15.08.2006, 00:00

Energetické a ekologické brikety "rastú" v lesoch Slovenska

Biomasa predstavuje obnoviteľný zdroj energie s jedným z najväčších potenciálov využitia. Najväčšie zdroje biomasy na Slovensku sú v regiónoch, kde je dosť veľká nezamestnanosť. Ak sa podarí zapojiť ľudí do spracovanie biomasy, zvýši sa ich energetická a ekonomická sebestačnosť. Biomasu zatiaľ využívame len z jednej tretiny, pretože stále chýba regionálny trh. Obce a mestá idú do projektov málo, pričom argumentujú nedostatkom financií, ktoré musia investovať do rekonštrukcie vykurovacích kapacít. Situácia sa má zlepšiť.

Obce a mestá sa do projektov nehrnú, argumentujú nedostatkom financií, ktoré musia investovať do rekonštrukcie vykurovacích kapacít. Situácia sa má zlepšiť. Ministerstvo hospodárstva navrhuje od budúceho roka finančne podporiť využívanie biomasy na vykurovanie a ohrev vody do roku 2015. Dotácie by mali byť určené pre fyzické osoby a poskytovať by sa mali na špeciálne upravené kotly, pričom rezort hospodárstva poskytne finančnú podporu. Ročne sa na tento účel zo štátneho rozpočtu určí 25 miliónov korún. Dotácia na kotol využívajúci biomasu, ako napríklad pelety, brikety a štiepky, by bola približne štvrtina z ceny kotla.

Líder vo využívaní biomasy
Biomasa v Kysuckom Lieskovci, ako združenie právnických osôb, je nezisková organizácia združujúca obce, školy a zdravotnícke zariadenia a pôsobí v Žilinskom, Trenčianskom a Košickom kraji. Združenie vzniklo v roku 1999 a pripravilo rozsiahly projekt na komplexné riešenie zavedenia a rozšírenia vykurovania drevnou biomasou trhu s drevnými peletami na celom Slovensku, ktorý získal ocenenie v medzinárodnej súťaži Climate Star 2004. Súčasťou projektu bolo vybudovanie Centrálnej spracovateľskej a riadiacej jednotky (CPU) na výrobu peliet z drevného odpadu v Kysuckom Lieskovci. Ďalej je to rekonštrukcia kotolní spaľujúcich uhlie v školách a verejných budovách v obciach, ktoré sú členmi združenia Biomasa. Združenie pomôže aj ďalším záujemcom.
"Za šesť rokov sme zrekonštruovali vyše 40 kotolní v školách, zdravotníckych zariadeniach a vo verejných budovách na Slovensku. Kúria drevenými peletami, ktoré vyrábame v Kysuckom Lieskovci. Kupujú ich aj občania a za tonu zaplatia asi päťtisíc korún. Na ich spaľovanie však musia mať špeciálne upravené kotly. Oproti vykurovaciemu oleju, elektrine alebo plynu kúria lacnejšie až o 30 %," povedal generálny riaditeľ Biomasy Ladislav Židek.
Združenie sa zaoberá aj prevádzkou a servisom vlastných kotolní na biomasu, predáva teplo vlastným členom i ďalším odberateľom, predáva kotly a kozuby a propaguje využívanie biomasy na Slovensku. Je to konzultačná i poradenská činnosť a nedávno vydali publikáciu o vykurovaní drevnými peletami. V Oravskom Podzámku ich zasa vyrába drevárska firma Amico Drevo, ktorá patrí luxemburským finančným spoločnostiam Skiper Investment a Go Investment. Spoločnosti na Slovensku patrí aj závod v Lozorne na Záhorí, kde na jeseň plánujú rozšíriť produkciu o drevné pelety.
"Ročne v obidvoch závodoch vyrobíme zhruba 30-tisíc ton peliet, ktoré vyvážame do Rakúska a Talianska," informovala Karina Volková, konateľka Amico Drevo.

Vhodné sú brikety a drevné štiepky
Na Slovensku rastie záujem o drevné brikety, čo potvrdzuje firma Drevodom v Rajci.
"Patríme medzi rozhodujúcich výrobcov brikiet, pričom z celoročnej produkcie polovicu predávame na Slovensku, tretinu v Rakúsku a 20 percent v Česku," povedal majiteľ firmy Miloš Bronček.
Drevné brikety vyrábajú od roku 1997, keď kúpili linku od nemeckej firmy Ruf. Lisujú na nej piliny, ktoré vznikajú ako drevný odpad pri výrobe reziva a kanadských zrubov. Brikety predávajú cez supermarkety ako Hornbach v Bratislave a možno nimi vykurovať domy, kancelárie alebo menšie školy. Ich popol je výborným hnojivom do záhrady. Drevodom ročne vyrába tiež 1 200 ton drevných štiepok, ktoré sú vhodné do väčších firemných kotolní.

Viac využívať drevnú surovinu
Lesy Slovenskej republiky obhospodarujú 52 % lesnej pôdy, ktorá je významným potenciálnym zdrojom biomasy na energetické účely. Preto odštartovali ambiciózny projekt, v ktorom chcú získavať zákazníkov a zásobovať nové regionálne teplárne lesnou štiepkou. Zatiaľ sú to SES Tlmače, Termonova v Novej Dubnici, Kysucké Nové Mesto a Handlová. Využitie miestnych surovinových zdrojov na rozvoj regionálnych projektov v okruhu asi 30 km je ekonomicky efektívne pre dodávateľa štiepky, výrobcu tepla i pre občana.
"Našou prioritou sú nové trhy v regiónoch s najvyššou lesnatosťou, s najvyššími zásobami energetického dreva. V Čiernom Balogu v spolupráci s Dalkiou Brezno chceme využívať voľné zdroje biomasy," uviedol hovorca Slovenských lesov Peter Gogola.
Štátny podnik vybudoval špecializované Stredisko biomasy so siedmimi regionálnymi centrami, schopné na celom Slovensku zásobovať regionálnych odberateľov. Podľa Gogola v súčasnosti plánujú vyrobiť približne 140 000 ton lesnej štiepky, pričom perspektívny potenciál zdrojov biomasy je viac ako milión ton ročne.

Príležitosť pre východné Slovensko
Prešovské Regionálne vzdelávacie a informačné centrum (REVIC) pripravilo projekt na získavanie tepla z biomasy v regióne Karpát. Bude to medzi Slovenskom, Maďarskom a Ukrajinou na vyše 100-tisíc kilometroch štvorcových. Môžu sa tam pestovať energetické plodiny, ako tráva, vŕba, topoľ. Podľa člena projektového tímu Vasiľa Demka východné Slovensko všetky predpoklady na rozvoj tohto druhu podnikania, ktoré zamestná aj ľudí s nižším vzdelaním. Okrem toho možno nahradiť plodiny, ktorých pestovanie obmedzili európske kvóty. Projekt, ktorý bude financovať aj EÚ, je rozpracovaný na dva roky. Podľa energetickej koncepcie má Slovensko vo využívaní zdrojov obnoviteľnej energie, teda i biomasy, dosiahnuť úroveň EÚ do roku 2010. Závisí to od toho, kto nám bude príkladom. Vedúce postavenie majú Švédi, Fíni, Nemci a Rakúšania, kde sa obnoviteľné zdroje energie podieľajú na celkovej energetickej spotrebe asi 15 percentami. Novú šancu dostali malé a stredné firmy, ktoré sa zapojili do rozvoja regiónov.