08.10.2007, 00:00

Zákon o eure sa asi výraznejšie nezmení

Už na najbližšej schôdzi Národnej rady SR sa budú poslanci okrem iného zaoberať aj generálnym zákonom o zavedení eura. Splnomocnenec vlády pre zavedenie eura Igor Barát neočakáva, že v ňom dôjde k podstatnejším zmenám. SDKÚ-DS však nevylučuje snahu o jeho zostručnenie.
Kým zákon nie je definitívne schválený parlamentom, je podľa Baráta vždy priestor na to, aby v ňom nastali nejaké zmeny. "Ja som však doteraz nezaznamenal žiadne signály zo strany opozície alebo aj koaličných poslancov, že by sa pripravovali na nejaké výrazné úpravy jednotlivých ustanovení," povedal. Možné sú podľa neho skôr drobné formulačné zmeny. "Ale nepredpokladám, že by celkový koncept zákona či jeho najhlavnejšie ustanovenia zaznamenali počas parlamentného procesu nejaké zmeny," doplnil Barát. "Jadro generálneho zákona, ktoré sa týka samotného zavedenia eura, je dobre pripravené," povedal bývalý splnomocnenec vlády a opozičný poslanec Ivan Štefanec. Prekáža mu však jeho rozsah, ktorý sa oproti pôvodnému návrhu viac ako zdvojnásobil, ako aj skutočnosť, že nebol do parlamentu predložený už skôr. "Sú v ňom aj veci, ktoré podľa mňa do generálneho zákona nepatria," upozornil Štefanec. Konkrétne ide o veľké množstvo zákonov, ktoré sa prostredníctvom neho novelizujú. Generálny zákon napríklad v rámci novely zákona o Národnej banke Slovenska upravuje funkčné obdobie guvernéra či členov bankovej rady. "Funkčné obdobie môžeme riešiť, ale nie v tomto zákone," zdôraznil opozičný poslanec.
Nevylúčil preto, že sa jeho strana v parlamente pokúsi o zostručnenie zákona. "V rámci úpravy samotného zavedenia eura zásadné zmeny neočakávam. Budeme sa však snažiť, aby v generálnom zákone neboli veci, ktoré doń nepatria," dodal Štefanec.