09.04.2010, 00:00

10 mýtov o single ženách

1. Všetky single ženy sa zúfalo snažia nájsť partnera.
"Väčšina single žien by rada raz mala partnera, ale rozhodne nie za každú cenu. Majú svoje nároky, dokážu žiť naplno aj bez neho,“ vyjadruje nesúhlas psychologička Andrea Belicová.

2. Single ženy sú osamelé.

Ako ktoré. "Pokiaľ majú dostatok iných vzťahov - kvalitných a hlbších, nemusia pociťovať osamelosť - a keď - tak len chvíľkovo.“ Osamelosť nemusí byť ich základný životný pocit.

3. Staršie single ženy nemajú potuchy ako riadiť svoje financie a nevedia investovať...
Ženy sú celkovo opatrnejšie, pokiaľ ide o investovanie. Pravdou je, že vyše 60 percent žien (oproti 40 percentám mužov) pri výskume Oppenheimer Founds priznalo, že nevedia, ako podielové fondy fungujú. Ale častejšie ako nevedomosť je príčinou nedostatok financií, najmä u žien nad 45 rokov.

4. Moderné single ženy nevedia šetriť a väčšinu platu investujú do starostlivosti o seba.
Odborník Esther M. Berger nazval ochotu žien ísť kvôli nákupom do debetu ako "syndróm sexu v meste“ a zistil, že niektoré ženy dokážu žiť kvôli nákupom od výplaty po výplatu. Podľa výskumu magazínu AARP 60 percent zo starších žien nemá jasno, koľko financií budú potrebovať na dôchodku.

5. Dôchodok je pre single ženy čas, kedy sa upokoja a kúpia si pár mačiek...
To je jeden scenár - že sa naučia žiť samy a naplnia svoj život inak. "Môžu mať aj pocity životného nenaplnenia a zlyhania sprevádzané smútkom až depresiami, keď sa im nepodarí ,partnerské prázdno’ ničím zaplniť."

6. Staršie single ženy sa nestarajú o svoj vzhľad.
Stereotyp, že sa o seba staršie ženy nestarajú, je klamlivý. Podľa výskumov psychologičky Nancy Etcoff na Harvardovej univerzite sa aj staršie single ženy o seba starajú. Často však nechcú vyzerať za každú cenu mladšie ako sú.

7. Najhoršia obava týchto žien je, že skončia staré, opustené a choré.
Čím má žena vyšší vek, tým sa tieto obavy môžu častejšie objavovať. "Vplyv na silu týchto obáv má napríklad aj pevnosť rodinných väzieb. Mnoho single žien si však svoj nezávislý život vychutnáva a žije pestrý vnútorný aj sociálny život,“ dopĺňa Belicová.

8. Čím sú staršie, tým viac ľutujú nedostatok rodinných väzieb.
"S pribúdajúcim vekom všeobecne dochádza k prehodnocovaniu hodnôt. Stúpajú na cene vzťahy, ľudia, rodinné väzby. Potreba pevných rodinných vzťahov sa môže začať ozývať čoraz silnejšie.“ Mnohé si však nedostatok rodinných väzieb môžu vynahrádzať inak.

9. Tieto ženy sú lačné po sexe.
Tento výrok je podľa psychologičky vzdialený realite. "Sexualita je prirodzená. Aj single ženy pociťujú impulzy a musia sa s nimi vyrovnať. Závisí od ich vnútorných postojov a morálky, nakoľko a ako uspokojujú svoje sexuálne potreby.“ Prevažná väčšina žien sa však nenecháva svojimi pudmi ovládať a sex spája len s láskou.

10. Slobodné ženy nie sú také zdravé (z fyzickej i psychickej stránky) ako zadané.
Výskumy tvrdia, že manželstvo život predlžuje, výraznejšie však mužom než ženám. "Pri výskume vplyvu rodinného stavu na zdravie sa ukázalo, že rovnako sú na tom ľudia singles, rozvedení, ovdovení a žijúci oddelene,“ uzatvára Belicová.