predstavuje nečakane výrazná zmena výmenného menového kurzu. Napríklad pre nízke úroky by ste si požičali 1 000 USD v americkej banke a investovali ich do slovenských dlhopisov. Ak kupón (výnos) dlhopisu je vyšší ako úroky z úveru a kurz dolára by oproti korune výrazne nestúpol, máte istý výnos. Samozrejme, tieto obchody sa realizujú v oveľa väčších objemoch. Získané nízkoúročené prostriedky sa umiestňujú do investičného portfólia, napríklad do akcií, dlhopisov a tzv. bezpečných prístavov (zlato). V súčasnosti, keď sa očakáva rast úrokov v USA, veľká časť z týchto peňazí z trhov odteká. Odlev je ekvivalentný s neistotou okolo tempa spevňovania menovej politiky v USA. Analytici sú rozdelení na dve skupiny. Podľa prvej Fed zvýši sadzby o pol percentuálneho bodu na 1,5 % v auguste -- tento názor je na trhu od marca. Podľa druhej skupiny Fed svojou správou aj vyjadreniami jednotlivých tvorcov menovej politiky dal najavo, že pri zvyšovaní úrokov bude opatrný. Preto začne so zvyšovaním sadzieb o štvrť percentuálneho bodu v júni a znova v auguste.
Rozpoltenosť názorov, zohľadňujúca vyjadrenie Fedu o "graduálnosti", teda postupnosti zvyšovania úrokov, je namieste. Nikto totiž neočakáva, že by si Fed želal opakovanie situácie z roku 1994, keď zdvíhal sadzby podľa polpercentného receptu. Od septembra 1992 do januára 1994 boli sadzby na 3-percentnej úrovni. Súčasný prezident centrálnej menovej inštitúcie kolegov varoval, že zvyšovanie úrokov o 50 bázických bodov trh nemusí zvládnuť. "Vravím vám, videl som tieto trhy, nenastal správny čas," povedal Alan Greenspan, ako to vyplýva zo zápisu z rokovania vo februári 1994. Do konca roka však kľúčová úroková sadzba stúpla na 5,5 %. V USA, ale aj na rozvíjajúcich sa trhoch, vypukla obchodovacia horúčka. Špekulatívne obchody, počítajúce sa pákovým efektom zhodnocovania investície, urobili svoje -- vysoké zisky aj katastrofálne straty. Keď nevyšli tipy na obchody s dlhopismi, 6. decembra 1994 okres Orange County v Kalifornii vyhlásil bankrot. O dva týždne neskôr Mexiko devalvovalo svoju menu, pretože z jeho lokálnych finančných trhov odtekalo čoraz viac kapitálu. Dnes sú preto všetci toho názoru, že Fed musí byť mimoriadne opatrný. Nie len kvôli USA, ale aj Latinskej Amerike a hlavne Ázii, ktorá sa stále úplne nevyliečila z krízy konca 90. rokov.