27.10.2006, 00:00

EP sa dohodol na návrhu rozpočtu

Európsky parlament (EP) dnes v prvom čítaní schválil návrh rozpočtu Európskej únie (EÚ) na rok 2007. Zatiaľ čo Rada EÚ pre ekonomické a finančné otázky sa v júli dohodla na návrhu rozpočtu v celkovej výške 114,6 miliardy eur, európsky zákonodarný zbor dnes navrhol jeho zvýšenie na 122 miliárd eur.
EP schválil viacero pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa štrukturálnych fondov, keď prostriedky na konvergenciu vzrástli z 1,092 miliardy eur na 1,442 miliardy eur a prostriedky na regionálnu konkurencieschopnosť zo 461 miliónov eur na 661 miliónov eur. Europoslanci tiež vyslovili nespokojnosť s poklesom výdavkov určených na rozvoj vidieka.
Vzhľadom na urgentnú potrebu riešiť otázku ilegálnej imigrácie, EP navrhuje zvýšenie financií pre Agentúru FRONTEX zabezpečujúcu ochranu na vonkajších hraniciach. Najväčšie zvýšenie -- o 2,8 miliardy eur -- požaduje EP pre oblasť výskumu a vývoja, transeurópsku dopravnú sieť a zvyšovanie konkurencieschopnosti európskych firiem.
Poslanci tiež odmietli návrh rady na zníženie postov určených pre Európsku komisiu a podporili pôvodný návrh EK, podľa ktorého sa vyčlení 50 miliónov eur ako rezerva, ktorá však môže byť uvoľnená len pri splnení viacerých podmienok.
EP sa teraz musí dohodnúť na kompromise s radou. Rokovania sú naplánované na 21. november. Rozpočet EÚ na rok 2007 by mal byť následne schválený a podpísaný 14. decembra v Štrasburgu.