30.03.2007, 00:00

Smrteľné dávky žiarenia

Pre potreby zisťovania vplyvu žiarenia na látky sa používa jednotka tzv. absorbovanej dávky nazvaná gray (Gy), ktorá udáva množstvo energie odovzdanej žiarením na jednotku hmoty v jouloch na kilogram. Uvedené hodnoty sú len orientačné, v skutočnosti závisí od typu žiarenia, intenzity, dĺžky vystavenia, stavu organizmu, u veľkých organizmov na mieste zasiahnutia a mnohých ďalších okolnostiach. Na biologické účely sa preto používa jednotka takzvaného dávkového ekvivalentu nazvaná sievert (Sv), ktorá má rovnaký rozmer ako Gy, avšak metodika jej zisťovania je odlišná.
druh - smrtelná dávka
pes - 3,5 Sv
človek - 2,5 až 4,5 Sv
myš - 5,5 Sv
žaba - 7 Sv
potkan - 7,5 Sv
králik - 8 Sv
baktéria Escherichia coli - 60 Sv
netopier - 200 Sv
škorpión - 400 Sv
Deinococcus radiodurans - 5000 Gy