11.12.2009, 00:00

Živnostník zarobí viac než zamestnanec

Klasický pracovný pomer garantuje sociálne istoty, s ktorými nemôže drobný podnikateľ počítať.

Veľa ľudí prichádza v dôsledku hospodárskej krízy o prácu. V tejto situácii určite rozmýšľajú, ako ďalej - či si hľadať nové zamestnanie alebo sa dať na podnikanie. Hlavne v regiónoch, kde voľných pracovných miest niet, sa javí dobrým riešením druhá možnosť. "Trvalé zamestnanie je istota. Toto však neplatí v čase krízy, ktorú teraz prežívame. Zamestnanec dnes nemá istotu, že jeho zamestnávateľ nebude redukovať pracovné miesta,“ hovorí podnikateľka Renáta Jesenská z Tatranských Matliarov, ktorá vlastní firmu Don Leon a v dvoch čokoládovniach zamestnáva päť zamestnancov. Považuje sa za kreatívneho človeka, ktorý sa neuspokojil s pasívnym postavením zamestnanca, ktorý sa musí stále podriaďovať príkazom nadriadených. Na podnikaní sa jej páči práve aktívna poloha človeka a sloboda rozhodovania. Začínala ako zamestnanec a popri zamestnaní podnikala. "Rozbehnúť podnikanie v roku 2006 mi pomohla práve dvadsaťročná prax zamestnanca,“ hovorí. Mladým ľuďom sa podľa nej dnes začína s podnikaním oveľa ľahšie. Už počas školy mnohí pracujú a takto získavajú skúsenosti.

Nápad, odvaha a zodpovednosť
Podnikať však nemôže každý. Treba na to podľa Renáty Jesenskej najmä zodpovednosť, odvahu a dobrý nápad. "Netreba ísť vyšliapanými chodníčkami. Treba skúsiť niečo nové, čo iní neponúkajú a je tu predpoklad, že to bude mať odbyt.“ Priznáva, že aj ona už viackrát zvažovala, že s podnikaním skončí. Keď bolo najhoršie, prišiel nápad a dobrý projekt ju posunul cez problémy.

"Aj keď je čas krízy a veľa ľudí si myslí, že nie je najvhodnejší čas na začatie podnikania, živnostník so živnostenským listom je aj v čase krízy vhodnejším obchodným partnerom pre zamestnávateľa ako vlastní zamestnanci,“ hovorí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska. Zamestnávateľovi odbudne mzdová agenda, ušetrí na odvodoch, nie je k živnostníkovi viazaný povinnosťami vyplývajúcimi zo Zákonníka práce. Podľa Lukačovičovej živnostníci sú flexibilnejší, vedia sa prispôsobiť potrebám odberateľa viac ako zamestnanci, nežiadajú vyššiu mzdu za prácu po pracovnom čase, alebo cez víkendy a sviatky, snažia sa dodržať dohodnuté zmluvné podmienky a dodať objednaný tovar alebo službu načas a v požadovanej kvalite.

Vyššia mzda a viac povinností
Živnosť môže byť pre niektorých ľudí naozaj výhodná. Viac zarobia a podnikať môžu začať na základe ohlásenia voľnej živnosti už odo dňa ohlásenia. Ak začnete podnikať tento rok, odvody neplatíte. Túto povinnosť budete mať až od júla 2010 a to iba v tom prípade, ak vaše príjmy zo živnosti prekročia 12-násobok minimálnej mzdy. Živnostníci môžu pri rovnako platenej práci v porovnaní so zamestnancami zarobiť počas aktívneho života viac až o 5 miliónov korún (166-tisíc eur), pričom sa na dôchodku budú mať rovnako. Čistý príjem živnostníkov je oproti zamestnancom vyšší až o 39 percent. Vyplynulo to z analýzy Podnikateľskej aliancie Slovenska. Tento rozdiel vyplýva najmä z toho, že pri rovnakých nákladoch práce živnostník platí v porovnaní so zamestnancom menej ako polovičné dane a odvody. Čistý príjem živnostníka je vyšší vďaka možnosti odpočítať si 40 percent paušálnych výdavkov a nižšiemu vymeriavaciemu základu na platenie odvodov. Toto plus má však aj svoje mínus.

Živnostníkovi pribudne omnoho viac starostí. Za zamestnanca platí odvody, zdaňuje mzdu, robí ročné zúčtovanie dane a zdravotných odvodov zamestnávateľ. Jedinou povinnosťou je podpísať raz ročne vyhlásenie na zdanenie mzdy. Ako podnikateľ budete musieť viesť účtovníctvo, podávať daňové priznanie, platiť načas a v správnej výške odvody. Ak sú tieto povinnosti pre vás "španielskou dedinou, budete si musieť zaplatiť účtovníka“.

Ak chcete podnikať, okrem nápadu musíte vedieť odhadnúť svoje ročné príjmy. Ak ste predtým pracovali ako zamestnanec, prídete o nárok na dovolenku či príspevok na stravné lístky. Nižšie odvody živnostníka môžu znamenať aj nevýhodu - ak ochorie, dostane zo Sociálnej poisťovne nižšie nemocenské, než keby bol zamestnancom. Nízke odvody sa potom odrazia aj na nižšom dôchodku.

[[{"type":"hn-image","fid":"86933"}]]

Výhody živnosti
- nízke náklady na začatie podnikania
- možnosť platenia paušálnej dane 40 alebo 60 percent
- vedenie jednoduchého účtovníctva
- možnosť platiť odvody z minimálnej mzdy

Nevýhody živnosti
- neobmedzené osobné ručenie za záväzky z podnikania
- slabé sociálne zabezpečenie a nízky dôchodok (platenie minimálnych odvodov)
--------------
Porovnanie čistého príjmu zamestnanca a živnostníka

Pracovný pomer, príjem 723,03 eura mesačne:
- zamestnanec podpísal u zamestnávateľa vyhlásenie, že si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane (335,47 eura mesačne)
Odvody zamestnanca do zdravotnej poisťovne = 28,92 eura
Odvody zamestnanca do Sociálnej poisťovne = 67,80 eura
Odvody spolu: 96,72 eura

Čiastkový základ dane: 626,31 eura
Nezdaniteľná časť základu dane: 335,47 eura

Základ dane: 290,84 eura
Preddavok na daň z príjmov: 55,25 eura
Čistá mzda: 571,06 eura
Ročný čistý príjem: 6 852,72 eura

Živnostník, fakturácia 723,03 eura mesačne (platí minimálne odvody):
Ročný príjem 8 676,36 eura
Uplatnenie 40 % paušálnych výdavkov = 3 470,54 eura
Odpočítanie uhradených odvodov do poisťovní (vychádzame z minimálnych odvodov 94,80 + 41,37 eura mesačne): 1 634,04 eura
Čiastkový základ dane = 3 571,78 eura

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane: 4 025,70 eura
Základ dane: 0 eur
Daň z príjmov 19 %: 0 eur
Ročný čistý príjem (berieme do úvahy, že odvody a daň musí živnostník skutočne zaplatiť, neberieme do úvahy, či náklady skutočne uhradí alebo nie): 7 042,32 eura

Zdroj: Jaroslava Lukačovičová, www.mojuctovnik.sk
------------------------------------