Piatok mnohí považujeme za príjemný deň, keďže po ňom nasleduje víkend. No tradične sa piatok vníma aj ako deň, ktorý prináša smolu. Najmä ak je piatok trinásteho. A dnes je navyše jediný piatok trinásteho v tomto roku. Takže si dávajte veľký pozor!

Legenda hovorí, že v polovici 19. storočia sa anglická admiralita rozhodla raz a navždy skoncovať s hlúpou poverčivosťou námorníkov, ktorí sa až panicky báli piatka. Išla na to údajne veľmi radikálne a nekompromisne. Loď s názvom Friday, čo po anglicky znamená piatok, začali stavať v piatok, jej posádku najali v piatok, dokonca po istom hľadaní našli muža, ktorý sa volal Jim Friday, aby sa stal jej kapitánom. Loď z prístavu demonštratívne vyplávala v piatok. Odvtedy o nej nikto nepočul.

Trinásty Judáš
Legenda je legendou a nemusí byť pravdivá, korene povier však väčšinou vyrastajú práve z legiend, ľudovej fantázie a mystiky. Poverčivosť sa pritom netýka len námorníkov či nevzdelaných ľudových más. Iracionálny strach z piatka v kombinácii s číslom 13 sa nevyhýba ani jedincom ašpirujúcim na vyššie vzdelanie. "Učím na vysokej škole a z vlastnej skúsenosti viem, že ak určím termín skúšky na piatok trinásteho, nikto mi na ňu nepríde,“ hovorí etnologička Katarína Nadaská. Ako dodáva, na takýto dátum preto radšej skúšky nedáva. Strach z piatka trinásteho má podľa nej pôvod v ľudovej kultúre ovplyvnenej kresťanstvom, v tejto fóbii sa spája vnímanie piatka ako nešťastného dňa a trinástky ako čísla prinášajúceho smolu.
"Podľa Biblie Ježiša Krista ukrižovali v piatok. Deň predtým, na poslednej večeri, sedel Kristus so svojimi dvanástimi apoštolmi pri stole. Celkový počet osôb okolo stola bol teda 13,“ dodáva Nadaská. Tým trinástym pri stole bol Judáš, Ježišov učeník, ktorý ho zradil.

Prsty a nohy
Mystika okolo čísla 13 však môže mať oveľa staršie, ešte predkresťanské korene. Jazykovedkyňa Jana Skladaná uvádza, že už starogrécky básnik Hesiodos v básni Práce a dni radí roľníkom, aby so sejbou nezačínali v 13. deň v mesiaci, pretože trinástka je nepriaznivé číslo. Hesiodos žil v ôsmom až siedmom storočí pred naším letopočtom a sám bol pastierom i roľníkom. Pravdepodobne teda vedel, o čom hovorí.
Podľa Skladanej, ktorá robila výskum historickej frazeológie, má však strach z trinástky ešte oveľa dávnejší pôvod. Súvisel s kalendárom. "Babylonský priestupný rok mal trinásty mesiac v znamení havrana, čiže nešťastia,“ upozorňuje jazykovedkyňa.
Existuje teória, podľa ktorej sa averzia z trinástky zrodila ešte v hmlách praveku, keď sa naši dávni predkovia učili počítať. Na číselné vyjadrovanie javov okolitého sveta vraj používali desať prstov na rukách a dve nohy, čím vytvorili dvanástkový numerický systém. S týmto systémom súvisí napríklad výraz "tucet“, čiže dvanásť, alebo "kopa“, čo je päťnásobkom dvanástky, čiže 60. Číslo 13 jednoducho bolo o jedno viac nad tuctom, čiže dvanástkou, čím sa dostalo do nemilosti ako niečo tajomné a nebezpečné. Táto teória už asi nikdy nebude úplne potvrdená. Navyše musí vyriešiť otázku, prečo naši dávni predkovia tak hrubo ignorovali svoje prsty na nohách.

Súmrak bohov
Etnologička Tatiana Bužeková ponúka ďalšie vysvetlenie, prečo si trinástka v dejinách vyslúžila takú zlú reputáciu. Súvisí s trinástimi mesačnými fázami, ktoré sa vystriedajú počas jedného roka. Vznikol tak trinásťmesačný lunárny kalendár. A ten vytlačil posledný, trinásty mesiac do obdobia najtuhšej zimy, temna a symbolickej smrti Slnka. "V Európe sa lunárny ľudový kalendár používal do 10. až 11. storočia, v Anglicku dokonca ešte za vlády Tudorovcov, ktorá sa datuje polovicou pätnásteho až sedemnásteho storočia,“ hovorí Bužeková. Trinásty mesiac bol tým najhorším a najtemnejším mesiacom, čím jeho poradové číslo dostalo veľmi nelichotivú povesť.
Do trinástky si "kopla“ i predkresťanská starogermánska mytológia. "Jedna starogermánska povesť hovorí, že raz sa na Valhale, sídle bohov, stretli dvanásti bohovia na hostinu. Pokojnú a priateľskú atmosféru narušil nepozvaný hosť, malý zlomyseľný boh Loki,“ hovorí etnologička Nadaská. Loki, trinásty člen spoločnosti, bohov rozhádal, nastala nejaká ostrá výmena názorov a bitka, v ktorej bol zabitý Baldur, hlavný z bohov. Následne bola zem uvrhnutá do smútku a temnoty. Niet sa teda čo diviť všeobecne rozšírenej tradícii, že ak sa zídu trinásti pri stole k hostine, prináša to smolu.

Skaza templárov
Viacero odborníkov i laikov je presvedčených, že obavy z piatka trinásteho súvisia s osudným dátumom, keď bol zlikvidovaný stredoveký rytiersky rád templárov. Francúzsky kráľ Filip IV. zvaný Pekný si totiž práve piatok 13. októbra 1307 vybral ako deň, keď dal po celej krajine masovo pozatýkať príslušníkov tohto bohatstvom oplývajúceho rádu. Zatknutý bol veľmajster rádu Jacques de Molay a v priebehu nasledujúcich hodín približne päťtisíc ostatných rytierov vo Francúzsku. Akcia bola veľmi dobre pripravená, nikto z templárov sa nedokázal postaviť na odpor. Ich hnuteľné a nehnuteľné majetky sa dostali pod kráľovskú správu, čo bol vlastne skutočný cieľ celej akcie, keďže Filip Pekný potreboval naplniť kráľovskú pokladnicu, ktorej v tom čase už zúfalo "škvŕkalo v žalúdku“.
Neznamená to však, že strach z piatka trinásteho má už 700 rokov. Takáto fóbia totiž nie je zdokumentovaná pred 20. storočím. Veľký slovník frazeológie (Dictionary of Phrase and Fable), ktorý v roku 1898 vydal v Anglicku právnik a bádateľ Ebenezer Cobham Brewer, napríklad spomína trinástku ako nešťastné číslo, i piatok ako nešťastný, ale i šťastný deň. Heslo "piatok trinásteho“ v ňom však budete hľadať márne. Je preto celkom možné a i logické, že strach z piatka trinásteho je fenoménom až 20. storočia. To prinieslo okrem iného i oživenie záujmu o mystiku, templárov i mágiu čísel.

Kabala trinástku miluje
Podľa numerológie, teda ezoterickej disciplíny, ktorá sa zaoberá číslami a ich vplyvom na ľudský život, je trinástka zaznávaná bezdôvodne. "Neexistujú šťastné alebo nešťastné čísla. Trinástka iba poukazuje na večné premeny. Začiatok novej veci v inej rovine,“ hovorí numerologička Zlatica Mokráňová, majiteľka Slovenskej Numerológie. Ako upozorňuje, napríklad v Mexiku je toto číslo považované za šťastné. "Vzťahuje sa totiž na trinásťdňové obdobie plného a nového mesiaca, teda pribúdania a ubúdania Mesiaca.“ I podľa starožidovskej mystiky Kabaly sa číslo 13 považuje za priaznivé. "Kabala hovorí o trinástich nebeských prameňoch, trinástich bránach milosti a trinástich riekach balzamu, ktoré podľa talmudského učenia čakajú na zbožné duše v raji,“ uzatvára numerologička.

Deň Friggy
Vnímanie mystiky čísel teda závisí od konkrétnej kultúry, od rôznych zákrut vývoja tej-ktorej spoločnosti. Podobne ako považovanie piatka za nešťastný deň. Kým sa v Európe neetablovalo kresťanstvo, prevládala tu totiž v spojení s piatkom skôr pozitívna nálada. Piatok bol v starom Ríme zasvätený bohyni plodnosti a sexuality Venuši, v germánskej a severskej mytológii sa spájal s podobne zameranou bohyňou Friggou, respektíve Freyou. I anglický výraz Friday - piatok znamená v doslovnom preklade deň Friggy.
Ako upozorňuje etnologička Bužeková, slovanské národy mali piatok zasvätený bohyni Mokoš, ktorá bola (ako inak?) "bohyňou plodnosti, lásky, manželstva“. Kto by takýto deň považoval za nešťastný? Potom prišli misionári a z piatka postupne odchádzala radosť, nariadil sa pôst a smútenie za ukrižovaným spasiteľom. Sexualita, s ktorou sa bohyne plodnosti spájali, nebola v kresťanskom stredoveku práve najvítanejším aspektom ľudského života, a tobôž nie v čase pôstu a trúchlenia. Z bohýň plodnosti sa tak v kresťanstvom ovplyvnenom ľudovom ponímaní časom stali nečisté a zlé bytosti, bosorky. A piatok sa stal prekliatym dňom, keď sa bosorky zlietali na svoje odporné orgie. Bolo ich väčšinou dvanásť a trinástym bol diabol.

Prečítajte si aj:
Narodení v piatok trinásteho

Piatok trinásteho nemusí prinášať len smolu. Poznáme viac ľudí, ktorí sa narodili práve v takýto deň a v živote naozaj veľa dokázali.

Samuel Beckett
Írsky spisovateľ a dramatik sa narodil v piatok 13. apríla 1906. Narodil sa do bohatej rodiny, pri ich veľkom dome údajne nechýbal tenisový kurt. Získal veľmi dobré vzdelanie, vyštudoval francúzštinu, taliančinu a angličtinu), zároveň dosahoval výrazné výsledky v športe. Neskôr prednášal angličtinu napríklad na prestížnej univerzite v Sorbone.
Nemožno však povedať, že jeho život bol len prechádzkou ružovou záhradou, napríklad v roku 1930 sa liečil z depresií na psychiatrii. V januári 1938 ho istý bitkár menom Prudent bodol do hrude a takmer ho zabil. Beckett tesne unikal smrti i počas druhej svetovej vojny, keď pôsobil v odboji a viackrát ho takmer chytilo gestapo.
V roku 1961 sa Beckett oženil, v roku 1969 dostal Nobelovu cenou za literatúru. Zomrel 22. decembra 1989 v Paríži v požehnanom veku 83 rokov.

Celý článok >>


Prečítajte si aj:
Pozor na dopravné nehody!

Otázka, či je piatok 13. dňom, ktorý prináša smolu, sa stala predmetom seriózneho výskumu, ktorý v 90. rokoch minulého storočia vykonali pracovníci úradu britského ministerstva verejného zdravia. V oblasti South West Thames na juhu Anglicka, ktorá zahŕňa tri okresy (južný Londýn, Surrey a West Sussex), sledovali okrem iného i cestnú premávku na dvoch miestach diaľnice a tiež počet obyvateľov regiónu prijatých na lekárske ošetrenie v dôsledku dopravných nehôd.

Celý článok >>