07.06.2002, 00:00

Zomrel profesor Jozef Trokan

Dvadsiateho ôsmeho mája zomrel prof. Ing. Dr. techn. Jozef Trokan, vynikajúci pedagóg, uznávaná vedecká osobnosť v oblasti stavby mostov, bývalý rektor Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, terajšej STU, a bývalý dekan Stavebnej fakulty, ktorý by sa 3. júna dožil 83 rokov. Celý jeho život bol spätý s STU -- prvej polytechniky na Slovensku, a so vzdelávaním technickej inteligencie. V šesťdesiatych rokoch sa v spomínaných akademických funkciách veľkou mierou zaslúžil o výstavbu novostavieb Strojníckej a Stavebnej fakulty, Študentského domova J. Hronca a viacerých športovísk školy. Prof. J. Trokan bol ako rektor "spiritus movens" mnohých pozitívnych a demokratizačných zmien a aktivít, ktoré v tom čase prispeli nielen k rozvoju STU, ale i celého vysokého školstva.
Počas svojho aktívneho života pôsobil vo viacerých funkciách aj mimo univerzity. V období Pražskej jari v roku 1968 sa ako minister stavebníctva vlády ČSSR zaslúžil najmä o prijatie zákona o diaľniciach. Spolu s ministrom zahraničia J. Hájkom vystúpil v Bezpečnostnej rade OSN v auguste 1968 proti invázii spojeneckých vojsk do ČSSR a stal sa politicky neprijateľný.
Napriek tomu, že mu bolo zabránené ďalej pedagogicky pôsobiť, venoval sa odbornej a vedeckej činnosti. Svojimi vlastnosťami -- pracovitosťou skromnosťou, čestnosťou a cieľavedomosťou -- vedel motivovať a presvedčiť svojich spolupracovníkov o zmysluplnosti stanoveného cieľa. Bol známy vynikajúcou pamäťou, večne mladým športovým duchom, úctou k človeku a ku klasickým morálnym hodnotám.
Aktívny zostal aj po odchode do dôchodku a naďalej podporoval svoju Alma Mater, ktorej venoval celý svoj život. Odišiel všestranne vzdelaný a vzácny človek. Nech je jeho pamiatka zachovaná aj pre budúce generácie.