Na vaše otázky odpovedala v online rozhovore Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska

Ako správne vyplniť daňové priznanie FO?

Poradíme vám pri vyplnení daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré je potrebné podať do 2. apríla 2012. Potrebujete poradiť, či sa pri podnikaní oplatí uplatniť paušálne výdavky alebo skutočné? Poradí vám odborníčka Jaroslava Lukačovičová.

Aby mohol odborník odpovedať na vašu otázku čo najkvalitnejšie, uveďte o sebe základné informácie:

  • ste fyzická osoba-občan alebo živnostník?
  • vediete jednoduché účtovníctvo alebo daňovú evidenciu?
  • ste platiteľom DPH?
  • uplatňujete skutočné výdavky alebo percentuálne výdavky?
Otázky už nemožno pridávať. Rozhovor bol uzavretý.

Online rozhovor

Otázku položil:
max
28.2.2012 15:45
Občan Ruskej federácie vlastní v SR nehnuteľnosť, ktorú prenajíma. Je to jeho jediný príjem v SR. Tento príjem z prenájmu za rok 2011 po odpočítaní 500 Eur /ako oslobodenej sumy/, a ešte neznížený o 40% paušálnych výdavkov, je menší než 50% z nezdaniteľnej sumy 3.559,30 Eur. Nemusí na základe uvedeného táto osoba podať v SR daňové priznanie ?
Pri posudzovaní povinnosti, či je daňovník alebo nie je povinný podať daňové priznanie je rozhodujúca výška celkových zdaniteľných príjmov, ktoré v zdaňovacom období dosiahol, teda pred uplatnením oslobodenia zo zákona a uplatnení paušálnych výdavkov. Povinnosť podať daňové priznanie za minulý rok majú do konca marca všetci daňovníci, ktorých zdaniteľné príjmy za minulý rok presiahli 1 779,65 eura.
Otázku položil:
28.2.2012 15:49
Dobrý deň, mama je dôchodkyňa a živnostníčka zároveň. Podniká v cestovnom ruchu, teda jedná sa o prenájom bývania (2 izby v rámci rodinného domu). Jej príjmy z podnikania boli do 500 eur. Má podávať daňové priznanie? Má v daňovom priznaní zohľadniť aj výšku svojho dôchodku? Aká by bola daň pri zohladnení percentuálnych výdavkov (pri príjme 500 eur? Ďakujem. S pozdravom Katarina
Povinnosť podať daňové priznanie za minulý rok majú do konca marca všetci daňovníci, ktorých zdaniteľné príjmy za minulý rok presiahli 1 779,65 eura. Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli túto sumu ale vykazuje daňovú stratu. Keďže mama nespĺňa ani jednu podmienku daňové priznanie podávať nemusí. Dôchodok do úvahy neberie.
Otázku položil:
RomanH
28.2.2012 15:54
Chcel by som sa spýtať, či si môžem do daňového priznania za rok 2011 započítať aj príjem z prenájmu za mesiac november 2011, ale ktorý mi prišiel na účet až 19.1.2012, keďže nájomníci meškali s nájmom? Ďakujem za odpoveď. RomanH
Do zdaniteľných príjmov a následne aj do daňového priznania započítavate len príjmy, ktoré ste fyzicky v zdaňovacom období dosiahli. Pokiaľ vám nájomníci meškali s platbou nájomného a po úhrade ste tento príjem dosiahol až v roku 2012, bude patriť do daňového priznania za rok 2012.
Otázku položil:
Sano
28.2.2012 15:57
Som FO. Nie som platiteľ DPH a uplatňujem si percentuálne výdavky. Vypĺňam uvedené daňové priznanie a prosím Vás o pomoc: 1) 03 - SK NACE - mám vyplniť, ak áno ako? 2) kolonka Hlavná, prevažná činnosť - mám vyplniť, ak áno ako? 3) Oddiel VI. Tabuľka č. 1 , riadok 10 riadok 10, stĺpec 1 - Príjmy - viem vyplniť - za nájom som zarobil v roku 3375 eur, t.j. 3375 - 500 = 2875 eur vpíšem do stĺpca 1 Príjmy Problém mám s riadkom 10, stĺpec 2 - Výdavky: neviem, aký údaj je správny, či: podľa paragrafu 6 ods. 10 zákona - paušálne výdavky a) 25 % z 3375 = 843,75 eur b) 25 % z 2875(zníženej čiastky o 500,-eur) = 718,75 eur alebo c) podľa poučenia na vyplnenie daňového priznania vychádza v príklade v oddiele VI. - tabuľka č. 1 - (9 448:9 948) x 3 979 paušál 40 % zo sumy 9 948 ur - (príjmy z prenájmu), potom by bol môj výpočet (2 875:3 375) x 1 350(40 % paušál z 3 375,- príjmy z prenájmu) t.j. výsledná suma výdavkov by bola 1149,999 =1150,-eur (pri výške paušálu 40 %) 4. číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, ktoré som obdržal koncom decembra 2011. Aké je ps predčíslie (6 miestne) čísla účtu? de ho mám ps uvádzáť a v ktorej kolonke (napr. na šeku atď) Za vaše skoré stanovisko ďakujem. S pozdravom
1. Áno, kód vašej prevažnej činnosti ktorý nájdete na internete alebo na stránke štatistického úradu, je to 5 miestne číslo 2. Hlavná činnost bude uvedená pri kóde SK NACE 3. príjem/rok =3375 euro výdavok 40% = 1350 euro Po oslobodení príjem/rok -3375 - 500 = 2875 euro pomer oslobodených príjmov k celkovým príjmom - 500/3375 = 14,81% výdavok/rok - 1350 * 14,81% = 199,93 t.z. 1350 -- 199,93 = 1150,07 euro Príjmy a výdavky po oslobodení príjem = 2875 euro - tento údaj bude v riadku 10, stlpec 1 výdavok = 1150,07 euro -- tento údaj bude v riadku 10, stĺpec 2 čiastkový základ dane = 1724,93 euro daň 19% = 327,73 euro 4. Na oznámení máte uvedené aj konkrétne čísla účtov a tak použijete číslo účtu pre daň s príjmov fyzických osob s trvalým pobytom v tuzemsku - 500208 5. na šeku napíšete celé číslo účtu a za predčíslím bude pomlčka
Otázku položil:
milena
28.2.2012 16:45
Dobrý den,prosim vás chcem sa opýtať vyplňujem momentálne danové priznanie B. V roku 2011 som bola živnostníčka. Nevediem účtovníctvo a nie som platiteľ DPH. Uplatnujem si percentuálne výdavky 40 %. Neviem si poradiť s riadkom 78. Mám tam dať sumu z riadku 77 alebo 0?Prosim o radu, dakujem. Milena
Sumu z riadku 77.
Otázku položil:
Maria
28.2.2012 18:20
Ako máme v daňovom priznaní dať "Ubytovanie v súkromí" do 10 osôb? Je to príjem z prenájmu?Ak áno patrí tam aj -500 Eur?Manžel bol živnostník do septembra 2011. Teraz pracuje v Rakúsku ako zamestnanec. Ako to máme v daňovom priznaní uviesť?
Sú dve možnosti: buď podnikáte na základe živnostenského oprávnenia a osobitne ste sa neregistrovali na prenájom a v tom prípade to budú príjmy z podnikania, alebo ste zaregistrovaní aj na prenájom a v tom prípade sú to príjmy z prenájmu. Príjmy manžela zo živnosti sú príjmami z podnikania. Príjmy ako zamestnanca z Rakúska budú príjmami zo závislej činnosti, je potrebné potvrdenie od zamestnávateľa. Uvediete ich do V.oddielu a keďže s Rakúskom máme uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia s metódou vyňatia príjmov, tieto príjmy potom na riadku 87 vyjmete zo základu dane.
Otázku položil:
Jana Školáková
28.2.2012 19:41
Dobrý deň, v akej výške si uplatní živnostník výdavky na zdravotné poistenie (platené z minimálneho vymeriavacieho základu)za rok 2011? Je v daňovom priznaní na strane č.3 v časti Preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie potrebné uviesť aj poistné platené ako Dobrovoľné nemocenské poistenie(39,60 EUR/mesiac?. Ďakujem (živnostník, daňová evidencia, neplatca DPH, percentuálne výdavky)
Výdavky na zdravotné poistenie uvádza daňovník vo výške, v akej boli skutočne zaplatené. Keďže odvody na zdravotné aj sociálne poistenie sa uhrádzajú mesiac pozadu, správna výška zdravotných odvodov daňovníka, ktorý ich platil v minimálnej výške a každý mesiac by mala byť 1x44,73 + 11x46,06 = 551,39 euro. Výdavky na dobrovoľné nemocenské poistenie je možné zahrnúť do výdavkov na sociálne poistenie na strane 3.
Otázku položil:
Viera
28.2.2012 20:01
Som zamestnanec, pred dvomi rokmi som prestala platiť a tým pádom som zrušila investičné životné poistenie, na ktoré som využívala aj úľavu na dani z príjmu. Do akého termínu a akou formou mám podať daňové priznanie, nepodá ho za mňa zamestnávateľ, musím vrátku dane vrátiť, aká by bola pokuta? Ďakujem za odpoveď.
Pri porušení podmienok a uplatnení úľavy na dani by ste mali do troch rokov vysporiadať uplatnenú úľavu a upraviť o túto čiastku základ dane. Pokiaľ máte príjmy zo zamestnania, zamestnávateľ vám o nich vydá potvrdenie a v daňovom priznaní typ B na riadku 78 budete navyšovať základ dane o uplatnenú úľavu do troch rokov od porušenia podmienok.
Otázku položil:
viera
28.2.2012 20:46
Dobrý deň, prosím o odpoveď na otázku. Som dôchodkyňa FO a pracujem na dohodu. Môj príjem z dohody bol 1 520 eur a zamestnávateľ mi zrážal preddavkovú daň. Zároveň mám príjem z prenájmu 690 eur. Z prenájmu si odpočítavam paušalné výdavky 40 percent. Mám nárok na vrátenie preddavkovej dane v rámci ročného zučtovania dane? Ďakujem za odpoveď. Viera.
Keďže máte príjem zo závislej činnosti a zároveň príjem z prenájmu nemôže vám zamestnávateľ urobiť ročné zúčtovanie dane, ale podávate daňové priznanie typ B. Do daňového priznania vám budú vstupovať príjmy zo závislej činnosti vo výške 1520 euro a príjmy z prenájmu po oslobodení vo výške 690-500=190 euro. Spolu budú vaše zdaniteľné príjmy predstavovať čiastkový základ dane 1710 euro. Keďže ste dôchodca a výška príjmov je nižšia ako polovica nezdaniteľnej časti základu dane (1779,65 euro) zrazené preddavky na daň vám daňový úrad vráti.
Otázku položil:
28.2.2012 20:54
Dobrý deň, dá sa za rok 2011 (tak ako po minulé roky) požiadať o vrátenie dane z úrokov z bankových vkladov ?
Nie, táto možnosť už za zdaňovacie obdobie roku 2011 nie je možná.
Otázku položil:
28.2.2012 23:35
Dobry den, od roku 2005 som bol imigrantom Australie (ziskal som aj obcianstvo), ale s manzelkou a s 2 detmi, ktore sa nam tam narodili (maju aj slovenske obcianstvo) sme sa rozhodli vratit spat na Slovensko. Pricestovali sme zaciatkom jula 2011 a hned som nastupil do zamestnania, manzelka az v oktobri 2011. Zamestnavatel mi odmietol urobit rocne zuctovanie dane (z dovodu, ze som mal prijem zo zavislej cinnosti v zahranici). Ako mam podat danove priznanie? Predpokladam, ze som danovnik s neobmedzenou danovou povinnostou, nakolko od jula k 31.12.2011 mam v SR trvaly pobyt. Pouzijem tlacivo danoveho priznania FO typu A a mam tam uviest iba prijem od slovenskeho zamestnavatela, ci aj australskeho (hoci tamojsie prijmy som mal riadne zdanene)? Ak iba od slovenskeho, mozem si uplatnit na seba nezdanitelnu cast za cely rok, ci iba za cas co som pracoval? Od jula som si u zamestnavatela uplatnoval mesacne aj danovy bonus na obe deti. Mozem si tento danovy bonus na deti uplatnit za cely rok vo vyske stanovenej zakonom 243,18 eur na dieta? Ak moja manzelka zarobila za cely rok 2011 (v AUS nepracovala) menej ako 3.559,30 eur... mozem si rozdiel medzi jej prijmami (po odratani poistneho) a touto sumou uplatnit ako nezdanitelnu cast? Dakujem
Pokiaľ ste mali iba príjmy zo zamestnania, teda zo závislej činnosti podávate daňové priznanie typu A, v ktorom uvádzate celosvetové príjmy. Je potrebné zistiť akú máme s Austráliou uzatvoreú medzinárodnú zmluvu, či sa tam zaplatená daň započítava alebo vyníma. Nezdaniteľnú časť základu na seba si môžete uplatiť vzhľadom k tomu že máte aktívne príjmy a v plnej výške odhliadnuc od toho že ste tu nemali príjmy celý rok. Tak isto si môžete uplatniť daňový bonus na deti ak boli splnené zákonom stanovené podmienky. Pokiaľ má manželka aktívne príjmy, teda zo zamestnania, môžete si na ňu uplatniť rozdiel nezdaniteľnej časti základu dane.
Otázku položil:
Hela
28.2.2012 23:37
SZČO používam auto na podnikanie, je potrebné viesť aj evidenciu jázd, keď si uplatňujem za rok 2011 80 % nákladov na pohonné hmoty? Ďakujem za odpoveď.
Pokiaľ si uplatňujete paušálne výdavky na pohonné hmoty vo výške 80% nie je potrebné viesť evidenciu jázd.
Otázku položil:
Maria
29.2.2012 08:02
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať do ktorého tlačiva DP vchádza príjem z príkaznej zmluvy, a či je možné uplatniť na tento príjem z príkaznej zmluvy 40% paušál, alebo keď je to príležitostný príjem par.8, aké náklady sa dajú odpočítať a v akej výške. Jedná sa o zamestnanca, ktorý nemá živnosť ani nič podobné. Ďakujem za odpoveď.
Príjem na základe príkaznej zmluvy je príjmom podľa § 8, ostatné príjmy. Uvádza sa v daňovom priznaní typ B a nie je možné uplatniť paušálne výdavky vo výške 40%. Uplatniť sa dajú jedine skutočné výdavky, v prípade oslobodenia príjmov vo výške 500 euro pomerom oslobodenia.
Otázku položil:
29.2.2012 08:24
Manžel pracuje v Rakúsku a dcéra v Nemecku. Aaký typ daňového priznania musia podať?
Pokiaľ sú to príjmy zo zamestnania, teda zo závislej činnosti a nemajú žiadne iné príjmy tak podávajú daňové priznanie typu A.
Otázku položil:
29.2.2012 08:34
Dobrý deň, pracujem ako živnostnik v oblasti konštrukcie strojov. Doteraz som viedol jednoduché účtovníctvo a mám vysporiadané všetky záväzky. Za uplynulé zdaňovacie obdobie mi vychádza výhodnejšie uplatnenie paušálnych výdavkov vo výške 40%. Existujú nejaké podmienky súvisiace s prechodom z JU na paušálne výdavky? Ďakujem za odpoveď.
Pri prechode z jednoduchého účtovníctva na preukazovanie daňových výdavkov percentom z príjmu (tzv.paušál)je daňovník povinný zvýšiť základ dane o zostatky vytvorených rezerv podľa §20 ods.9 pís.b,d,až f v zdaňovacom období, v ktorom došlo k tejto zmene. Prechod z jedného spôsobu preukazovania výdavkov na druhý túto skutočnosť nie je potrebné nahlasovať ani správcovi dane ani zdravotnej ani sociálnej poisťovni. Úpravy základu dane, ktoré je potrebné urobiť vykoná daňovník priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov. Pokiaľ ste netvorili rezervy nemusíte upravovať základ dane.
Otázku položil:
29.2.2012 08:55
Syn je zivnostnik od aprila do decembra 2011. Januar-marec robil na dohodu a platil si zdravotne poistenie ako dobrovolne nezamestnany. Uplatnuje pausalne vydavky. Ma potvrdenie od zdravotnej poistovne o zaplatenych predavkoch na zdravotne poistenie. Do kolonky preukazatelne vydavky na zdravotne poistenie pod tabulkou 1 VI. oddielu si musi uplatnit len tie preddavky, ktore platil za obdobie, ked bol zivnostnik? Moze si uplatnit aj vydavky za tieto preddavky ked nebol zivnostnik ak mal prijmy z dohody, ktore uvadza v oddieli V. - do uhrn poistneho v V. oddiely?
Áno do tabuľky preukázateľné výdavky na zdravotné poistenie uvádza len výdavky, ktoré uhradil za obdobie keď vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, pretože tieto výdavky sa viažu k príjmom dosiahnutým z tejto činnosti. Výdavky na zdravotné poistenie uhradené ako samoplatiteľom neuvádza ani do oddielu V., pretože sa neviažu k dosiahnutým príjmom zo závislej činnosti.
Otázku položil:
Lubo
29.2.2012 10:02
Som SZCO, nie som platcom, pouzivam pausalne vydavky. Moje otazky: - Odpisy za zivotne poistnenie si uz nemozem uplatnovat, vsak? - odkedy mozem pouzivat online formulare, ma to suvis s bordelom, kt. je teraz u danovakov? vdaka!
Za zdaňovacie obdobie roku 2011 už nie je možné uplatniť zníženie o životné poistenie. On line formuláre na daň z príjmov fyzických osôb ešte nie sú k dispozícii na stránke Finančného riaditeľstva a určite súvisia s celkovou situáciou, ktorá tam vládne.
Otázku položil:
jana
29.2.2012 10:06
Dobry den prajem, chcela by som sa spytat ci ma vplyv na uplatnenie si danoveho bonusu na dieta to, ze mam nedoplatok na socialke? Dakujem! Jana
Na uplatnenie si nároku na daňový bonus má vplyv výška dosiahnutých zdaniteľných príjmov, ktorá musí byť minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, teda miniálne 1902 euro. Nedoplatok v Sociálnej poisťovni na vyplatenie daňového bonusu vplyv nemá.
Otázku položil:
pavel
29.2.2012 10:09
Dobrý deň, som živnostník, neplatiteľ DPH, uplatňujem si paušálne výdavky a chcem sa opýtať, či si môžem pridať k nákladom faktúry za nájom ako výdaj... ďakujem
Pokiaľ uplatňujete paušálne výdavky tak vašimi daňovými výdavkami bude 40% z dosiahnutých zdaniteľných príjmov a uhradené poistné na zdravotné a sociálne poistenie.
Otázku položil:
Katka
29.2.2012 10:09
Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať, či je potrebné uviesť do daň. priznania za FO aj obdobie, za ktoré bola FO v evidencii nezamestnaných, hoci nepoberala žiadnu dávku. Ďakujem za odpoveď.
Nie toto neuvádzate ale pre kompletnú informáciu doložte správcovi dane kópiu potvrdenia o tom, v akom období ste bola v evidencii nezamestnaných.
Otázku položil:
peter
29.2.2012 10:11
Dobry den, v sucasnosti niektore banky ponukaju odmenu pri platbe kartou. Ako sa dany prijem ma vykazat v danovom priznani pre FO. Je vobec nutne podavat danove priznanie ak mam prijem iba od jedneho zamestnavatela a nemam uz ine prijmy okrem tejto odmeny od banky? Mozno povazovat poplatok za vedenie uctu za vydavok k tomuto prijmu? Vdaka za odpoved
Pravdepodobne vám tento príjem banka hneď aj zrazí zrážkovou daňou z príjmov.
Otázku položil:
Lubo
29.2.2012 10:11
SZCO, neplatca DPH, pausalne vydavky.. este jednu otazku mam prosim: Nikdy som si nie isty, ci mam do prijmov zahrnut aj uroky z banky, aj ked su to len drobne.. vo vypise su totiz aj polozky dan z urokov, takze ak chceme zabranit dvojitemu zdaneniu, asi ich zahrnat nemam - sedi?
Nie takto vyplatené úroky do príjmov nezahŕňate pretože sú hneď zrazené zrážkovou daňou z príjmov a teda vysporiadané.
Otázku položil:
úroky z vkladov
29.2.2012 10:14
Dobrý deň, ako je to s dôchodcami a úrokmi z vkladov /daň, ktorú banka zrazí keď pripíše úroky/. Vraj si už nemôžu nárokovať vrátenie zaplatenej dane, tak ako vlani, keď splnili predpoklady na vrátenie dane z úrokov? Ďakujem. B.
Nie za obdobie roku 2011 už nie je možné požiadať o vrátenie dane zrazenej z úrokov.
Otázku položil:
peter
29.2.2012 11:06
Dobry den, podla mojich informacii ho banka nezdani zrazkou, aky by mal byt teda moj postup v pripade danoveho priznania? Dakujem V sucasnosti niektore banky ponukaju odmenu pri platbe kartou. Ako sa dany prijem ma vykazat v danovom priznani pre FO. Je vobec nutne podavat danove priznanie ak mam prijem iba od jedneho zamestnavatela a nemam uz ine prijmy okrem tejto odmeny od banky? Mozno povazovat poplatok za vedenie uctu za vydavok k tomuto prijmu? Vdaka za odpoved
Pravdepodobne vám tento príjem banka hneď aj zrazí zrážkovou daňou z príjmov. Potom to bude pre vás príjem podľa § 7 z kapitálového majetku.

Najnovšie príspevky

Nie je vložená žiadna reakcia (názor).