HypoVereinsbank (HVB) sa chce ohláseným predajom časti Bank Austria, prepustením ďalších ľudí, ako aj nižším zabezpečením zlých úverov dostať znovu do zisku. "V hlavnej oblasti činnosti očakávame v tomto roku zisk v rozpätí 300 až 600 mil. eur," povedal Dieter Rampl, predseda Predstavenstva HVB. Hospodársky výsledok v minulom roku bola strata vo výške 821 mil. eur. Prognóza na tento rok, podľa denníka Handelsblatt, zahŕňa príjmy s uvedením akcií Bank Austria na burze a odštiepenie aktivít s nehnuteľnosťami. HVB chce okrem toho urýchliť aj znižovanie počtu zamestnancov. V tomto roku má byť prepustených ďalších 2 000 ľudí, a to hlavne v Nemecku. Na konci minulého roku zamestnávala HVB približne 66 tis. ľudí.
V prípade zabezpečenia rizika očakáva tento bankový koncern zníženie z 3,8 mld. eur v minulom roku na 2,3 až 2,6 mld. eur. v tomto roku. Podľa predstaviteľov HVB v prvých dvoch mesiacoch roku 2003 sa banka držala plánu. Vzhľadom na zvýšené refinančné náklady a nízky objem úverov by mal byť úrokový rozdiel pod úrovňou minulého roka.
Na zvýšenie základného kapitálu sa má na burze kótovať približne 25-percentný podiel rakúskej dcéry Bank Austria-Creditanstalt. Kotácia na burze by mala nastať ešte pred plánovanými odštiepením obchodu s nehnuteľnosťami, ktorý je naplánovaný na štvrtý štvrťrok. Banka sa však nechcela vyjadriť k predpokladanému zisku, ktorý majú tieto kroky priniesť. Akcie majú byť uvedené na burze vo Viedni. Bank Austria bude musieť preto zvýšiť svoj kapitál. V súčasnosti vlastní HVB 100-percentný podiel vo svojej viedenskej dcérskej spoločnosti. D. Rampl však podotkol, že Bank Austria, ktorá bola úplne integrovaná do skupiny HVB v roku 2001, zostane medzi základnou činnosťou.
Odborníci si myslia, že HVB chce kótovaním časti Bank Austria na burze zabrániť výdavkom spojeným s konvertibilnými dlhopismi alebo s klasickým zvýšením kapitálu. Georg Kanders z firmy WestLB Panmure považuje čiastočný predaj za pozitívny: "Z podnikateľského hľadiska je toto rozhodnutie veľmi múdre. Myslím si, že kotáciou získa HVB približne 1,25 mld. eur nového kapitálu." Vzhľadom na to, že bude ponúknutý len menšinový podiel, zostane Bank Austria úplne konsolidovaná v koncerne.
Neuskutočnenie zvýšenia kapitálu z dlhodobého hľadiska bude závisieť hlavne od toho, či sa zotavia kapitálové trhy, a tým sa zvýši aj hodnota podielov HVB v poisťovni Allianz a zaisťovni Münchener Rück. Podľa analytikov potrebuje HVB približne 1,5 mld. eur, aby zvýšila úroveň vlastného kapitálu zo súčasných 5,6 % na cieľovú úroveň 7 %. HVB zaznamenala v minulom roku prvýkrát v histórii celoročnú stratu.