08.02.2008, 00:00

Muž, ktorý si vybral budúcnosť

Pre jedných bol zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry, pre iných tvorcom braku. Spisovateľ, ktorého kritika nikdy celkom neprijala. Jeho knihy, plné dobrodružstiev a fascinácie technikou, sa však vydávajú dodnes.

 
Päť týždňov v balóne
Jules Verne sa narodil 8. februára 1828 vo francúzskom Nantes do rodiny právnika Pierra Verneho. Jules a jeho súrodenci mali narysovanú životnú dráhu už odmalička. No kým so súrodencami to vyšlo - mladší brat sa stal námorným kapitánom a sestry sa dobre vydali, Jules, ktorý mal prebrať právnickú štafetu, sklamal. Právo síce vyštudoval, ale rozhodol sa stať spisovateľom, autorom divadelných hier.

V dlhom liste Jules poprosil otca o odpustenie, otec mu odpovedal tým, že ho prestal vydržiavať. Budúci spisovateľ sa potom pretĺkal všelijako. Pracoval aj v advokátskej kancelárii, ale výhradne len ako pisár. Bol tiež tajomníkom jedného divadla a burzovým maklérom.

Šťastie sa naňho usmialo až v roku 1862, keď si jeho talent všimol Alexander Dumas. Veľký spisovateľ odporučil Verna do pozornosti významného vydavateľa Jula Hetzela. Hetzel si z množstva materiálov, ktoré mu Verne ponúkol, vybral síce len jeden román - Päť týždňov v balóne, ale po jeho vydaní bolo jasné, že ani spisovateľ, ani vydavateľ už nemôžu cúvnuť.

"Výhodná" zmluva
Čitatelia chceli dobrodružstvo, Verne chcel písať a Hetzel zarábať na vydávaní časopisu pre mládež. Verne s Hetzelom uzavrel zmluvu na dva romány ročne. V povedomí verejnosti dlho prežíval obraz nezištného vydavateľa, ktorý pomohol géniovi. Ako však ukázali zmluvy, zverejnené v osemdesiatych rokoch minulého storočia, Hetzel zarábal na "verneovkách" asi desaťkrát viac ako autor. Ale je možné, že aj pre tento kontrakt sa Verne stal veľmi plodným autorom.

Oveľa menej sa Vernovi darilo v osobnom živote. Syn Michel bol "preslávený" škandálmi, manželka Honorina zrejme žiarlila na jeho písanie. V roku 1886 Verne len tesne unikol smrti, keď na neho vystrelil jeho synovec Gaston.

Otec sci-fi?
Autorstvo niektorých kníh Julesa Verna je sporné. Skutočným autorom niektorých diel, napríklad románu Oceľové mesto, je zrejme iný francúzsky spisovateľ André Laurie. Iné, najmä neskoré fantastické diela, napríklad Lodivod dunajský, sú zase upravené Michelom Vernom, ktorý sa po atentáte začal o otca starať. To však nič nemení na tom, že na všetkých dielach cítiť rukopis značky Verne.

Podľa českého spisovateľa a znalca Vernovho diela Ondřeja Neffa je Verne v istom zmysle obeťou určitej fámy. Je nepochybne zakladateľom žánru sci-fi, ale v kľúčových románoch vychádzal z technických vymožeností svojej doby a len ich domýšľal a zasadzoval do dramatických súvislostí. Balóny, ponorky, to všetko vo Vernovej dobe existovalo. Keď v 90. rokoch prišiel Herbert George so strojom času, Verne sa rozhneval a označil Wellsa za nezodpovedného človeka, ktorý mätie mladú generáciu. "Ukážte mi stroj času!" kričal vraj. Podľa Neffa je preto paradoxné a ironické, že tomuto triezvemu mužovi je dodnes prisudzovaná schopnosť predvídať budúcnosť.

Verne optimista a Verne pesimista
Verne sa dodnes oprávnene považuje za predstaviteľa optimistickej vetvy sci-fi, ktorá, ak nepočítame niekoľko neskorých sociálno-kritických diel, sa vyznačuje mocnou vierou vo vedecký a technologický pokrok, ktorý mal zákonite priniesť aj pokrok mravný a sociálny.

Neff vo svojej knihe Jules Verne a jeho svět upozorňuje na to, že toto škatuľkovanie vyplynulo z faktu, že jeho tvorba v 60. rokoch 19. storočia bola ovplyvnená utopickým socializmom. O dve desaťročia spisovateľ zmúdrel a začal písať skôr pesimistické príbehy, v ktorých predpovedal niektoré problémy, vyplývajúce z technologického pokroku.

Paradoxné pritom je, že prvý pesimistický román Paríž v 20. storočí napísal Verne už v roku 1863. Hetzel ho však odmietol vydať, pretože bol príliš ponurý a román preto vyšiel až po viac ako storočí - v roku 1994.
Jules Verne zomrel 24. marca 1905 v meste Amiens.