10.06.2009, 00:00

Živnosť sa dá zrušiť aj pozastaviť

"Živnostenské oprávnenie pri ohlasovacích živnostiach vzniká dňom ohlásenia, respektíve odovzdania úplného ohlásenia miestne príslušnému živnostenskému úradu,“ informuje riaditeľ odboru živnostenského podnikania na ministerstve vnútra Ján Dutko. Z jednotného kontaktného miesta, ktoré funguje na obvodných úradoch, tak za niekoľko minút môžete odísť ako podnikateľ. A hneď môžete podnikať. Na živnostenský list si však počkáte najviac päť dní, pretože dovtedy Generálna prokuratúra potvrdí vašu bezúhonnosť a úrad vám potom vystaví živnostenský list.

Ako získať živnostenské oprávnenie
Za vydanie živnostenského listu na voľnú živnosť sa platia tri eurá. Rovnako sa tri eurá platia za každý predmet podnikania na živnostenskom liste. "Získanie živnostenského oprávnenia je jednoduché, rýchle a finančne nenáročné. Nie je dôvod mať živnostenské oprávnenie s predmetmi podnikania, ktoré podnikateľ vôbec nevykonáva,“ vysvetľuje Dutko. Kým pred novelou Živnostenského zákona vychádzalo v priemere osem až deväť predmetov podnikania na jeden živnostenský list, teraz si podnikatelia ohlasujú menší - približne polovičný - počet.

Ako ukončiť živnosť
Aj pri ukončení živnosti je vhodné využiť jednotné kontaktné miesto, ktoré vás odhlási zo zdravotného poistenia i z daňového úradu. Nemusíte to teda robiť sami. Živnostník sa však sám musí odhlásiť zo Sociálnej poisťovne. O tieto informácie sa dnes zaujíma množstvo podnikateľov, keďže často kritická situácia na trhu mnohým mení ich plány v biznise.

Okrem zrušenia živnosti je možné ju aj pozastaviť. Prinajmenšom však na šesť mesiacov. Vždy je to na dobu určitú, preto ak by ste potrebovali pozastaviť živnosť na dlhšie obdobie, môžete požiadať živnostenský úrad o jej predĺženie. Pokračovať v živnosti môžete automaticky po uplynutí lehoty pozastavenia. Pozastavenie prevádzkovania živnosti alebo zmena pozastavenia prevádzkovania živnosti stojí 6,5 eura. Zrušiť živnosť nestojí nič, no pri jej obnovení musíte zasa siahnuť do peňaženky.

Ukončenie živnosti sa tiež nahlasuje na obvodnom úrade. Môžete sa pre to rozhodnúť dobrovoľne. Živnostenské oprávnenie zaniká aj smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia, zánikom právnickej osoby aj uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas. V prípade závažného porušenia pravidiel vám môže živnostenské oprávnenie zrušiť samotný živnostenský úrad.

Prečítajte si aj:
Klienta si preverte. Možno neplatí

Nezaplatiť za faktúru je na Slovensku čoraz bežnejšie. „Klienti si stále myslia, že môžu platiť s meškaním a nebude to mať žiadne následky,“ tvrdí generálny riaditeľ EUROVIA – Cesty Eric Rouffet. Zhoršenie platobnej disciplíny sa pripisuje finančnej kríze, no za všetko sa viniť nedá. Za dlhy si často môžu samotné podniky.

Nič netrvá večne. Ani trvalo udržateľný rast

Všeobecným trendom je celková opatrnosť, ktorá sa prejavuje nielen v bežnom živote, keď každý z nás zvažuje akékoľvek výdavky do tovaru dlhšej spotreby, ale aj v pracovnom. Viac než kedykoľvek predtým sa kladie dôraz na ekonomickú návratnosť investície, 100-percentnú servisnú podporu a šetrnosť k životnému prostrediu, ktorá sa prejaví v spotrebe elektrickej energie.

Krízová poradňa

Prišla som o prácu. Platíme s manželom hypotéku a obávam sa, že z jedného platu to nebudeme časom zvládať. Dá sa niečo robiť s výškou splátky v banke, alebo napríklad na určitý čas prerušiť splácanie úveru, kým si nájdem prácu?