Čisté predaje podielových fondov dosiahli v úvode roka 513 miliónov korún. Pokračovali tak v rastovom trende nastúpenom v závere minulého roka. Najviac prostriedkov smerovalo prvý januárový týždeň do strešných fondov, ktoré sa rozrástli o 217 miliónov korún. Akciové fondy si pripísali 153 miliónov korún a zmiešané fondy ukončili týždeň s 85-miliónovým prírastkom. Do dlhopisových fondov uložili investori 51 miliónov korún a do fondov peňažného trhu natieklo len necelých päť miliónov korún. Zo správcovských spoločností začal nový rok najúspešnejšie Tatra Asset Management s čistými predajmi na úrovni 260 miliónov korún. Hneď za ním sa umiestnil VÚB Asset Management, do ktorého fondov natieklo 95 miliónov korún. Prvú trojicu spoločností s najvyššími čistými predajmi uzatváral Asset Management Slovenskej sporiteľne s 84-miliónovým prírastkom. Z fondov si prvenstvo podľa čistých predajov vybojovali dva fondy Tatra Asset Managementu -- Americký akciový fond tejto spoločnosti sa rozrástol o 54 miliónov korún a do fondu Private V2 investori umiestnili 52 miliónov korún. Trojicu najúspešnejších fondov uzatvára VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond, ktorý sa v úvode roka rozrástol o 49 miliónov korún.