07.12.2007, 00:00

Sme bližšie k spoločnej mene

Dôvera medzi ekonómami v prijatie eura na Slovensku v plánovanom termíne na začiatku roku 2009 opäť vzrástla.

Optimizmus odborníkov zvýšilo najmä prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok a lepší ako očakávaný vývoj hospodárenia štátu v tomto roku. Mierne obavy však stále spôsobuje splnenie inflačného kritéria a udržateľnosť nízkeho rastu cien po prechode na novú menu. Vyplýva to z aktuálneho, novembrového prieskumu Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO medzi ekonómami a analytikmi, podľa ktorých euro prijmeme v termíne na 75 percent.
Problémová udržateľnosť
Splnenie kritéria pre infláciu považujú ekonómovia za najrizikovejšie a pravdepodobnosť jeho splnenia mierne klesla na 81 percent, pričom najväčšie obavy spôsobuje udržateľnosť nízkych cien po prijatí eura. "Udržateľnosť inflácie bude kľúčovým bodom hodnotenia Slovenska. Súčasná nízka inflácia je do značnej miery spôsobená faktormi, ktoré postupne zaniknú, a nárast inflácie v budúcnosti je istý. Schválený rozpočet a pripravované PPP projekty tiež nebudú pôsobiť proti rastu cien, skôr naopak," hovorí bývalý štátny tajomník ministerstva financií Vladimír Tvaroška. Dôležité podľa neho bude aj to, či sa budú pri posudzovaní udržateľnosti brať do úvahy prognózy len na rok 2008 alebo aj na rok 2009. Podľa Eleny Kohútikovej z VÚB banky existujú všetky predpoklady na to, aby sme kritérium inflácie splnili bez zásadných problémov. "Vzhľadom na konštrukciu tohto kritéria a výber krajín, ktoré ho tvoria, je tu vždy určitý, i keď nízky stupeň neistoty, že súčasný cenový vývoj najmä v oblasti potravín a surovín ovplyvní rôznym spôsobom vývoj inflácie v jednotlivých krajinách Európskej únie," dodala. Na splnenie inflačného kritéria nesmie 12-mesačný priemer inflácie, meranej podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien, presiahnuť priemer troch krajín únie s najlepšími výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako 1,5 percenta.
Pomohol rozpočet
K zvýšeniu pravdepodobnosti prijatia eura podľa ekonómov prispel najmä nový štátny rozpočet na budúci rok s výhľadom do roku 2010 a dobré hospodárenie štátu v tomto roku. "Hotovostné plnenie štátneho rozpočtu po november bolo prekvapujúco dobré a naznačuje, že rozpočet verejných financií v roku 2007 by mohol byť ešte lepší ako odhady z októbra. Ak by dodatočne nebola započítaná Národná diaľničná spoločnosť, mohol by sa pohybovať aj pod 2,4 percenta hrubého domáceho produktu," predpokladá analytička ING Bank Lucia Šramková. "Schválený rozpočet verejného sektora a deficit verejných financií na roky 2009 až 2010 priblížil Slovensko míľovými krokmi k euru. Napriek tomu, že si viem predstaviť v čase ekonomického rozkvetu Slovenska omnoho úspornejší rozpočet i inú štruktúru jeho výdavkov, považujem súčasný rozpočet za kompromis podporujúci príchod eura na Slovensko v plánovanom termíne," konštatuje Kohútiková. Deficit verejných financií podľa maastrichtského kritéria nesmie prekročiť trojpercentnú hranicu k hrubému domácemu produktu.
Skreslené výsledky
Prieskumu sa v novembri zúčastnilo 21 odborníkov, z ktorých traja v prijatie eura neveria. Najväčšiu pravdepodobnosť, 78 percent, odhadovali ekonómovia v júli tohto roka. V júli sa však na prieskume zúčastnilo iba 14 odborníkov. "Porovnateľnosť s výsledkami z letných mesiacov, keď bola pravdepodobnosť na najvyšších úrovniach, čiastočne skresľuje terajší vyšší počet respondentov. Pri porovnaní odhadov rovnakej vzorky respondentov sa pravdepodobnosť prijatia eura vrátila na rekordnú úroveň z júla tohto roka," píše sa v správe Inštitútu.

Pravdepodobnosť prijatia eura (v %). Zdroj: INEKO
Zdroj: INEKO