16.08.2007, 00:00

Zdravá výživa, kvalita a tradícia

Dlhodobým garantom rozvoja tohto sviatku poľnohospodárov a potravinárov je ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré sa aktívne zúčastňuje na jeho príprave a bude na podujatí s vlastným stánkom.
Na veľtrhu bude každý deň atraktívny program zahŕňajúci také témy, ako sú tradičné slovenské vína, potraviny pre zdravie, kvalita a tradície potravín, význam mlieka, cereálií, ovocia a zeleniny pre zdravie.
Najkvalitnejším výrobkom bude aj v tomto roku udelené ocenenie Značka kvality Slovenskej republiky, ktorú získajú vybrané produkty na tri roky, sezónne na rok.
Novou v produktovej škále veľtrhu je Bio -- Agrokomplex -- subvýstava biopotravín a technológií spracovania. Je propagáciou ekologického poľnohospodárstva, jeho produktov, predstaví certifikované výrobky, ale aj výrobcov malej poľnohospodárskej techniky pre tento typ poľnohospodárstva. Návštevník sa bude môcť oboznámiť s prípravkami vhodnými do ekologického poľnohospodárstva, osivami, dozvie sa, ako pôsobia v tejto oblasti inšpekčné organizácie, zväzy, školy a napríklad i to, ako možno dovolenkovať na ekologickej farme.
K významným odborným témam tohtoročného veľtrhu bude patriť aj téma obnoviteľných zdrojov energie s orientáciou na využitie biomasy pri výrobe elektrickej a tepelnej energie, na tekuté, pevné biopalivá, normotvornú činnosť, využitie bioplynu, či energeticky sebestačnú farmu a obec.
Súčasťou veľtrhu už od včerajšieho dňa je Národná výstava hospodárskych zvierat usporiadaná chovateľskými zväzmi hospodárskych zvierat na Slovensku. V programe prezentujú šľachtiteľskú a plemenársku prácu, chovateľské výsledky a podporu trhu plemenných zvierat.
Veľtrh už tradične prináša komplex prednášok Agrofórum 2007, ktorých hlavným cieľom je predstaviť odborníkom i laikom rozvojové trendy v rezorte pôdohospodárstva so zameraním na ovocinárstvo, vinohradníctvo, zeleninárstvo v záhradkách, slovenskú poľnohospodársku vedu, výskum a vzdelávanie, ale aj zdravú výživu, kvalitu i tradíciu domácich potravín a poľnohospodárskych výrobkov a aj zhodnocovanie odpadov vo vzťahu k životnému prostrediu.
K sprievodným podujatiam bude patriť aj Fórum ministrov pôdohospodárstva vybraných členských krajín Európskej únie a Slovensko-ruský podnikateľský seminár zameraný na zintenzívnenie kontaktov medzi Slovenskom a Ruskom v rámci Dňa Ruska, ktorý bude zajtra 17. augusta. Organizuje ho obchodné zastupiteľstvo Ruskej federácie a je určený tak pre podnikateľskú verejnosť, ako aj štátnu sféru Ruskej federácie s hlavným zámerom predstaviť slovenským podnikateľom možnosti podnikania a obchodovania v ruskom poľnohospodárstve a potravinárstve.
Medzinárodným podujatím bude seminár Kvalita potravín a tradícia plánovaný na zajtra, 17. augusta, na ktorom zástupcovia francúzskeho ministerstva pôdohospodárstva, zástupcovia INAO, predstaviteľ obchodného oddelenia francúzskeho veľvyslanectva, reprezentanti ochranných združení a pracovníci Výskumného ústavu potravinárskeho budú analyzovať potenciál a politiku kvality.
Súčasťou veľtrhu Agrokomplex bude i odovzdávanie ocenení Značka kvality, Zlatý kosák, Šampión výstavy a ocenení Družstevnej únie SR.
Ani v tomto roku nebudú chýbať Dožinkové slávnosti, ktoré bude organizovať spolu s organizátormi i Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora s účasťou zástupcov Družstevnej únie SR. Diplomatický deň je pripravený na 20. augusta.
Zaujímavé expozície pripravuje i Slovenské poľnohospodárske múzeum, ktoré je súčasťou areálu.