04.10.2004, 00:00

Notifikácia bánk na Slovensku

Pôsobenie na Slovensku notifikovalo 23 nových bánk, aktivita zahraničných bánk poskytujúcich voľné cezhraničné bankové služby je minimálna

Bankový dohľad Národnej banky Slovenska zároveň eviduje deväť notifikácií zahraničných dohliadacích orgánov o zámere zahraničných bánk voľne poskytovať cezhraničné bankové služby. "Ide o banky so sídlom v Dánsku, Rakúsku a vo Veľkej Británii," uviedol hovorca centrálnej banky Igor Barát. Medzi 23 bankami, ktoré môžu poskytovať voľné cezhraničné bankové služby, patria aj zvučné mená ako HSBC Bank Plc., Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura Bank alebo UBS. "To, že tieto subjekty poslali NBS notifikáciu, ešte neznamená, že sú na trhu aj aktívne," vysvetlil Barát.
V prípade, ak by však nepretržite a pravidelne poskytovali bankové služby, centrálna banka by ich vyzvala, aby si otvorili na Slovensku pobočku. Národná banka Slovenska pri potvrdzovaní notifikácií jednotlivým subjektom posudzuje, či zahraničná banka bude poskytovať na území Slovenska také činnosti, na ktoré sa vzťahuje jednotné bankové povolenie, doplnil Barát. Ak by zahraničná banka mala záujem poskytovať hypotekárne úvery alebo vykonávať funkcie depozitára podľa osobitného predpisu, Národná banka Slovenska písomne oznámi, že na tieto činnosti je potrebné osobitné povolenie. Zahraničná banka ich môže vykonávať iba prostredníctvom vlastnej pobočky. Centrálna banka zároveň požaduje od každej zahraničnej banky, ktorej bola notifikácia potvrdená, zasielanie pravidelných polročných informácií týkajúcich sa minimálne vkladov rezidentov, objemu aktívnych obchodov s nimi, počtu klientov a podobne.
Notifikácia nestojí nič a taktiež na nič nezaväzuje, zahraničné banky teda vykonali procedúru pravdepodobne preto, aby v prípade, že budú chcieť poskytovať bankové služby, im nič nestálo v ceste. "Keďže vykonávanie bankových služieb zahraničnými bankami je sporadické, Národná banka Slovenska sa nedomnieva, že by prezentovali výraznú konkurenciu bankovému sektoru na Slovensku," dodal Barát.
V slovenskom bankovom sektore pôsobí osemnásť bánk a tri pobočky zahraničných bánk. Z pätnástich univerzálnych bánk slovenského bankového sektora má deväť bánk a jedna pobočka zahraničnej banky povolenie vykonávať hypotekárne obchody. Banky do konca júna uzavreli s klientmi takmer 50-tisíc zmlúv o poskytnutí hypotekárneho úveru a schválili úvery za 39,6 miliardy korún. Z toho klienti vyčerpali 88 percent. Banky vydali 34 emisií hypotekárnych záložných listov v celkovej menovitej hodnote 21,1 miliardy korún. Za šesť mesiacov roka banky vyprodukovali zisk takmer sedem miliárd a v portfóliu bánk bolo vyše 400 miliárd úverov, z ktorých je necelých osem percent klasifikovaných, uvádza sa v najnovšej správe NBS o rozvoji bankového sektora SR k 30. júnu. Bankový sektor ako celok možno charakterizovať ako kapitálovo aj finančne stabilizovaný. Takmer 90 % upísaného základného imania je v rukách zahraničných investorov, iba dve banky majú domácich majoritných vlastníkov.