17.07.2003, 00:00

Karta podielnika informuje o stave financií

Klienti Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti, a. s., využívajú službu, ktorá umožňuje prostredníctvom internetu poznať aktuálny stav ich investícií. Ide zatiaľ o ojedinelú službu na Slovensku. Prvá penzijná sprístupnila túto službu na svojej webovej stránke po tom, čo každému klientovi, ktorý o to požiadal, pridelila individuálne prístupové heslo. Na prihlásenie sa musí podielnik použiť okrem tohto hesla aj rodné číslo ako prihlasovacie meno. Klienti tak majú možnosť v ktoromkoľvek dni a čase získať informácie o svojej investícii na stránke spoločnosti. Autorizácia klientov a šifrovanie údajov sa uskutočňuje protokolom SSL. Služba je automaticky prístupná pre všetkých podielnikov, ktorí pri zmluve o kúpe podielových listov požiadali aj o prístup cez internet alebo o ňu požiadali dodatočne.