11.01.2008, 00:00

Pravdepodobnosť prijatia eura sa zvýšila

Pravdepodobnosť, že Slovensko prijme euro v stanovenom termíne na začiatku roku 2009, stúpla z novembrových 75 na súčasných 78 percent.

Vyplýva to z pravidelného prieskumu inštitútu INEKO, ktorý oslovil 23 ekonomických analytikov v súvislosti s plnením maastrichtských kritérií na vstup do eurozóny. Dôvera v skoré prijatie eura sa tak vrátila na doteraz najvyššiu hodnotu z vlaňajšieho leta.
Lepší deficit
K zvýšeniu optimizmu ekonómov prispelo najmä zlepšovanie hospodárenia štátu v porovnaní s očakávaniami. Verejné financie by mali podľa odhadov skončiť za minulý rok v deficite vo výške 2,5 percenta hrubého domáceho produktu, čo je výrazne pod trojpercentným kritériom na vstup do eurozóny. "Zverejnený deficit štátneho rozpočtu potvrdzuje, že Slovensko by za rok 2007 nemalo mať problém s plnením trojpercentnej maastrichtskej podmienky, a to dokonca s väčšou rezervou, ako sa pôvodne očakávalo. Rozpočtové parametre na ďalšie roky by mali postačiť na to, aby nás európske orgány pozitívne hodnotili aj zo stránky udržateľnosti či znižovania deficitu v budúcnosti," hovorí analytička Poštovej banky Eva Sárazová. V období výrazného ekonomického rastu by však vláda podľa nej mala mať snahu hospodáriť čo najefektívnejšie. "Pozitívnejšie hospodárenie štátu zväčšuje bezpečnostný vankúš. Jedinou neznámou tak prakticky ostávajú ostatné zložky verejného okruhu, ani tie by však nemali priniesť negatívne prekvapenie," konštatuje analytik UniCredit Bank Viliam Pätoprstý.
Problémová inflácia
Najväčšie obavy stále spôsobuje plnenie inflačného kritéria, pri ktorom pravdepodobnosť klesla o jeden percentuálny bod na 80 percent. Hlavným dôvodom sú najmä pretrvávajúce obavy o udržateľnosť nízkej inflácie po prechode na spoločnú európsku menu. Na splnenie inflačnej podmienky nesmie 12-mesačný priemer inflácie presiahnuť priemer troch krajín únie s najlepšími výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako 1,5 percenta.
"Inflácia sa vyvíja mierne negatívnejšie ako boli pôvodné odhady, a to predovšetkým kvôli neočakávane vysokému rastu cien potravín a surovín na medzinárodných trhoch. Napriek tomu som presvedčená, že inflačné kritérium sme schopní plniť," hovorí členka Predstavenstva VÚB Banky Elena Kohútiková. V prospech jeho splnenia podľa nej hovorí to, že na spotrebiteľskom trhu s potravinárskymi výrobkami je pomerne vysoká konkurencia, vďaka ktorej dosah rastu cien na Slovensku nebol taký výrazný ako v iných krajinách, v ktorých nie je taký rozvinutý trh. "Na druhej strane charakter našej ekonomiky a našej spotreby je stále veľmi závislý od cien surovín a tam súčasný vývoj môže mať výraznejší vplyv na našu cenovú hladinu," doplnila. Ani to by však splnenie inflačného kritéria podľa nej ohroziť nemalo. "Kameňom úrazu ostáva nekonzistentnosť vyhlásení a akási nečinnosť vlády, ktorá nahráva možnému politickému odmietnutiu prijatia Slovenska za člena eurozóny. Udržateľnosť inflácie a azda aj kurzová stabilita môžu poslúžiť ako formálne dôvody," konštatuje Anton Marcinčin zo Svetovej banky. Pozitívne podľa neho nevplýva ani odkladanie prijatia eura v iných nových členských štátoch.
Pohľad Národnej banky
Guvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko sa pravdepodobnosť prijatia eura nesnaží priamo vyčísľovať. "Plnenie kritérií má dve častí. Prvou je nominálne plnenie kritérií, ktoré poznáme a je pomerne jednoducho vyhodnotiteľné. Berú sa do úvahy referenčné kritériá a skutočnosť.
Z tohto pohľadu predpokladám, že inflácia za december, ktorá by mala byť zverejnená zajtra (dnes, pozn. red.), by sa nemala výrazne odkloniť od trendu a inflačné kritérium by sme mali splniť s veľkou rezervou. To je pritom posledná otvorená otázka," povedal. V tejto časti, ak sa neudeje v januári alebo vo februári niečo výrazne dramatické a nečakané, je podľa Šramka pravdepodobnosť splnenia nominálnych podmienok prijatia eura veľmi vysoká.
"Druhou časťou je udržateľnosť kritérií. Slovensko je prvou krajinou z tzv. free floatingom, ktorá má ambíciu vstúpiť do eurozóny," konštatuje guvernér. To podľa neho dáva dobré dôvody na to, aby diskusia o udržateľnosti kritérií bola hlbšia a odlišná od tých doterajších. "Tato otázku ešte nie je uzavretá, ale ja osobne nevidím žiadne závažné dôvody, ktoré by nás mohli v tejto časti diskvalifikovať. Konečné slovo však budú mať príslušné orgány Európskej únie," doplnil.

Pravdepodobnosť prijatia eura (v %). Zdroj: INEKO
Zdroj: INEKO

Súvisiace články