Podľa hrubého odhadu žije na Slovensku 5-tisíc ľudí hlásiacich sa k islamu.

Posledná krajina bez mešity

Slovensko sa prvýkrát stretlo s islamom približne pred 500 rokmi. Neboli to priateľské stretnutia. Po bitke pri Moháči prenikali osmanské vojská čoraz hlbšie do srdca Európy ...

... a ozveny rabovania a plienenia ešte dlho rezonovali v literatúre i v kolektívnej pamäti Slovákov. Dnes už ťažko povedať, čo by sa stalo, keby sa Turkom podarilo v roku 1683 dobyť Viedeň. Podľa niektorých analytikov však možnosť postupného poislamčenia západnej civilizácie tu stále existuje. Dnes žijú veľké enklávy moslimov po celej Európe, najmä v hlavných a veľkých mestách. Ich početnosť a s ňou i politický vplyv rastie.
Moslimovia žijú už i na našom malom Slovensku. Ich snahu o registráciu nedávno zastavila iniciatíva poslankyne Národnej rady SR Ľudmily Muškovej (ĽS-HZDS), podľa nej musí mať nové náboženstvo pre potreby registrácie...

Najnovšie príspevky

Nie je vložená žiadna reakcia (názor).