11.07.2007, 00:00

Optimizmus pre euro ochladol

Možnosť, že Slovensko prijme spoločnú európsku menu v plánovanom termíne na začiatku roka 2009, mierne klesla.

V júni dosiahla pravdepodobnosť 76 percent, čo je o jedno percento menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Vyplýva to z pravidelného prieskumu inštitútu INEKO, ktorý oslovil 16 ekonomických analytikov v súvislosti s plnením maastrichtských kritérií pre vstup do eurozóny. Od septembra minulého roka, keď inštitút začal mesačnú anketu zverejňovať, optimizmus ekonómov rástol. V júni však nastalo jeho ochladenie.

Inflácia a deficit
Pod zníženie odhadu sa podpísalo najmä zhoršenie výhľadu udržateľnosti nízkeho deficitu verejných financií.
"Pán premiér niekoľkokrát naznačil, že kritérium deficitu verejných financií mu bráni v robení sociálnejšej politiky, a teda, že po vstupe do eurozóny by sa mohli výdavky vlády zvýšiť. Ak by v takýchto "sľuboch" pokračoval, viedlo by to k nárastu nereálnych očakávaní verejnosti," konštatuje ekonóm Eugen Jurzyca. Toto riziko bude podľa neho pri hodnotení Slovenska určite zohľadnené.
Členka Predstavenstva VÚB Banky Elena Kohútiková, naopak, vidí možnosť udržania nízkeho deficitu stále optimisticky. "Ekonomika rastie zdravo, zo svojej podnikateľskej podstaty a i napriek niektorým rizikám v oblasti verejných financií vidím dostatočný priestor na bezproblémové splnenie kritéria," hodnotí Kohútiková.
Rast cenovej hladiny je podľa analytikov v súčasnosti pod kontrolou a so splnením inflačného kritéria by Slovensko problém mať nemalo. Zachovanie nízkeho rastu cien po vstupe do eurozóny však Európska centrálna banka spochybnila.
"Memorandum ECB vzbudilo určité obavy. Napriek tomu bude pravdepodobne ťažké odmietnuť krajinu, ak splní všetky formálne kritériá. Navyše inflačné kritérium by malo byť splnené s veľkým vankúšom," dopĺňa analytik ČSOB Marek Gabriš. Podľa analytika ING Bank Jána Tótha môže však Európska centrálna banky žiadať dôkaz o udržateľnosti inflácie.
Stabilná koruna
So stabilitou slovenskej koruny by podľa oslovených analytikov Slovensko taktiež nemalo mať problém. "I keď sa objavili pochybnosti o adekvátnosti plnenia kurzového kritéria, som presvedčená, že ho plníme a nevidím dôvod na pochybnosti. Časť posilnenia kurzu je pod vplyvom pozitívneho ekonomického rastu, vyššieho, ako sa predpokladalo a časť je ovplyvnená prílevom kapitálu, ktorý centrálna banka nemôže ovplyvniť. Z tohto dôvodu pokladám vývoj kurzu za adekvátny podmienkam systému výmenných kurzov," hovorí Kohútiková.
Jedenásti oslovení analytici odhadli aj konverzný kurz, pri ktorom by sa mohli zamieňať koruny za eurá.
Z priemeru ich odhadov vyšiel kurz 32,44 koruny za euro.
Odhaduje aj NBS
Svoj odhad plnenia maastrichtských kritérií pravidelne pripravuje aj Odbor výskumu Národnej banky Slovenska. "Odhady aktualizujeme asi osemkrát ročne. Najdôležitejšie vstupy sú naše štvrťročné prognózy, rozpočtové plány ministerstva financií a prognózy Európskej komisie," vysvetľuje Ivan Jurko z oddelenia komunikácie Národnej banky. Podľa posledného odhadu centrálna banka neočakáva žiadne problémy s plnením kritérií.
Podľa stanovených kritérií členstva v eurozóne nesmie byť deficit verejných financií vyšší ako tri percentá hrubého domáceho produktu, rast cenovej hladiny nesmie prekročiť o viac ako 1,5 percenta priemernú infláciu v troch krajinách Európskej únie s najnižšou infláciou a slovenská koruna sa musí pohybovať v hraniciach stanovených v Mechanizme výmenných kurzov ERM II. Krajina, ktorá žiada o členstvo v eurozóne, taktiež musí splniť kritériá týkajúce sa verejného dlhu a úrokových sadzieb. S týmito podmienkami nemá Slovensko v súčasnosti problém, a preto do prieskumu neboli zahrnuté.

Pravdepodobnosť splnenia maastrichtských kritérií Zdroj: INEKO
Zdroj: INEKO

Pre zväčšenie kliknite na obrázok