20.04.2007, 00:00

Politik, ktorý prerástol dobu

V roku 2006 sme si pripomenuli nedožitých 85 rokov politika a štátnika Alexandra Dubčeka. K tomuto jubileu vyšla publikácia Dubčekovho osobného priateľa, politika, historika, politológa a vysokoškolského pedagóga Ivana Laluhu pod názvom Alexander Dubček (spomienky, úvahy, komentáre). Tá rozširuje paletu doteraz vydaných publikácií, venovaných tomuto významnému slovenskému politikovi druhej polovice 20. storočia.
Publikácia obsahuje podrobný Dubčekov životopis i citácie z jeho prejavov, ako aj bohatú fotografickú prílohu. Nespochybniteľným plusom textových materiálov je autorova dôverná znalosť životnej cesty, ale najmä Dubčekových názorov a postojov z obdobia Pražskej jari i neskorších peripetií a bezútešných dvadsiatich rokov normalizácie, keď dlhé hodiny debatovávali na "Dubčekovej lavičke" v bratislavskom Horskom parku. Autor sa nevyhýba ani sonde do Dubčekovej osobnosti -- človečenského rozmeru politika a zároveň presvedčeného humanistu.
Aj keď pôsobenie tohto politika počas Pražskej jari sprevádza niekoľko otáznikov, Dubček dokázal dovtedy neuskutočniteľné: aj politika sa dá robiť slušne a že v centre pozornosti musia byť vždy v prvom rade občania.