15.08.2006, 00:00

Popisky k mapke

Skanzen
Chatová osada
Spišská koliba
Výstavné políčka
Západoslovenská koliba
Stredoslovenská koliba
Predvádzanie zvierat
Špedícia
Protokol výstavy
Tlačové stredisko
Riaditeľstvo Agrokomplexu
Výstavný amfiteáter
Výstavné políčka
Organizátor veľtrhu
Tenisový areál
Expozícia slovenského poľnohospodárskeho múzea