18.07.2007, 00:00

Udržateľnosť je priorita

Slovensko so svojím silným ekonomickým rastom je dobre nasmerované na prijatie eura v plánovanom termíne začiatkom roka 2009.

Zatiaľ však výsledok hodnotenia nemožno predvídať. Na vstup do elitného euroklubu totiž nie je podstatné splniť konvergenčné kritériá, ale aj ich dlhodobo udržať. Povedal to po stretnutí s ministrom financií Jánom Počiatkom eurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquín Almunia.

Pokračovanie v znižovaní
Európska komisia bude pozorne sledovať plnenie všetkých štyroch maastrichtských kritérií. "Slovensko v súčasnosti vyvíja aktivity na splnenie kritérií. Budeme pokračovať v doterajších analýzach a hodnoteniach najmä inflačného kritéria a kritéria kurzu a verejných financií," povedal Almunia. "Verejné financie majú stále vysoký deficit a malo by dôjsť k jeho korekcii," konštatoval eurokomisár. Podľa neho schodok by sa mohol znížiť aj pod plánovaných 2,9 percenta hrubého domáceho produktu. Dôležitá je však jeho udržateľnosť, na hodnotenie čoho sa komisia zameria. "Pán premiér niekoľkokrát naznačil, že kritérium deficitu verejných financií mu bráni v robení sociálnejšej politiky, a teda že po vstupe do eurozóny by sa mohli výdavky vlády zvýšiť. Ak by v takýchto "sľuboch" pokračoval, viedlo by to k nárastu nereálnych očakávaní verejnosti. Po vstupe do eurozóny by preto bolo udržiavanie stability verejných financií v dôsledku politických tlakov vážne ohrozené. "Takéto riziko bude určite pri hodnotení Slovenska zohľadnené," povedal ekonóm Eugen Jurzyca v najnovšom prieskume inštitútu INEKO o plnení maastrichtských kritérií. "V časoch vysokého ekonomického rastu by vláda mala použiť dodatočné príjmy na znižovanie deficitu," pripomína analytik Tatra banky Róbert Prega.
Európska komisia si pozorne preštuduje aj návrh štátneho rozpočtu na rok 2008, ktorý by mal potvrdiť pokračovanie v znižovaní schodku verejných financií. Podľa východísk rozpočtov na nasledujúce roky, ktoré pripravilo ministerstvo financií, by mal deficit verejných financií postupne klesať, a v roku 2010 by sa mal dostať pod jedno percento HDP.

Udržateľná inflácia
Rovnako pozorne budú eurokomisári sledovať aj infláciu. V súčasnosti za týmto kritériom, ktoré je momentálne 2,8 percenta, zaostávame o 0,2 percentuálneho bodu, avšak splniť by sme ho mali s dostatočnou rezrevou. Pre eurokomisára je však aj tu dôležitá udržateľnosť mierneho rastu cenovej hladiny. "Ak sa inflácia dostane pod referenčnú hodnotu, musí sa tam pohybovať udržateľne," zdôraznil. Almunia vylúčil, že by sa inflácia krajiny vstupujúcej do eurozóny mala mechanicky zvýšiť. "Je to aj politická záležitosť, a preto si ju politici musia ustrážiť," povedal. Prega predpokladá mierne zvyšovanie cenovej hladiny po prijatí eura. "Stratíme vplyv posilňujúceho sa kurzu koruny voči euru, a tiež budeme dobiehať cenovú úroveň Európskej únie," vypočítava analytik.

Eurokampaň má rezervy aj čas
Podľa eurokomisára sa informovanosť Slovákov o európskej mene za posledných päť rokov zlepšila. Pred piatimi rokmi si 32 percent opýtaných myslelo, že je o eure informovaných, dnes je to 51 percent. "Priestor na zlepšenie informačnej kampane tu ešte je," doplnil Almunia. Podľa neho i napriek problémom s informačnou kampaňou je Slovensko na tom v tomto smere lepšie ako niektoré iné krajiny únie. Nedostatky vznikli najmä v súvislosti s výberom reklamnej agentúry na propagáciu vstupu do eurozóny. Včera ministerstvo financií vyhlásilo už tretí tender na agentúru, keďže predchádzajúce dva boli zrušené. Jeden kvôli nejasným podmienkam a druhý zrušil Úrad pre verejné obstarávanie, keď akceptoval námietku, že jedno z kritérií nezaručovalo výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. "Kulminácia kampane bude v polovici budúceho roka, takže na výber máme ešte dosť," povedal v tejto súvislosti minister financií.
"Podľa národného plánu zavedenia eura mala byť agentúra vybratá už do konca minulého roka, rovnako ako spoločnosť pre prevádzku webovej stránky o eure," pripomenul pre HN bývalý splnomocnenec pre euro Ivan Štefanec. "Práce sú v časovom sklze a občania čakajú na korektné informácie. Vláda prípravy na euro v tomto smere podceňuje," povedal.