30.03.2009, 00:00

Outsourcing šetrí aj generuje peniaze

Ako zvládnuť krízu. Tento spôsob uplatňujú nielen veľké firmy, ale aj malé podniky, či dokonca živnostníci.

V čase krízy môže byť outsourcing - prenesenie činnosti na externého dodávateľa - efektívnym riešením. Vďaka nemu dokážu firmy, ktorým nejde len o znižovanie nákladov, dosahovať skutočnú transformáciu podnikania. "Chcú dosiahnuť excelentnú výkonnosť svojich procesov, ktorá presahuje hranice toho, čo ste schopní spraviť na vlastnú päsť,“ hovorí riaditeľ Accenture pre marketing a komunikáciu Marek Gešo. "Chcú čerpať a poučiť sa zo skúseností, ktoré ich poskytovateľ outsourcingu nadobudol pri riešení podobných problémov pre stovky iných spoločností. Čiže chcú nielen šetriť peniaze, ale ich aj generovať.“

Čo je outsourcing

Čo je outsourcing
– nákup služby, ktorú nerealizuje firma vo vlastnej réžii, ale od dodávateľa
– presunutie aktivity na tretiu stranu

Čo je offshoring
– presunutie činnosti do inej krajiny pre úsporu nákladov

Poďho za hranice
Niekedy sa oplatí odčleniť časť firmy mimo slovenských hraníc. Využíva to napríklad slovenská odevná firma Esoline zo Šamorína. Vlastnú výrobu realizuje v Budapešti a pre nepostačujúce kapacity pôsobí v ďalších krajinách, vrátane Ázie. "V minulosti sa ukázalo, že nie sme schopní vytvárať nové modely odevov, respektíve ich príprava je časovo náročná a výsledok často pochybný,“ vraví Jozef Mészáros, spolutvorca firemnej stratégie Esoline. Dve tretiny produktov Esoline pochádzajú od zahraničných partnerov z Maďarska, Francúzska, Talianska, Veľkej Británie a Hongkongu.

Čo prináša dobrý outsourcing

– redukujú a kontrolujú sa prevádzkové náklady
– získa sa prístup ku kapacitám svetovej triedy
– urýchlia sa reštrukturalizačné prínosy
– sprístupnia sa základné fondy
– uvoľnia sa vnútorné prostriedky na iné účely
– rozdelia sa riziká
– prostriedky nie sú dostupné interne
– prílev hotovosti

Zdroj: Outsourcing Institute

 

Okrem toho, že firma musí objaviť oblasť, vo vykonávaní ktorej je najlepšia, musí sa zmieriť s tým, že nie všetko dokáže urobiť špičkovo. Outsourcing však nie je všeliek. Jeho kvalita nemusí zodpovedať nárokom a vôbec sa nemusí ušetriť na nákladoch. Napríklad Esoline pred desiatimi rokmi outsourcoval stavbu nových obchodných prevádzok. "Postupovalo sa výlučne spôsobom - zadám architektovi, on navrhne, zadám firme na výrobu, a tá zrealizuje,“ opisuje Mészáros. Takýto postup však nefungoval. Za veľa peňazí sa nedostavil uspokojivý výsledok a po niekoľkých rokoch si Esoline začala stavať prevádzky sama.

Najmä v mikropodnikoch
Outsourcing nepatrí len veľkým firmám. Častý je v malých podnikoch, najmä v mikropodnikoch, a uplatňujú ho aj živnostníci. "Tieto podnikateľské subjekty nemajú spravidla dostatočné personálne vybavenie, zázemie, ktoré by im umožňovalo zabezpečiť si všetky činnosti vlastnými silami,“ hovorí prezident Slovenskej asociácie malých podnikov Vladimír Sirotka, podľa ktorého sa outsourcing dá využiť na vedenie účtovníctva, zabezpečenie technických a revíznych previerok či na právne služby. "Nie je praktické nechať na outsourcing také činnosti ako je marketing či mediálna politika a aktivity firmy.“ Outsourcing sa nedá uplatniť tam, kde sa vyžaduje priamy obchodný alebo iný kontakt firmy so zákazníkmi a kde sa vyžaduje priama zodpovednosť štatutára.

Prečítajte si aj:
[[{"type":"hn-image","fid":"70498","attributes":{"class":"right","width":"100","height":"110"}}]]Kríza je súčasť hospodárskeho cyklu

V našej spoločnosti vnímame krízu ako súčasť hospodárskeho cyklu. Neznamená to, že sme s ňou počítali, ale spoliehať sa na to, že prudký rast z posledných období tu bude stále, sme považovali za naivné. Aktuálny nepriaznivý stav hospodárstva vidia ako dočasný. Je potrebné naň reagovať, upozorňujú však na to, že okamžité znižovanie nákladov a zastavovanie aktivít môže byť vzhľadom na budúcnosť niekedy kontraproduktívne. Dôležité je naozaj starostlivo zvážiť a vybalansovať na jednej strane snahu o šetrenie nákladov a na druhej strane možný negatívny dosah na ďalší rast a rozvoj.

Celý článok >>

Pri škrtaní reklamy zachovajte rozvahu

Pri úsporných opatreniach v čase krízy prichádzajú marketingové výdavky „na odstrel“ ako prvé. Ak však nechcete, aby vaša firma prišla o pozíciu na trhu, namiesto bezhlavého rušenia marketingových aktivít by ste mali skôr zvyšovať dôraz na ich účinnosť. Na to treba prehodnotiť nielen štruktúru výdavkov, ale v mnohých prípadoch aj obsah a smerovanie reklamných posolstiev. „Spoločnosti by nemali podliehať panike a ,kompletne odstrihnúť´ svoje reklamné a prezentačné aktivity. Výrazné obmedzenie alebo úplný zákaz marketingových aktivít by pre takéto firmy mohol znamenať, že za krátky čas zničia niečo, čo sa prácne budovalo veľmi dlhé obdobie,“ myslí si riaditeľ odboru korporátnej a marketingovej komunikácie VÚB banky Marek Mikle.

Celý článok >>

[[{"type":"hn-image","fid":"70497","attributes":{"class":"right","width":"100","height":"131"}}]]Anketa: Obmedzili ste pre krízu svoje výdavky?

Jana Vaľová, poslankyňa NR SR (Smer-SD)
Naša rodina bola vždy vychovávaná skromnejšie, keďže poslankyňou som len prvé volebné obdobie. Výdavky sú približne rovnaké, ako v čase, keď som ňou nebola. Väčšinu peňazí, ktoré zarobím ako poslankyňa, si odkladám. Aj som rozmýšľala, že si kúpim auto, ale rozhodla som sa, že počkám.

Celý článok >>

[[{"type":"hn-image","fid":"67482","attributes":{"class":"right","width":"100","height":"152"}}]]Krízová poradňa

Kedy môže zamestnávateľ znížiť mzdu na 60 %?
Vzhľadom na to, že mzdové podmienky si dohoduje zamestnávateľ so zamestnancom (ak nie sú už dohodnuté v kolektívnej zmluve), zamestnávateľ nie je oprávnený jednostranne zamestnancovi znižovať dohodnutú mzdu (iná situácia je v prípade vyplácania odmien).

Celý článok >>