12.05.2005, 00:00

Sociálna poisťovňa posiela platby za apríl

Sociálna poisťovňa (SP) už začala posielať príspevky dôchodkových sporiteľov za apríl. Stále však pokračuje aj v preposielaní príspevkov z marcových platieb za klientov, ktorých zmluvy nadobudli účinnosť vo februári tohto roka. Informovala o tom hovorkyňa SP Vladimíra Pôbišová, podľa ktorej doteraz odišlo z poisťovne 503,9 milióna Sk pre 432 846 sporiteľov. "V týchto platbách sú zahrnuté už aj prvé prevody za apríl," konštatovala. Napriek tomu, že niektorí sporitelia, ktorí majú od februára platnú zmluvu, ešte nemajú peniaze na účte v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), sa SP podľa nej stále pohybuje v zákonnej lehote. Tá predstavuje 45 dní od pripísania platby na jej účet. Problémy sú podľa Pôbišovej najmä s tými poistencami, za ktorých síce zamestnávateľ poslal elektronický výkaz poistného, ale nepotvrdil ho písomne. Hovorkyňa špecifikovala, že od začiatku roka dostala SP viac ako 890 000 zmlúv sporiteľov, z ktorých zatiaľ zaregistrovala necelých 840 000. Poisťovňa podľa nej dnes poslala všetkým DSS príklad ideálneho prevodu platieb na účty sporiteľov. (TASR)