31.12.2007, 00:00

Sporiteľna investovala do prevádzok

Slovenská sporiteľňa investovala v roku 2007 do rozvoja a modernizácie svojej siete približne 250 mil. Sk. "Postupne otvárame nové obchodné miesta v atraktívnych lokalitách a modernizujeme pôvodné pobočky," povedala generálna riaditeľka sporiteľne Regina Ovesny-Straka. Pred záverom roka evidovala spoločnosť spolu 274 obchodných miest, pričom počas roka banka zriadila päť nových pobočiek. V rámci modernizácie SLSP zrekonštruovala 13 pobočiek a ďalšie tri presunula do iných lokalít. "Aj naďalej bude pokračovať modernizácia už existujúcich pobočiek," konštatovala šéfka SLSP.
V roku 2007 sporiteľňa zároveň otvorila po centrách bývania v Bratislave a Žiline aj ďalšie nové špecializované pracoviská na poskytovanie úverov na bývanie, a to v Trnave, Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici, v Košiciach, Poprade a v Prešove. V súčasnosti tak môžu klienti SLSP využívať deväť centier bývania. Objem úverov na bývanie vybavených týmito špecializovanými centrami podľa zástupcov SLSP postupne rastie. Klienti sporiteľne si cez ne dohodli ku koncu novembra úvery na bývanie v objeme 1,7 mld. Sk, čo predstavuje zhruba 13 % všetkých úverov na bývanie poskytnutých bankou v roku 2007.
SLSP taktiež v roku 2007 zvyšovala počet bankomatov a v tomto trende plánuje pokračovať. "Plánujeme aj naďalej rozširovať sieť bankomatov tak, aby boli dostatočne zastúpené v každom regióne," uviedla Regina Ovesny-Straka. V porovnaní so západoeurópskymi krajinami má Slovensko v pokrytí bankomatmi podľa nej stále rezervy, preto sporiteľňa očakáva, že ich počet bude neustále rásť. Ku koncu novembra evidovala SLSP 582 bankomatov a 6 649 platobných terminálov.