Pre manažérov peňazí bohatých klientov nastali ťažké časy. Spravované majetky sa prepadom kurzov znížili a prinášajú čoraz nižšie zisky. To vyvoláva tlak pripojiť sa k väčším spoločnostiam. Zákazníci to však nie vždy uvítajú. Už tri roky pretrvávajúci prepad na burzách zanechal na nezávislých správcoch majetku hlboké rany. Vzduch dochádza hlavne menším firmám, ktorým výrazne klesol objem spravovaného majetku a zákazníci prestali vkladať nové zdroje. To znižuje výnosy z provízií, ktoré sú hlavným zdrojom príjmov správcovských spoločností.
"Tlak na konsolidáciu je veľký. Na strane nákladov sa už nedá robiť takmer nič, a preto je najlepšou cestou rast. Firmy musia dosiahnuť kritický bod objemu," uviedol Markus Ross zo správcovskej spoločnosti Ceros. Podľa denníka Handelsblatt je tento objem pri správcovských spoločnostiach aspoň 200 mil. eur. V súčasnosti existuje približne 180 pravých nezávislých správcovských spoločností. K redukcii počtu doteraz neprišlo hlavne z toho dôvodu, že bývalí bankoví zamestnanci zakladajú stále nové spoločnosti.
Popri slabých burzách ťažia firmy v Nemecku aj administratívne požiadavky Spolkového úradu pre dozor nad finančnými službami. Čo sa týka zákazníkov, tí začínajú pomaly strácať nervy hlavne vtedy, ak sú portfóliá prísne zamerané na akcie. Vzhľadom na to, že sa znižuje objem spravovaného majetku, väčšina spoločností chce vyrovnať svoje portfólio silnou reštrukturalizáciou. Dobre informovaní zákazníci to však nenechajú len tak a čoraz častejšie si pri osobných rokovaniach vydobyjú paušálne platby. Vzhľadom na to, že sa počet správcovských spoločností neznížil, možno z toho vyvodiť, že sa vytvára tvrdý konkurenčný boj. Zákazníci si však všímajú aj kvalitu. "Súkromní zákazníci chcú vzhľadom na nízku výkonnosť lepšie podmienky a čoraz častejšie naberajú na význame aj kontrolné správy o výkone," hovorí Marc Overwien, vedúci majetkového controllingu v spoločnosti WSH.
Sektor aj však aj sebakritický. Súkromní bankári a klientski pracovníci si myslia, že ich ponuky sa môžu ešte zlepšiť. Žiadané sú hlavne znalosti v oblasti daní. Na strane produktov zase chýbajú optimálne možnosti v oblasti nehnuteľností a podielov. Privátne bankovníctvo pre zákazníka sa vyplatí až od úrovne 500 tis. eur. V dôsledku prepadu na burzách sa však majetok značne znížil. V dôsledku zvyšujúceho sa počtu dedičstiev očakávajú odborníci z brandže zvýšenie počtu zákazníkov, ako aj ročné prírastky na úrovni 10 až 15 %. Podľa názoru odborníkov sa zvýšia aj fúzie medzi správcovskými spoločnosťami. To však nie je liek. V súčasnosti sú preto žiadaní manažéri, ktorí zvládajú rizikový manažment.