27.02.2007, 00:00

Privátne bankovníctvo nie je pre každého

Privátne bankovníctvo sa zaoberá správou peňazí klienta podľa jeho individuálnych požiadaviek. Túto exkluzívnu službu na Slovensku ponúka viacero bánk.

Privátne bankovníctvo sa zaoberá správou peňazí klienta podľa jeho individuálnych požiadaviek. Túto exkluzívnu službu na Slovensku ponúka viacero bánk. Avšak nie každý klient môže využívať výhody špeciálnej starostlivosti. Do banky musí najskôr priniesť niekoľko miliónov. Banka mu následne vytvorí portfólio zo svojich investičných nástrojov tak, aby v čo najväčšej miere vyhovovalo potrebám zákazníka.

Exkluzívna služba
Privátne bankovníctvo nie je určené všetkým klientom. "V súčasnosti tieto služby poskytujeme pre klientov s finančnými aktívami, ktoré presahujú štyri milióny slovenských korún," hovorí vedúci odboru privátneho bankovníctva Slovenskej sporiteľne Radoslav Vavruš. Výška vstupnej investície sa pritom líši. Banky nepozerajú iba na hodnotu majetku a vložených peňazí, ale aj na dobré meno a spoločenské postavenie klienta. "Klientmi privátneho bankovníctva sú predovšetkým úspešní podnikatelia, manažéri, ľudia zo slobodných povolaní, známe osobnosti zo sveta športu, ale aj iných oblastí spoločenského života," približuje riaditeľ odboru privátneho bankovníctva Tatra banky Roman Hajduk. "Klientmi sú aj ľudia, ktorí majetok zdedili zo zahraničia, alebo získali predajom podniku alebo nehnuteľností. Zvyčajne sú zaneprázdnení a nemajú veľa času na spravovanie svojich peňazí," dodáva generálny riaditeľ VÚB Asset Managementu Marián Matušovič. V Privatbanke, ktorá sa na tento druh bankovníctva špecializuje, je minimálny objem spravovaných peňazí tri milióny korún. "Vyšší objem ponúka výrazne väčší priestor na realizáciu klientových predstáv a efektívnejšiu cestu pri ich napĺňaní," dopĺňa marketingová riaditeľka Privatbanky Lenka Bartová.

Bankár len pre vás
Banky ponúkajú službu prostredníctvom osobného bankára, ktorý sa stará o spokojnosť klienta a pomáha mu pri rozhodovaní. Vie zanalyzovať rizikový profil, investičný horizont a ďalšie požiadavky klienta. Privátny bankár pozná prognózy kapitálových a finančných trhov, vývoja mien a ekonomík. Na základe toho navrhne investičnú stratégiu a zloženie portfólia bankových produktov, cenných papierov a alternatívnych investičných nástrojov. Okrem nadštandardných služieb môže klient, samozrejme, využívať aj bežné bankové produkty a operácie. "V kontexte finančného plánovania funguje privátny klient takmer ako firma. Má krátkodobé aj dlhodobé výdavky, očakávané príjmy a potrebu financovania zámerov úverom," dodáva Hajduk. Konzultácie s bankárom prebiehajú na mieste, ktoré vyhovuje klientovi tak, aby mal zabezpečenú diskrétnosť a komfort. Práve individuálny prístup a diskrétnosť je to, čo robí služby privátneho bankovníctva zaujímavé pre klientov.

Náročnosť sa zvyšuje
Aj keď banky ponúkajú služby privátneho bankovníctva už niekoľko rokov, rozvoj privátneho bankovníctva na Slovensku sa dá podľa Bartovej ešte len očakávať. Zvýšený záujem je spojený s celkovým rastom hospodárstva a zlepšujúcou sa kvalitou služieb, ktoré banky v tejto oblasti ponúkajú. Je to najmä prístup k investovaniu do podielových fondov, nehnuteľností a technologického rozvoja. "Klienti, ktorí pred pár rokmi začínali so servisom privátneho bankovníctva, boli jednoznačne orientovaní na krátkodobý investičný horizont. Veľakrát k spokojnosti postačoval režim kódovaných účtov kvôli zvýšeniu diskrétnosti a zvýhodnené úročenie," dodáva Hajduk. Dĺžka investičného horizontu a miera akceptovateľnosti rizika sa podľa Hajduka zvyšujú. "Klienti sú dnes sofistikovanejší, schopní porozumieť a diskutovať aj o zložitejších produktoch, ako sú finančné deriváty a štruktúrované produkty", dodáva Matušovič.