Ako vnímate vzťahy medzi Slovákmi a židovskou komunitou?
V porovnaní s inými krajinami je na Slovensku židovská komunita oveľa menej známa.
V USA aj v Anglicku, kde je väčší multikulturalizmus, som bol zvyknutý na úplne normálne znímanie Židov ako súčasti spoločnosti. Samozrejme, rôzne incidenty i príklady neznášanlivosti a antisemitizmu sú všade. No v rámci Slovenska aj medzi ľuďmi, ktorí nie sú netolerantní, nie je židovstvo vnímané ako štandard, ale ako kuriozita.
Určite tu pretrvávajú klasické stereotypy o Židoch viac než v iných krajinách.

Prečo je tomu tak?
Možno sú za tým isté tradície, vychádzajúce z náboženstva. V mnohých iných krajinách ľudia s netolerantným prístupom k Židom, ale i k iným menšinám dostanú ihneď spätnú väzbu od spoločnosti, že ide o nesprávny prístup. Na Slovensku tieto mechanizmy zatiaľ nefungujú.

Môžete uviesť konkrétny príklad stereotypného vnímania Židov?
Ide často o stereotypy, ktoré Slovákom ani neprídu urážlivé. Napríklad istá učiteľka sa smiala, keď jej otec povedal, že je Židovka, pretože je lakomá. Hovorila to nám Židom ako vtip. Myslím, že ju ani nenapadlo, že pre nás môže byť urážlivé, ak Židia sú automaticky spájaní s lakomstvom ako typickou židovskou vlastnosťou.

Existuje dokonca aj prirovnanie "lakomý ako Žid"...
Napríklad. A v tom prípade to ani nebolo myslené ako urážka, tá pani ani nechápala, že pre nás je to urážka. Ďalší príklad je vnímanie Židov ako kacírov, ako rasy, ktorá neprijala kresťanstvo, a preto nemá priazeň božiu. Dnes je toho už menej, ale pred 15 rokmi, keď som prišiel na Slovensko, som sa s takýmito vyjadreniami stretával často, dokonca ma raz na ulici i opľuli.

Čo majú spoločné Slováci a Židia?
Všimol som si, že Slováci sa pozitívne stotožňujú so Židmi vďaka viacerým spoločným znakom. Oba sú malé národy, z ktorých veľká časť nežije vo svojej domovine a v zahraničí sa asimiluje.

Ako by sa naše vzájomné vzťahy mohli zlepšiť?
Je to zodpovednosť aj politikov, ústavných činiteľov, od ich postojov sa odvíja postoj verejnosti. Najhoršia je tolerancia voči netolerantnosti. Ľudia, ktorí majú správny postoj, by nemali mlčať tvárou v tvár tým, ktorí sa vyjadrujú, či konajú netolerantne.
Dôležité je vzdelávať sa a vzájomne sa spoznávať, ale samotné vzdelanie nestačí. Aj mnohí nacisti boli vysoko vzdelaní ľudia. Viac ako formálne vzdelanie je dôležité povedomie nevyhnutnosti tolerancie. Aby sme boli tolerantní aj voči tým, ktorých nepoznáme.