19.01.2016, 00:00

Naberte viac odvahy a súďte sa

V čase, keď sa väčšina ľudí môže „pochváliť“ úverom, je otázne, či ho náhodou nemôžu aj zdediť.

Prednedávnom nám zomrel otec a v priebehu dedičského konania sme sa s bratom dozvedeli, že otec si zobral rok pred smrťou úver. Úver bol pre prípad smrti poistený, napriek tomu však banka od nás ako dedičov vymáha otcov dlh. Po otcovi sme dedili polovicu bytu, v ktorom sme spoločne bývali. Nesúhlasili sme však s tým, aby sme splácali otcov úver, veď bol poistený. Poisťovňa nám napriek tomu oznámila, že nebude plniť, a tak banka súdne vymáha úver od nás. Je takýto postup zákonný?

Občiansky zákonník má v tom jasno. Na dedičov nie len poručiteľove aktíva, ale aj pasíva, to znamená dlhy. Dedič zodpovedá za dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou, avšak len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. „To znamená, že keď ste zdedili po otcovi polovicu bytu v hodnote napríklad 50 000 eur, zodpovedáte tiež za jeho dlhy, a to až do výšky hodnoty jednej polovice bytu, čiže do sumy 25 000 eur,“ hovorí advokátka Barbora Lániková pre HN.

Vo všeobecnosti možno odporučiť, že pokiaľ sú dlhy poručiteľa vyššie ako hodnota jeho majetku, je vhodné ho odmietnuť. Takéto dedičstvo je predlžené, a teda ním dedič nič nezíska. „Na druhej strane má každý dedič možnosť ho odmietnuť, a to priamo zo zákona. Vyhlásenie o jeho odmietnutí môže osoba urobiť do jedného mesiaca odo dňa, keď bola súdom upovedomená o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch takéhoto konania. Odmiet

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN.

Aj vďaka vám môžeme tvoriť poctivý obsah. Zaregistrujte sa do HNkonta a čítajte naše spravodajstvo, analýzy i komentáre. Všetko na jednom mieste a v kontexte. Ďakujeme, vážime si vašu podporu.

HNkonto umožňuje prístup k informáciám z Hospodárskych novín a aj k vybraným titulom vydavateľstva Mafra Slovakia.

HNkonto Vám umožní prístup k digitálnemu obsahu Hospodárskych novín a špecializovaných titulov vydavateľstva MAFRA Slovakia. V prípade problémov, skúste prosím obnoviť stránku (napríklad stlačením [F5] alebo Aktualizovať v okne prehliadača).

Súvisiace články