21.12.2007, 00:00

Ako vzniklo kresťanstvo (chronológia)

Približne rok 5 pred n. l.
Narodenie Ježiša Krista v Betleheme, ako dátum sa traduje 25. december. Ježiš vyrastá v Nazarete.

Približne rok 7 n. l.
Ježiš sa s rodičmi zúčastňuje na každoročnej púti do Jeruzalema. Stratí sa rodičom, ktorí ho nájdu až o tri dni v hlavnom chráme. Tam debatuje s rabínmi.

Rok 31 n. l. (datované podľa Lukáša -- 15. rok panovania cisára Tibéria)
Ján Krstiteľ ohlasuje príchod mesiáša. Vyzýva ľudí na pokánie a krstí ich vodou z rieky Jordán. Kritizuje i galilejského kráľa Herodesa.

Ježiš, rozpoznaný Jánom, prijíma krst. Odchádza do púšte, kde sa 40 dní postí. Diabol ho pokúša. Sľubuje mu svetské bohatstvá, snaží sa v ňom vzbudiť pýchu. Ježiš odolal a mohol sa verejne ujať úlohy spasiteľa.

Začiatok verejného účinkovania. V Nazarete, v ktorom ho každý poznal od detstva, odmietli prijať myšlienku, že práve on je mesiášom zoslaným Bohom. Vyhnali ho z mesta. Odvtedy sa traduje, že nikto nie je doma prorokom.

Ježiš káže v galilejskom meste Kafarnaume. Oborí sa naňho jeden z prítomných, že nech sa vráti, odkiaľ prišiel. Ježiš však vidí, že muž je posadnutý diablom. Prikáže diablovi, aby muža opustil, a tým ho vylieči. Ide o prvý verejný zázrak, na ľudí urobí veľký dojem.

Zázračný rybolov na Genezaretskom jazere. Rybári lovili celý deň a nič neulovili. Prišiel Ježiš, prikázal im rozhodiť siete ,a tie boli ihneď plné rýb. Traja z rybárov, Šimon, Jakub a Ján, sa rozhodli, že sa stanú Ježišovými učeníkmi. Šimon neskôr dostal od Ježiša meno Peter (Skala) a stal sa prvým pápežom.

Ježiša nasledujú zástupy. Uzdravuje chorých, káže. Hovorí v rôznych podobenstvách, aby na príkladoch a metaforách ľudia ľahšie pochopili jeho myšlienky. Hlása odpúšťanie, lásku k blížnemu i nepriateľovi, sľubuje kráľovstvo nebeské pre každého, kto ho bude nasledovať. Vyberá si dvanástich žiakov, z ktorých spraví apoštolov. Patrí k nim i Judáš Iškariotský, ktorý ho neskôr zradí.
Ježiš sa vyberá na cestu do Jeruzalema, kde sa má jeho život skončiť. Cestou stále káže a koná zázraky.

Jar roku 32
Triumfálny príchod do Jeruzalema. Obyvatelia vítajú Ježiša ako nového kráľa. Verejné oslavy vzbudzujú pozornosť a závisť miestnych kňazov. A tiež obavy zo zásahu Rimanov. Chcú sa Ježiša zbaviť, ale nevedia ako, keďže je neustále obklopený davmi svojich verných.

Ježiš vchádza do chrámu, kde nachádza množstvo kupcov a stánkových predavačov. Vyháňa ich z priestorov chrámu, pretože tie majú patriť modlitbe, a nie mamonu.

Začiatok apríla roku 32
Judáša Iškariotského sa zmocnil diabol a podujme sa zradiť Ježiša. Vyhľadá veľkňazov a prezradí im, že ho nájdu v Getsemanskej záhrade, kde bude nocovať len so svojimi najbližšími učeníkmi, bez veľkého sprievodu.

6. apríla 32
Posledná večera. Ježiš ustanovuje sviatosť prijímania, keď sa delí o víno i o chlieb a označuje ich ako svoju krv a svoje telo. Po tom odhalí Judášovu zradu a vyženie ho. Celú noc nespí, cíti, že sa blíži koniec.

7. apríla 32
Nadránom zatýkajú Ježiša. Peter sa postaví na jeho obranu. Ježiš chápe, že sa napĺňa jeho osud a vyzve Petra, aby odložil meč. Jeho úlohou bude bojovať na inom poli -- šírením nového náboženstva.

Ježiša celý deň vypočúvajú. Ako horúci zemiak si ho prehadzujú kňazi, rímsky miestodržiteľ Pontský Pilát, i kráľ Herodes. Kňazi nemajú právo odsúdiť človeka na smrť, len Rimania. Pilát však nemá dôvod Ježiša zabíjať. Považuje ho za pomätenca a dá ho zbičovať.

Davu Židov, znechutených z toho, že niekoho, kto sa vydáva za Boha, môžu Rimania zbičovať ako psa, sa to máli. Cítia sa podvedení, žiadajú Ježišovho ukrižovanie. Pilát, v obave pred nepokojmi, sa nátlaku podvolí.

Ježiš prechádza mestom, vlečúc kríž, na ktorý ho majú pribiť. Dav si na ňom vyvršuje zlosť.

Sprievod prichádza na Golgotu, návršie, kde sa popravuje na kríži. Ježiša pribíjajú, on sa modlí k Bohu, aby im odpustil, "pretože nevedia, čo činia".

Ešte v teň deň Ježiš zomiera. Uložia ho do hrobky, ktorú dajú strážiť rímskym vojakom.

10. apríl 32
Mária Magdaléna, verná Ježišova žiačka, prichádza ráno k hrobke, aby pripravila jeho telo na dôstojný pohreb. Hrobka je však prázdna.

Ježiš sa po zmŕtvychvstaní zjavil svojim apoštolom. Vyzval ich na šírenie novej viery po svete. Začali sa písať dejiny kresťanstva.