Riadne valné zhromaždenie Poštovej banky včera schválilo správu o podnikateľskej činnosti banky, ročnú účtovnú závierku a Výročnú správu za rok 2003. Do funkcie predsedu predstavenstva a prezidenta banky zvolili akcionári Tomáša Salomona, ktorý predtým pôsobil v GE Capital Bank a GE Capital Multiservis. Vo funkcii nahradí doterajšieho prezidenta Libora Chrástu. Riadne valné zhromaždenie tiež schválilo zriadenie zahraničného zastúpenia Poštovej banky v Českej republike.