Podľa hrubého odhadu žije na Slovensku 5-tisíc ľudí hlásiacich sa k islamu.

Posledná krajina bez mešity

Slovensko sa prvýkrát stretlo s islamom približne pred 500 rokmi. Neboli to priateľské stretnutia. Po bitke pri Moháči prenikali osmanské vojská čoraz hlbšie do srdca Európy ...

... a ozveny rabovania a plienenia ešte dlho rezonovali v literatúre i v kolektívnej pamäti Slovákov. Dnes už ťažko povedať, čo by sa stalo, keby sa Turkom podarilo v roku...

Najnovšie príspevky

Nie je vložená žiadna reakcia (názor).